Chinese delegatie op bezoek Bron: Gemeente Gorinchem

Gorinchem – 12-7-2017 – Een Chinese delegatie uit Tibet bracht afgelopen maandag een bezoek aan Gorinchem. Zij waren geïnteresseerd in onze groenvoorziening, vestingwallen, historische binnenstad en samenwerking op het gebied van cultuur. Na hun bezoek aan Gorinchem vertrok de delegatie naar Amsterdam om vervolgens naar Kopenhagen door te reizen.

Uitreiking boekje en sleutel van poterne Werkgroep ‘Vesting Gorinchem’

Gorinchem – 7-7-2017 – Vrijdagmorgen verzamelde er zich een gezelschap bij de poterne aan de Oostgracht, de overdekte doorgang door de Vestingwal, daterend uit de tijd van Napoleon.

Zij kwamen voor de symbolische overhandiging van een sleutel aan de voorzitter van de werkgroep uit handen van wethouder Arjen Rijsdijk. Met deze sleutel kan de poort van de poterne aan de stadszijde van de wal geopend worden tijdens de maandelijkse rondleidingen van de werkgroep ‘Vesting Gorinchem’. Nu kan men tijdens de maandelijkse rondleidingen van de werkgroep ‘Vesting Gorinchem’ via de overdekte doorgang, onder de wal door, naar de Oostgracht lopen. Daardoor worden deze  rondleidingen nog aantrekkelijker en interessanter.

Er moet nog het e.e.a. gebeuren aan beide deuren en gang zodat dit vandaag nog niet kon. Wel kon er in de doorgang even een kijkje genomen worden. Nog wel even met een moderne sleutel omdat het originele slot op dit moment wordt gerestaureerd.

Daarna was het woord aan historicus Roel Mulder die het boekje “Vesting Gorinchem” heeft geschreven. Roel Mulder is een bekende in de Gorcumse geschiedschrijving. Hij is tevens auteur en redactielid van het grote geschiedenisboek van Gorinchem dat in de maak is.

Na zijn interessante verhaal over dit boekje werd het eerste exemplaar overhandigd aan wethouder Rijsdijk. Ook de leden van de werkgroep ontvingen een exemplaar.

Heeft u interesse in dit boekje met veel foto’s dan kan dit. Het boekje “Vesting Gorinchem” verschijnt in de Hollandse Waterlinie Erfgoedreeks en is deel 18 in de reeks. Het boekje zal onder andere verkrijgbaar zijn bij de Gorcumse boekhandel, het Gorcums Museum, de VVV en Het Regionaal Archief Gorinchem. De verkoopprijs is €7,50.

© Foto: GP-foto – bronvermelding verplicht (niet voor commercieel gebruik)  

Overhandiging boekje ‘Vesting Gorinchem’ bij opengestelde poterne

© Foto: GP-foto – bronvermelding verplicht (niet voor commercieel gebruik)

Gorinchem – 6-7-2017 – Wethouder Arjen Rijsdijk krijgt op vrijdag 7 juli het eerste exemplaar uitgereikt van het boekje ‘Vesting Gorinchem’, geschreven door historicus Roel Mulder. Daaraan voorafgaand overhandigt de wethouder de werkgroep ‘Vesting Gorinchem’ symbolisch de sleutel van de poterne aan de Oostgracht, de overdekte doorgang door de Vestingwal, daterend uit de tijd van Napoleon. De poterne zal vanaf dan geopend zijn tijdens de maandelijkse rondleidingen van de werkgroep ‘Vesting Gorinchem’. Daardoor worden deze rondleidingen nog aantrekkelijker en interessanter.

Rondleidingen Werkgroep
De Werkgroep Vesting Gorinchem van de Historische Vereniging Oud Gorinchem verzorgt iedere laatste zondag van de maand een rondleiding over de vestingwerken van Gorinchem. Doel daarbij is om zoveel mogelijk vestingonderdelen te bezoeken. Om deze reden is de gemeente gevraagd om bij te staan in het openstellen van de poterne. Omdat de Gorcumse vestingwal ook een waterkering is, blokkeren balken de doorgang. Met goedkeuring van het Waterschap wordt de poterne nu geopend en is deze tijdens rondleidingen van de Werkgroep Vesting Gorinchem te bezoeken.

