Nieuws van Stichting Timmerdorp Rivierenlandsfonds! Vrijwilligers gezocht

Gorinchem – 19-6-2017 – Zowel voor als achter de schermen zijn de voorbereidingen voor Timmerdorp 2017 in volle gang. Timmerdorp vindt dit jaar plaats van maandag 14 augustus 2017 tot en met vrijdag 18 augustus 2017 Buiten de Waterpoort te Gorinchem.

Vrijwilligers gezocht:
De uitnodigingen voor de vrijwilligers zijn al verstuurd. Mocht je geen uitnodiging hebben ontvangen en zou je graag mee willen doen als vrijwilliger meldt je dan snel aan via de website www.timmerdorpgorinchem.nl en vul het inschrijfformulier in. Zonder vrijwilligers ook geen Timmerdorp 2017!

De vrijwilligersavond zal plaatsvinden op maandag avond 19 juni 2017 om 19:30 uur in POGO (voormalige Haarhorst aan de Grote Haarsekade 120 in Gorinchem)

Kaartverkoop:
De kaartverkoop voor Timmerdorp 2017 zal op zaterdag 24 juni 2017 van 09:00 uur tot 15:00 uur plaatsvinden in POGO (voormalige Haarhorst) aan de Grote Haarsekade 120 in Gorinchem.

De kaartjes voor een hele leuke Timmerdorp week kosten dit jaar € 25.00. Neem contant geld mee, pinnen is niet mogelijk! Het inschrijfformulier is te downloaden op de website www.timmerdorpgorinchem.nl vul deze thuis in en neem deze ingevuld mee. Ook zouden wij graag bijgevoegd een kopie van paspoort of ID kaart ontvangen.

Sponsoren:
Verder zijn wij druk met het werven van sponsoren, winkeliers langsgaan, aanschrijven van bedrijven en regelen van materialen en middelen.

Een aantal winkeliers en bedrijven zijn al benaderd en of gaan de komende tijd nog benaderd worden. Wilt u ons ook sponsoren, meldt u dan aan via de website www.timmerdorpgorinchem.nl

Spelleiding en pannenkoekenbakkers:
Op donderdag 17 augustus 2017 wordt er weer een attractie dag georganiseerd voor de deelnemers van Timmerdorp. Hiervoor zijn wij nog opzoek naar spelleiding die deze attracties willen begeleiden.

De attractie dag duurt van 10:00 uur tot 17:00 uur en is op het Timmerdorp terrein. Het Timmerdorp terrein is gelegen aan de Buiten de Waterpoort 1a te Gorinchem. Lijkt het u leuk om een dag als spelleiding te fungeren geef u dan snel op via de website: www.timmerdorpgorinchem.nl en vul daar bij het onderwerp: spelleiding, uw gegevens in.

Op dinsdag 15 augustus vindt er om 20:00 uur een uitleg plaats over wat de attractie dag precies inhoudt u kunt via de website aangegeven of u in de mogelijkheid bent om ook hierbij aanwezig te zijn. Geef u snel op!

© Foto: GP-foto – bronvermelding verplicht (niet voor commercieel gebruik)

Feestneger komt naar Gorinchem Zomerfeesten 2017

Gorinchem – 14-6-2017 – De Feestneger staat zaterdag 19 augustus op het podium op de Groenmarkt tijdens het Zomerfeest. Hij komt samen met Dansado. Samen hebben ze al menig festival op zijn kop gezet. Na festivals als Paaspop, 7th Sunday, Hockeyloverz, WiSH Outdoor en Solar is het tijd voor de Gorcumse Groenmarkt. Vorige week werd al bekend gemaakt dat de Snollebollekes en het Feestteam op 19 augustus naar Gorinchem komen.

Maar er is meer te doen op zaterdag 19 augustus. In 2015 stond zijn broertje Jordy op het podium op de Groenmarkt. Dit jaar is het de beurt aan Dominic Graat. In 2014 werd Dominic uitgeroepen tot beste opkomende party dj van Nederland en dat heeft Gorinchem vrijdag 19 mei tijdens Summer Start Dance kunnen merken. Dominic gaf toen een voorproefje van wat er zaterdag 19 augustus te wachten staat. Tussen alle acts zal Dominic zijn aanstekelijke setjes draaien.

De zomerfeest-zaterdag wordt zoals elk jaar ook weer afgesloten met een spectaculair vuurwerk door Vuurwerk Brinkman. Als dank aan de stad biedt Vuurwerk Brinkman al sinds mensenheugenis het vuurwerk aan op de zaterdagavond van het Zomerfeest. Ook dit jaar zal het een drukte van belang zijn op de stadswallen, Buiten de Waterpoort en op de dijk. Niet alleen in Gorinchem, maar ook aan ‘d’n overkant’.

