Tegen vangrail

Gorinchem – 20-7-2017 – Op de A27 ter hoogte van Gorinchem is woensdag 19 juli een automobilist op woensdag 19 juli met zijn auto tegen de vangrail in gereden.

Andere weggebruikers zagen hem eerst slingeren en vervolgens tegen de vangrail tot stilstand komen. Hoe en waarom is niet bekend.

Per ambulance werd de man ter controle overgebracht naar het ziekenhuis.

Foto’s © Max Liet – Hulpdiensten Gorinchem

Auto tegen boom en op zijn kop

Gorinchem – 19-7-2017 – Maandagavond raakte een automobilist de macht over zijn stuur kwijt. Dit gebeurde op de Lakerveld ter hoogte van Lexmond, omstreeks 21.15 uur.

Hierbij schampte hij een boom en kwam ondersteboven tot stilstand op de rijbaan. Ambulancebroeders onderzochten de automobilist, maar hij hoefde niet vervoerd te worden.

De politie vervoerden hem wel naar het politiebureau voor een ademanalyse om te zien of er drank in het spel was.

Foto’s © Max Liet – Hulpdiensten Gorinchem

Vrouw op de Mollenburgseweg aangereden

Gorinchem – 12-7-2017 – Gorinchem – 12-7-2017 – Dinsdagavond werd op de Mollenburgseweg een fietsster aangereden door een auto.

Dit vond plaats on 19.00 uur op de kruising met de Stalkaarsen. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de ambulance bracht de vrouw naar het ziekenhuis voor onderzoek. De politie handelde de zaak af en ontfermde zich over de fiets.

Foto’s © Max Liet – Hulpdiensten Gorinchem

Roekeloze dronken Pool ramt politieauto A15

foto’s: politie

Papendrecht – 26-6-2017 – Agenten hielden zondagavond een man aan die zich asociaal gedroeg in het verkeer op de A15 richting Rotterdam. Na het negeren van een volg- en stopteken, ramde de 27-jarige Pool een politieauto. Vermoedelijk was er alcohol in het spel. De Pool is voor behandeling overgebracht naar een ziekenhuis. De agenten zijn uit voorzorg medisch onderzocht.

Even voor 18:00 uur meldden getuigen dat een bestuurder zich zeer asociaal gedroeg op de A15 richting Rotterdam. Hij hinderde andere weggebruikers onder andere door gevaarlijk dicht op passerende auto’s te gaan rijden. Ter hoogte van Papendrecht wachtten gealarmeerde agenten de man op. Ze gaven de roekeloos rijdende Pool een volg- en stopteken die hij beide negeerde. Toen de politieauto voor de auto van de verdachte reed, ging hij ernaast rijden waarna hij de auto met de twee dienders ramde. De Pool verloor daarbij de macht over het stuur, raakte de vangrail en kwam op de rijksweg tot stilstand. De agenten kregen hun voertuig onder controle en kwamen met de schrik vrij. Uit voorzorg worden ze medisch onderzocht. De agressieve Pool is voor behandeling overgebracht naar een ziekenhuis.

Onder invloed
Tijdens en na zijn aanhouding bleef de verdachte zich zeer agressief gedragen. Vermoedelijk was de man onder invloed van verdovende middelen. Onderzoek in een ziekenhuis moet dat uitwijzen. In zijn auto vonden agenten veel lege blikken bier. Als de man aanspreekbaar is zal hij gehoord worden.

Sportieve quadrijders op de bon

foto: politie Hardinxveld-Giessendam

Hardinxveld-Giessendam – 24-6-2017 – De eigenaren van twee quads, die vrijdag 23 juni aan het einde van de middag bij het Kromme Gat en de Rivierdijk gebruikt werden bij het uitvoeren van de nodige gevaarlijke capriolen, zullen voor meerdere overtredingen de nodige acceptgiro’s ontvangen.