Boekje ‘Vesting Gorinchem’
De vesting vormt al eeuwenlang een belangrijk zuidelijk steunpunt van de Hollandse Waterlinie. Deze indrukwekkende vestingwallen tonen de militaire ontwikkelingen vanaf de zestiende eeuw tot na de Tweede Wereldoorlog. Het boekje beschrijft deze ontwikkelingen van middeleeuwse stad naar haar defensieve hoogtepunt tot aan de uiteindelijke neergang en opheffing van Gorcum als garnizoensstad. Historicus Roel Mulder is gevraagd om deze geschiedenis te schrijven. Daarnaast gaat hij ook in op de huidige en toeristische functie van de vesting. Roel Mulder is een bekende in de Gorcumse geschiedschrijving. Hij is tevens auteur en redactielid van het grote geschiedenisboek van Gorinchem dat in de maak is.

© Foto: GP-foto – bronvermelding verplicht (niet voor commercieel gebruik)  

Het boekje “Vesting Gorinchem” verschijnt in de Hollandse Waterlinie Erfgoedreeks en is deel 18 in de reeks. Het boekje zal onder andere verkrijgbaar zijn bij de Gorcumse boekhandel, het Gorcums Museum, de VVV en Het Regionaal Archief Gorinchem. De verkoopprijs is €7,50.

Vestingrondleiding KOEL Gorinchem

Gorinchem – 30-6-2017 – Zet de hieronder genoemde data vast in uw agenda! Dit mag u niet missen, want dit is een groot éénmalig en heel bijzonder evenement.

Het wordt georganiseerd naar aanleiding van het vertrek van het garnizoen uit Gorinchem, 50 jaar geleden en vindt plaats op 30 september en 1 oktober is gratis te bezoeken.

KOEL staat voor Koude Oorlog Evenement de Luisterpost.
Het is anders, informatief, actief, leuk en spannend en beslaat heel de Dalemwal (Soldatenwal) van de Dalempoort tot aan de Vijfde Uitgang.

Het gaat over Gorinchem als stad vol soldaten, de Koude Oorlog, de dienstplicht, spionage vanuit Gorinchem, spionage radiotechniek, afluisteren en oldtimer militaire radiowagens.

U kunt de beroemde Enigma code machine bewonderen, maar ook zelf proberen en ook moderne spionagesets zijn te zien. Verder is er richtingpeilapparatuur om de positie van de “vijand” vast te stellen.
Het evenement speelt zich zowel binnen als buiten af. Op elk bastion is wat te zien, maar ook is er een tentoonstelling met de thema’s Garnizoen en Afluisterapparatuur in de buskruitmagazijnen.
In de Luisterpost aan de Vijfde Uitgang kunt u zien hoe dit geheime afluisterstation in de vijftiger- en zestiger jaren het Russische militaire radioverkeer afluisterde. Alles is werkend en live!

Er zijn ook versnaperingen verkrijgbaar in de Luisterpost of bij de militaire veldkeuken op bastion 8.
Het evenement wordt zaterdagochtend 30 september geopend met een mars van twee militaire muziekkorpsen door de stad, dezelfde als die in 1967 bij de afscheidsceremonie van het garnizoen waren.

Verder is er een reünie van oudgedienden van het radiobataljon, wie daaraan wil deelnemen kan zich melden.

Dit evenement wordt mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de gemeente Gorinchem, het Rivierenlandfonds, het Rabobank Coöperatiefonds en sponsoring van bedrijven en winkeliers in Gorinchem.

Organisatie: Historische Vereniging Oud-Gorinchem / Werkgroep Vesting Gorinchem
Contact: hugo.ouwerkerk@vestinggorichem of 06 – 12667056