Zomerfeest

12 juni 2017 Gorinchem blijft komende jaren fors investeren

Gorinchem – 12-6-2017 – De gemeente Gorinchem blijft de komende jaren fors investeren en daardoor volop in ontwikkeling. Dat staat in de Perspectiefnota 2018. Gorinchem wordt hierdoor nog aantrekkelijker om in te wonen, werken en verblijven. GO2032 is daarbij een belangrijke basis en inspiratiebron. Het betrekken van de Gorcumers, de versterking van de binnenstad en de blijvende aandacht voor zorg, verkeer, cultuur en onderwijs zijn speerpunten. Daarnaast krijgt duurzaamheid een impuls de komende jaren.

In de Perspectiefnota 2018 staat op welke terreinen het college de komende periode wil investeren. Wethouder Marcel Doodkorte: ‘’We willen verder op de ingeslagen weg en fors blijven investeren in de stad. We maken daarbij zoveel mogelijk gebruik van de kracht van de Gorcumers. Hoewel het economisch beter gaat, blijft het een uitdaging om de begroting structureel sluitend te houden. Redenen hiervan zijn onze ambities en de ontwikkelingen en risico’s waar we als gemeente mee te maken hebben. Gelukkig zijn we er opnieuw in geslaagd en doet het college diverse voorstellen voor nieuw beleid. De jarenlange extra tariefsverhoging van 1% op belastingen en tarieven, nodig om financieel aan te sterken, wordt met ingang van 2018 afgeschaft.’’

Een deel van dat nieuwe beleid vloeit voort uit het raadsbrede, aanvullende coalitieakkoord dat de fracties in de gemeenteraad unaniem vaststelden in november 2016.

Samenwerking Gorcumers
Het college hecht grote waarde aan de deskundigheid en de inbreng van Gorcumers. De positieve ervaringen met ‘Visie van de Stad’ en ‘Inwoners aan Zet’ hebben duidelijk gemaakt dat er groot draagvlak is voor burgerinitiatieven. Dit heeft ons gestimuleerd om hiervoor extra financiële en personele middelen in te zetten.

Veiligheid
Op het gebied van veiligheid wordt extra geld gereserveerd om grootschalige evenementen zoals de Zomerfeesten veilig en verantwoord te laten plaatsvinden. Daarnaast wordt de bijdrage aan het Veiligheidshuis, waarin Gorinchem samenwerkt met regiogemeenten, verhoogd.

Binnenstad en stadspromotie
De binnenstad – de huiskamer van Gorinchem – wordt aantrekkelijker gemaakt en het toerisme krijgt meer aandacht. Het college stelt (extra) middelen beschikbaar voor uitvoering van de raadsopdracht Stadspromotie, de eerste uitvoeringswerkzaamheden van het Vestingplan en de onderhoudslasten van het kunstinitiatief Open Kathedraal. Ook biedt het college financiële ondersteuning aan Slot Loevestein, één van grote publiekstrekkers in de regio.

Mobiliteit en verkeer
De (toekomstige) ontwikkelingen rondom de verbreding van de A27, de vervanging van de Merwedebrug en de aansluiting op de A15 in Gorinchem-Oost zorgen, op termijn, voor een verbeterde doorstroming van het verkeer en daarmee voor een betere bereikbaarheid van onze stad. De grote impact voor Gorinchem en het specialistische karakter van de werkzaamheden vragen om (tijdelijke) verruiming van de ambtelijke capaciteit, zowel in kennis als ook in tijd. Tevens worden het verkeerstructuurplan binnenstad (o.a. herinrichting Het Eind, straatmeubilair, obstakels en verlichting) en het fietsparkeren (verder) uitgevoerd.

Welzijn, onderwijs en cultuur
Ontwikkelingen zoals het wegvallen van de subsidie Vluchtelingenwerk, de start van Buurtbemiddeling en de ontwikkelingen rondom Avres zijn de komende jaren belangrijke aandachtspunten; mogelijk vragen deze extra budget. Op het gebied van onderwijs wordt geld gereserveerd voor het Integraal Huisvestingsplan Gorinchem Oost dat zich richt op de ontwikkeling van een nieuwe brede school. Naar verwachting neemt de raad pas na de verkiezingen in 2018 een besluit over het Groot Podium en het Huis van Inspiratie. Om de activiteiten in de tussentijd te kunnen laten doorgaan, wordt met de raad gesproken hoe deze periode overbrugd kan worden. Beweging in Gorinchem krijgt letterlijk inhoud via de uitvoering van het Speelruimteplan en de uitwerking van de Sportvisie. Het doel is ‘Fitte jeugd, vitale volwassenen en actieve senioren’.

Duurzaamheid en milieu
Duurzaamheid krijgt de komende jaren invulling door onder meer de uitvoering van het beleidsplan Duurzaamheid. Daarin staat aangegeven hoe we als stad zowel klimaatbestendig, leefbaar als milieuverantwoord kunnen zijn. In dat verband wordt ingezet op gemeentelijk handelen, het versterken van biodiversiteit en duurzame energie. Enkele concrete maatregelen zijn: zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, samenwerking met Gorinchem Natuurlijk Groen en Operatie Steenbreek en het ondersteunen van lokale, duurzame energiecoöperaties.

Ambities
De hoge ambities brengen met zich mee dat de gemeente op een andere manier (en in toenemende mate digitaal) gaat werken. Daarom is er veel aandacht voor de verdere ontwikkeling van de ambtelijke en bestuurlijke organisatie. In het verlengde hiervan heeft de gemeenteraad gevraagd om de participatie, de communicatie en de informatie-uitwisseling met onder andere de bewoners en het bedrijfsleven meer in overeenstemming te brengen met het verwachtingspatroon van de bewoners en het bedrijfsleven. Deze uitdaging gaan wij graag aan.

Fuiven op de Groenmarkt Zomerfeest

Gorinchem – 5-6-2017 – Snollebollekes en Het Feestteam maken er zaterdag 19 augustus een knalfuif van tijdens het Zomerfeest op de Groenmarkt.

Snollebollekes is een feestact opgericht door cabaretier Rob Kemps en dj’s Jurjen Gofers en Maurice Huismans. Het trio heeft zich toegespitst op het genre après-ski- en carnavalsmuziek. Kemps beschrijft de muziek als ‘een combinatie van moderne sound met hoempapa’.Kemps, vooral bekend van de televisietalentenjacht Lama Gezocht, is het gezicht van de groep. Als hij in contact wordt gebracht met Gofers en Huismans ontstaat het idee voor Snollebollekes. Met hun gezamenlijk gevoel voor humor, onzin, entertainment, muziek en hun passie voor carnaval en feestmuziek werd de act geboren.

De act Het Feestteam is ontstaan onder het motto ‘Het moet altijd feest zijn’. Na jarenlang 5 dagen per week de show te stelen in de Skihut in Rotterdam, wordt het nu tijd dat ze het land in gaan. Stan van de Dobbelsteen en Peter Loree vormen samen Het Feestteam. Stan en Peter zijn op en topentertainers en weten als geen andere act binnen 2 minuten een locatie om te toveren tot een waar feestpaleis. Met een voortdurend wisselende show zal het zeker lukken om iedere keer opnieuw de locatie op zijn kop te zetten. Dit wordt dus knallen met Het Feestteam, de beste feestact van Nederland.

Eerder maakte de organisatie van het Zomerfeest op de Groenmarkt bekend dat dinsdag 15 augustus Oakmadness, Puinhoop Kollektiv, Stepherd & Skinto en Jonna Fraser, woensdag 16 augustus Paul Sinha, Diggy Dex en Broederliefde, donderdag 17 augustus Stillmode, Rondé, Douwe Bob, vrijdag 18 augustus Tim van Werd, DubVision, Julian Jordan en zondag 20 augustus Zuco 103 het podium betreden. Wekelijks zal de organisatie nieuwe artiesten bekend maken via haar website www.zomerfeest.nl en haar social media kanalen.

Zomerfeest maakt line-up dance-avond bekend

Gorinchem – 31-5-2017 – Eigenlijk behoeft de vrijdagavond van het Zomerfeest geen publiciteit. Jaar na jaar is de Groenmarkt afgeladen en wordt het publiek getrakteerd op het beste wat ‘dance’ in Nederland te bieden heeft. Zo ook in 2017.

Julian Jordan
Julian Jordan is een van de aanvoerders van een nieuwe generatie Nederlandse dj’s/producers. Hij brengt een nieuwe draai naar de dancescene met spannende nieuwe wendingen en houdt ervan om zijn eigen ding te doen en niet de hype te volgen. ‘Volg de hype niet, creëer het!’ is zijn motto.
Julian is een toegewijde artiest en zeer gedreven zijn hoge doelen te bereiken.

DubVision
Victor en Stephan Leicher schelen acht jaar. Victor, de jongste van de twee, begon op jonge leeftijd te experimenteren met electronische muziek. Al snel sloot Stephan zich aan en inmiddels veroveren de broers gezamenlijk als DubVision de dancewereld. Ze braken door met All By Myself, gesteund door de Swedish House Maffia en inmiddels hebben ze ook samengewerkt met Dash Berlin, Sander van Doorn en Martin Garrix.

Robbie Rise
Host van de avond is Robbie Rise. Een MC wordt steeds belangrijker in de dancewereld.
Na Sziget, Ushuaia, 7th Sunday, Extrema Outdoor, Solar, Starbeach en nog veel meer festivals is één van ’s lands beste MC’s op vrijdag 18 augustus te zien in Gorinchem. Op de Groenmarkt.

Tim van Werd
Tim van Werd kwam op 17 januari 1996 in Gorinchem ter wereld. Op jonge leeftijd kon hij al drummen, trompet- en piano spelen, vaardigheden die hem nu van pas komen bij het produceren van housemuziek. Afgestudeerd aan de Herman Brood Academie heeft Tim inmiddels een succesvolle samenwerking met Roul ‘n Doors op z’n naam staan. In 2016 kwam Tim in contact met Fedde le Grand, Dannic en Nicky Romero. De tracks Bounce To This, Vintage en Belong zijn het gevolg. Regelmatig is Tim van Werd te horen in de SLAM Mixmarathon.

Local DJ
Om de avond te openen is de stichting momenteel op zoek naar jong regionaal talent. Op de Facebook-pagina van het Zomerfeest staan de spelregels om mee te doen aan deze contest. De winnaar wint een plek op de vrijdagavond en heeft de eer om de avond te openen.

Eerder maakte de organisatie van het Zomerfeest op de Groenmarkt bekend dat dinsdag 15 augustus Oakmadness, Puinhoop Kollektiv, Stepherd & Skinto en Jonna Fraser, woensdag 16 augustus Paul Sinha, Diggy Dex en Broederliefde, donderdag 17 augustus Stillmode, Rondé, Douwe Bob en zondag 20 augustus Zuco 103 het podium betreden. Wekelijks zal de organisatie nieuwe artiesten bekend maken via haar website www.zomerfeest.nl en haar social media kanalen.

Julian Jordan

Stillmode op Zomerfeest Gorinchem Nieuwe voorzitter gezocht

Stillmode

Gorinchem – 23-5-2017 – Het Zomerfeest op de Groenmarkt biedt ruimte aan kwalitatieve muziek én lokaal talent. Dit jaar is het wederom gelukt een combinatie van beide te vinden: Stillmode.

Stillmode is een nieuwe act, maar met bakken ervaring. Voortgekomen uit de pop/rockformatie KinKobra, met een vers geluid onder leiding van frontman Pascal Molenaar.

‘Uit de cocon die KinKobra was, verrijst nu de vlinder Stillmode’, op die poëtische manier verwoordt de zanger het ontstaan van zijn nieuwe band. ‘Dit is een echte bandjes band’, benadrukt Pascal. ‘Gezamenlijk werken we aan een nieuwe stijl, nieuwe ideeën en maken we een frisse start.’ En het overtuigende begin was er met de single Outside World. Stillmode werkte samen met topproducer Arno Krabman (Within Temptation, Waylon, Niels Geusebroek) en het nummer doet denken aan Jack White, Placebo en Prince. Stillmode wil zoveel mogelijk spelen en krijgt die kans in eigen stad op donderdag 17 augustus op de Groenmarkt.

© Foto: GP-foto

Nieuwe voorzitter gezocht
Eigenlijk zou hij maar een jaartje de kar trekken. Toen Rob van Wijk in 2009 als voorzitter bij het Zomerfeest vertrok, nam Kees van Willigen het stokje over. In dat jaar werden met het bestuur en de commissieleden echter zoveel stappen gemaakt dat Kees enthousiast werd nieuwe uitdagingen aan te gaan.

‘We hebben met onze organisatie de laatste jaren keihard moeten werken om het Zomerfeest overeind te houden. Vooral de bereidheid vanuit het bedrijfsleven en de samenwerking met de gemeente Gorinchem heeft ons enorm goed door de economische crisis geholpen’, aldus Kees.
‘In augustus leg ik het voorzitterschap neer en ga ik me richten op Democraten Gorinchem, de nieuwe lokale partij.’

Het Zomerfeest op de Groenmarkt zoekt dus een nieuwe voorzitter. Een voorzitter die de verschillende partijen kan verbinden, overleg met officiële instanties niet schuwt en een visitekaartje wil zijn voor misschien wel het mooiste evenement van Gorinchem. ‘Maar je krijgt er ook veel voor terug! Het is fantastisch om vanaf het podium te zien hoe het publiek geniet van alle gratis optredens. Vaak ook mensen die normaal gesproken niet in staat zijn om concerten en festivals af te gaan. De dankbaarheid en erkenning is enorm.’

Douwe Bob op Zomerfeest Gorinchem

Gorinchem – 16-5-2017 – Douwe Bob wint de eerste editie van De Beste Singer- Songwriter Van Nederland, speelt op Pinkpop, wint een 3FM Award, wordt 11e tijdens het Eurovisie Songfestival en is later dit jaar gratis te zien in Gorinchem. Tijdens het Zomerfeest op de Groenmarkt.

Douwe Bob Posthuma is zoon van Simon Posthuma, bekend van Seemon & Marijke en de ontwerpersgroep The Fool die onder meer ontwerpen maakten voor The Beatles. Douwe Bob krijgt al op zijn zesde jaar pianoles en voegt daar vanaf zijn veertiende gitaar en zang aan toe. Via klassieke muziek en jazz maakt hij de overstap naar een carrière als singer-songwriter.

2012
Douwe Bob breekt in 2012 op 19-jarige leeftijd door met zijn overwinning in het programma De Beste Singer- Songwriter Van Nederland. In de finale zingt hij het nummer Multicoloured Angels dat de 17e plaats in de Top 40 bereikt.

2013
Op 3 mei 2013 komt Douwes eerste album Born In A Storm uit. Vader Simon Posthuma maakt illustraties bij het tekstboekje. Naast country zijn op het album invloeden te horen van singer-songwriters en Britse pop uit de jaren zestig. Op 15 juni 2013 staat de zanger op Pinkpop. Ook doet Douwe Bob een vrijwel uitverkochte clubtour door Nederland. Tijdens het International Documentary Filmfestival Amsterdam (IDFA) gaat Whatever Forever: Douwe Bob in première. De documentaire is gemaakt door Linda Hakeboom en Rolf Hartogensis in opdracht van de VARA en is een intiem portret van Douwe Bob en zijn vader Simon Posthuma die lijdt aan het syndroom van Korsakov.

2014
Douwe Bob wint een 3FM Award in de categorie Beste Zanger. Eerdere winnaars van deze prijs waren onder anderen Marco Borsato en Guus Meeuwis. In april en mei doet de singer-songwriter een clubtour met band.

2015
In 2015 vraagt Anouk of de zanger een duet met haar wil zingen. Hold Me wordt, ruim twee jaar na Multicoloured Angels, zijn grootste Top 40-hit. De zanger komt in mei 2015 met een tweede album, waarvan de titeltrack Pass It On als voorloper verschijnt. In het najaar wordt The News gekozen als single.
2016
Op 4 maart wordt het songfestivalnummer gepresenteerd. De zanger noemt Slow down een protestsong tegen zichzelf ‘tegen de snelheid waarmee ik in Amsterdam leef. We moeten ons levenstempo vertragen.’ In de week van het songfestival verschijnt het album Fool Bar. De titel verwijst naar de bar in zijn huis in Amsterdam, waar hij regelmatig akoestische sessies houdt waarbij vrienden en fans welkom zijn. Uiteindelijk behaalt hij in Stockholm de finale van het songfestival, waar hij 11e wordt.

2017
Op 25 maart geeft de zanger zijn tot dan toe grootste concert in AFAS Live (voorheen Heineken Music Hall) in Amsterdam.
Op donderdag 17 augustus is Douwe Bob te zien in Gorinchem. Op de Groenmarkt.

Line-up dinsdagavond Zomerfeest Gorinchem compleet Stepherd & Skinto, Puinhoop Kollektiv en Oakmadness

Daniel Wolters (foto Stepherd & Skinto)

Gorinchem – 9-5-2017 – Skinto maakt al jaren furore in zowel de hiphopscene als het elektronische circuit met zijn energieke raps en zang met Jamaicaanse tongval.
Stepherd maakt sinds jaar en dag onderdeel uit van Nouveau Riche en is herkenbaar aan energieke elektronische tracks met Boaz van de Beatz, maar ook soulvolle oldschool hiphop met een discogevoel.

Los van elkaar zijn Stepherd en Skinto al geboren entertainers, maar wanneer de twee rappers hun krachten bundelen, ontstaat er een bijzondere chemie en aanstekelijk plezier.
Samen speelden Stepherd & Skinto voor duizenden mensen op grote festivals als Mysteryland, Paaspop en Solar. Hun doel? Het begrip ‘feest’ naar een hoger niveau tillen.

In 2014 scoorden Stepherd & Skinto samen met Jebroer en Jayh een gigantische hit met het nummer ‘Banaan’.
De volgende single ‘Brak Obama’ wordt eveneens lovend ontvangen. Op de door Project Money, Big2 en Boaz van de Beatz geproduceerde track rappen de mannen over de nasleep van een intensief uitgaansleven. Met uitbundige support van radiozenders 3FM, FunX en Slam!FM groeit ‘Brak Obama’ uit tot hét lijflied voor zware weekenden.

In april 2015 riep 3FM Stepherd & Skinto uit tot ‘Serious Talent’.
In 2016 hebben ze het album ‘Het spijt me’ uitgebracht onder de label Nouveau Riche Music. Ook waren ze in 2016 te gast in Ali B Op Volle Toeren. Daar hebben ze een eigen draai gegeven aan het nummer ‘You’ll never walk alone’ van Lee Towers.

Wat Stepherd & Skinto betreft, is dit slechts het begin van een duizelingwekkende achtbaanrit waar voorlopig nog geen einde aan komt.

Puinhoop Kollektiv
Sinds 2013 vormt Puinhoop Kollektiv hét nieuwe energieke en interactieve trio in de Nederlandse eclectische dj scene. De eerste twee jaren waren al top, maar in 2015 hebben de heren, met 175 shows in binnen- en buitenland echte stappen gemaakt. In 2016 deden ze er een schepje bovenop met bijna 200 shows, waaronder een Totally Summer Tour in Portugal, Griekenland, Kroatië, Bulgarije en Spanje!

Met hun unieke party-act bewijst Puinhoop Kollektiv keer op keer mainstage waardig te zijn. Zo sloopten ze festivals als Solar, Mysteryland, 7th Sunday, Paasop, Festyland en Wish Outdoor. Op de laatste sloten ze afgelopen zomer de mainstage voor ruim 20.000 uitzinnige fans af!

‘Ook de Groenmarkt wordt een Kollektieve Puinhoop!’

Oakmadness
Wat valt er nog aan nieuws te melden over dit dj-duo? Als ware ‘vrienden van het Zomerfeest’ zijn ze ieder jaar van de partij. Erg swingend, altijd dansbaar en bovendien vrouwvriendelijk. Van het zomerse, zwoele latin tot het stevige progressive. Van het oldschool R&B tot het swingende Moombathon en een vleugje Trap. Oakmadness gaat van hot naar her, niets is te gek en het duo probeert overal een swingend en vriendelijk geheel van te maken.

Diggy Dex (met band) & Paul Sinha Zomerfeest Gorinchem

Gorinchem – 3-5-2017 – ‘Als organisatie van het mooiste feest van Gorinchem zijn we nogal tevreden over onze woensdagavond.’ Aan het woord is Mark Pellikaan, samen met Thessa van Andel en Arno Pruissen, verantwoordelijk voor de programmering van het Zomerfeest op de Groenmarkt.

‘De woensdagavond is qua publieke belangstelling normaal gesproken de lastigste avond’, zo vervolgt Mark zijn verhaal, ‘maar dit jaar zal de Groenmarkt ook op woensdag uit zijn voegen barsten!’

Marc de Groot (foto Paul Sinha)

Paul Sinha
20 januari 1996 wordt Paul Sinha geboren in Deventer. Opgroeiend aan de rand van het centrum ontstaat al snel interesse voor muziek en ritmes. Met name hiphop spreekt hem aan en zodra hij de kans krijgt, begint Paul zijn eigen teksten te schrijven en te performen. Tweetalig opgevoed door een Engelse vader en een Nederlandse moeder, verschijnen in beide talen liedjes van zijn hand.
Op zijn 16e komen de eerste songs naar buiten en wint Paul een talentenjacht. Al snel komt hij in contact met Purp (Burak Sagir) en de twee besluiten hun krachten te bundelen in het duo Vans ‘n Purp. Samen beginnen ze een studie aan de Herman Brood academie en brengen ze o.a. hun EP Bloed en Goud uit. In 2015 besluiten ze hun wegen te scheiden en zich te focussen op een solo carrière. Al snel na de splitsing verandert Paul’s muziek. Het rappen maakt steeds vaker plaats voor zang en nummers worden poppy en dansbaar.

Diggy Dex (met band)
Koen Jansen, alias Diggy Dex, is al een jaar of tien een vaste waarde binnen de Nederlandse hiphop. Eerst als onderdeel van het collectief D.A.C., maar sinds hij in 2006 zijn solodebuut Verhalen Vanuit De Sofa uitbracht, is hij een gevestigde naam. Met zijn tweede album Mayonaise Voor De Ziel, liet Diggy Dex horen zichzelf tekstueel en muzikaal niet vast te willen pinnen. Het leverde hem lovende recensies op van o.a. Nieuwe Revu, NRC Next en 3voor12. Ondertussen bewees hij op de Nederlandse podia en festivals ook live een niet te missen act te zijn.

Daniel J. Ashes (foto Diggy Dex)

In de zomer van 2009 scoorde Diggy Dex in zowel Nederland als België een hit met Slaap Lekker (Fantastig Toch), in samenwerking met de Vlaamse Eva de Roovere. Na een uitgebreide clubtour en talloze festivals in Nederland en België (o.a. Solar Festival, Lowlands, Noorderslag) verscheen in 2010 het album Lange Nachten, Korte Dagen dat tot ver buiten de lijntjes van de hiphop kleurt. Diggy Dex werd zowel bij de 3FM-, als bij de TMF Awards driemaal genomineerd.

In 2014 verschijnt zijn vierde album Do It Yourself met lovende recensies en talloze optredens tot gevolg.
De single Treur Niet (Ode Aan Het Leven) behaalt in 2015 de platina status, staat maandenlang in de hitlijsten en wordt zelfs verkozen tot beste Nederlandse single tijdens de BUMA NL Awards 2016. In de tussentijd verschijnt de indringende single Morgen Komt Het Goed, een lied wat Diggy schreef naar aanleiding van de aanslagen in Brussel.
Eveneens platina behaalt Diggy Dex met de single Ik Huil Alleen Bij Jou, waarop hij zich samen met Ali B. van zijn gevoelige kant laat zien.

Broederliefde
Broederliefde behoeft eigenlijk geen toelichting. De #1 van Nederland op dit moment. Nummers als Alaka, Do Or Die, Ballon en Jungle zullen uit volle borst worden meegezongen.
Broederliefde geeft dit jaar haar eigen stadionconcert in Sparta Stadion Het Kasteel, staat op Lowlands én Pinkpop en is dus gratis te zien. Bij ons. Op de Groenmarkt.

Zuco 103 sluit Zomerfeest Gorinchem af Zomerfeest 20 augustus 2017

Gorinchem – maandag 24 april 2017 – De Nederlandse band Zuco 103 is muzikaal gezien niet makkelijk in één hokje te proppen. ‘Zuco’ betekent cocktail in het Braziliaans en dat is precies wat Zuco 103 doet: het maken van een spannende mix van Latin, jazz en drum’n’bass. Zuco 103 treedt zondag 20 augustus op het Zomerfeest op de Groenmarkt in Gorinchem.

Zangeres Lilian Vieira komt uit Brazilië en is verantwoordelijk voor de Zuid-Amerikaanse invloeden die de sound van de band bepalen. Toen Lilian in 1998 het nummer *Outro Lado* opnam met de Duitse toetsenist Stefan Schmid en de Nederlands drummer Stefan Kruger, klikte het meteen. Een cd-release volgde en het drietal wordt uitgebreid met percussionist Claus Toft, bassist Han Bangert en dj Kid Sublime. Zuco 103 is geboren.

‘Outro Lado’ doet het vooral goed in het buitenland en de band krijgt zeer positieve recensies van de buitenlandse muziekpers. De aandacht die de band krijgt blijft in Nederland natuurlijk niet onopgemerkt. Zuco 103 is dan ook de enige Nederlandse act tijdens het gerenommeerde Drum Rhythm Festival in 2000.

Als de band in november 2000 de Heineken Crossover Award wint, begint het pas echt goed. Aan Zuco 103 de eer om op 5 mei 2001 per helicopter langs verschillende bevrijdingsfestivals in Nederland te vliegen om overtuigende optredens te geven.

In februari 2003 speelt Zuco 103 twaalf shows in de Blue Note Club in Yokohama in Japan. Daarna speelt de band in o.a. Brazilië, Spanje en Italië. Het album ‘Tales Of High Fever’ wordt genomineerd voor een Edison Award in de categorie World. Ook speelt Zuco in 2003 op Pinkpop.

In de jaren erna volgen verschillende albums, gaat zangeres Lilian Vieira solo en spelen de twee Stefannen in de begeleidingsband van Caro Emerald. In 2016 is Zuco 103 weer helemaal terug met hun nieuwe album Etno Chic. Iets elektronischer dan de voorgaande albums en geknipt voor de dansvloer.

Zomerfeest.nl

Eerder maakte de organisatie van het Zomerfeest op de Groenmarkt bekend dat dinsdag 15 augustus Jonna Fraser, woensdag 16 augustus Broederliefde en donderdag 17 augustus Rondé het podium betreden. Wekelijks zal de organisatie nieuwe artiesten bekend maken via haar website www.zomerfeest.nl en haar social media kanalen.

3FM Talent Award-winnaar Jonna Fraser op Zomerfeest Groenmarkt

Gorinchem – 18-04-2017 – Jonathan Jeffrey Grando, beter bekend als Jonna Fraser, is opgegroeid in Zaandam-Zuid. Op zijn 12e maakte hij kennis met hiphop en sindsdien is het zijn uitlaatklep. Het begon als een hobby, maar al snel werd het zijn liefde. Inspiratie bij het maken van muziek vindt Jonna voornamelijk bij soul en rap uit de jaren 90 en dat is goed terug te horen aan de diversiteit in zijn muziek. Jonna is een goedlachse en positief ingestelde jongen en draagt een goed gevoel uit in zijn teksten.

Eind 2014 bracht Jonna zijn debuut EP Maatje 45 uit. De releaseparty was uitverkocht en de EP werd goed ontvangen door het Nederlandse publiek. In februari 2015 jaar heeft Jonna met een delegatie rappers en producers op Schiermonnikoog gezeten. Daar is het album New Wave ontstaan waar Jonna zijn bijdrage heeft op de tracks Het Is Zover, Hoog/Laag, Je Kan Er Niet Omheen en Liegen Voor De Rechter. New Wave is bij het optreden op Lowlands in augustus 2015 bekroond als gouden plaat en de single Hoog/Laag als platina.

In september 2015 wordt bekend gemaakt dat Jonna Fraser heeft getekend bij Noah’s Ark. Dat wordt gevierd met de release van de videoclip ‘Hoop Ellende’ met labelgenoot Hef.

Eind april 2016 luidt de Zaandammer zijn nieuwe EP in met de release van de single en videoclip van ‘Do Or Die’ met Broederliefde. Tijdens de releaseparty van zijn ‘Goed Teken’ EP in Melkweg Amsterdam ontvangt Jonna een gouden plaat voor de single ’Ik Zag Je Staan’ met Ronnie Flex en Idaly. Zes weken na het uitbrengen van ‘Do Or Die’ ontvangt Jonna live bij Giel Beelen een platina award voor zijn single met Broederliefde.
Het debuutalbum Jonathan, dat Jonna Fraser vorige week vrijdag uitbracht, bestormt momenteel de hitlijsten. Op dinsdag 15 augustus staat Jonna Fraser op de Groenmarkt. Een uur lang. Met band!
Eerder maakte de organisatie van het Zomerfeest op de Groenmarkt bekend dat op woensdag 16 augustus Broederliefde en op donderdag 17 augustus Rondé het podium betreedt. Wekelijks zal de organisatie nieuwe artiesten bekend maken via haar website www.zomerfeest.nl en haar social media kanalen.

foto: Orrin Jaarsveld

Rondé komt naar Zomerfeest op de Groenmarkt Zomerfeest

Gorinchem – 29-03-2017 – De Nederlandse band Rondé staat donderdag 17 augustus op het podium op de Groenmarkt tijdens het Zomerfeest in Gorinchem. Dit maakt stichting Zomerfeest vandaag bekend. De komende tijd wordt er wekelijks een nieuwe naam bekend gemaakt.

Op de valreep schrijft Rondé zich in voor deelname aan de Popronde in het najaar van 2014. Tot hun grote verbazing worden zij geselecteerd. De band heeft op dat moment namelijk nog maar één demo, ‘Run’, op de plank liggen. De groep staat in de maanden daarna in de voorprogramma’s van onder meer Bells Of Youth en de Britse singer-songwriter Nick Mulvey.

De snelle opmars van Rondé loopt begin 2015 een kleine vertraging op. Zangeres Rikki Borgelt wordt aan haar stembanden geopereerd. De zangeres had al een tijd last van haar stem en om blijvende schade te voorkomen moet ze onder het mes. Gelukkig is Rikki op tijd hersteld en speelt Rondé in augustus 2015 op het Groenmarkt podium als voorprogramma van Nielson.

2017 is een bijzonder jaar voor Rondé; de band bracht haar debuutalbum uit en speelt dit voorjaar een eigen uitverkochte clubtour in o.a. Paradiso, Doornroosje en De Oosterpoort. De single ‘Naturally’ werd NPO Radio 2 Top Song en ‘Why Do You Care’ werd na ‘Run’ en ‘We Are One’ de derde 3FM Megahit op rij voor de band. Met het album ‘2017’ en de single ‘Naturally’ is Rondé genomineerd voor de 3FM Awards in de categorieën ‘beste album’ en ‘beste nummer’.

Rondé speelde op grote festivals als Lowlands, Concert at SEA en Mysteryland en is donderdag 17 augustus te zien op de Gorcumse Groenmarkt.

Eerder maakte de organisatie van het Zomerfeest op de Groenmarkt al bekend dat op woensdag 16 augustus Broederliefde het podium betreedt. Wekelijks zal de organisatie nieuwe artiesten bekend maken via haar website www.zomerfeest.nl en haar social media kanalen.