Zo werd door de ene quadbestuurder bij het Kromme Gat niet de juiste rijrichting gevolgd, werd door beide quadbestuurders op de Rivierdijk het fietspad gebruikt, werd zelfs door één van de quadbestuurders ditzelfde fietspad gebruikt om personenauto’s rechts in te halen en werd niet de voor het openbaar verkeer openstaande weg gebruikt, maar de groenstrook, gelegen aan de Rivierdijk, om maar niet te spreken over de snelheid waarmee dit alles gepaard ging.

12 juni 2017 Gorinchem blijft komende jaren fors investeren

Gorinchem – 12-6-2017 – De gemeente Gorinchem blijft de komende jaren fors investeren en daardoor volop in ontwikkeling. Dat staat in de Perspectiefnota 2018. Gorinchem wordt hierdoor nog aantrekkelijker om in te wonen, werken en verblijven. GO2032 is daarbij een belangrijke basis en inspiratiebron. Het betrekken van de Gorcumers, de versterking van de binnenstad en de blijvende aandacht voor zorg, verkeer, cultuur en onderwijs zijn speerpunten. Daarnaast krijgt duurzaamheid een impuls de komende jaren.

In de Perspectiefnota 2018 staat op welke terreinen het college de komende periode wil investeren. Wethouder Marcel Doodkorte: ‘’We willen verder op de ingeslagen weg en fors blijven investeren in de stad. We maken daarbij zoveel mogelijk gebruik van de kracht van de Gorcumers. Hoewel het economisch beter gaat, blijft het een uitdaging om de begroting structureel sluitend te houden. Redenen hiervan zijn onze ambities en de ontwikkelingen en risico’s waar we als gemeente mee te maken hebben. Gelukkig zijn we er opnieuw in geslaagd en doet het college diverse voorstellen voor nieuw beleid. De jarenlange extra tariefsverhoging van 1% op belastingen en tarieven, nodig om financieel aan te sterken, wordt met ingang van 2018 afgeschaft.’’

Een deel van dat nieuwe beleid vloeit voort uit het raadsbrede, aanvullende coalitieakkoord dat de fracties in de gemeenteraad unaniem vaststelden in november 2016.

Samenwerking Gorcumers
Het college hecht grote waarde aan de deskundigheid en de inbreng van Gorcumers. De positieve ervaringen met ‘Visie van de Stad’ en ‘Inwoners aan Zet’ hebben duidelijk gemaakt dat er groot draagvlak is voor burgerinitiatieven. Dit heeft ons gestimuleerd om hiervoor extra financiële en personele middelen in te zetten.

Veiligheid
Op het gebied van veiligheid wordt extra geld gereserveerd om grootschalige evenementen zoals de Zomerfeesten veilig en verantwoord te laten plaatsvinden. Daarnaast wordt de bijdrage aan het Veiligheidshuis, waarin Gorinchem samenwerkt met regiogemeenten, verhoogd.

Binnenstad en stadspromotie
De binnenstad – de huiskamer van Gorinchem – wordt aantrekkelijker gemaakt en het toerisme krijgt meer aandacht. Het college stelt (extra) middelen beschikbaar voor uitvoering van de raadsopdracht Stadspromotie, de eerste uitvoeringswerkzaamheden van het Vestingplan en de onderhoudslasten van het kunstinitiatief Open Kathedraal. Ook biedt het college financiële ondersteuning aan Slot Loevestein, één van grote publiekstrekkers in de regio.

Mobiliteit en verkeer
De (toekomstige) ontwikkelingen rondom de verbreding van de A27, de vervanging van de Merwedebrug en de aansluiting op de A15 in Gorinchem-Oost zorgen, op termijn, voor een verbeterde doorstroming van het verkeer en daarmee voor een betere bereikbaarheid van onze stad. De grote impact voor Gorinchem en het specialistische karakter van de werkzaamheden vragen om (tijdelijke) verruiming van de ambtelijke capaciteit, zowel in kennis als ook in tijd. Tevens worden het verkeerstructuurplan binnenstad (o.a. herinrichting Het Eind, straatmeubilair, obstakels en verlichting) en het fietsparkeren (verder) uitgevoerd.

Welzijn, onderwijs en cultuur
Ontwikkelingen zoals het wegvallen van de subsidie Vluchtelingenwerk, de start van Buurtbemiddeling en de ontwikkelingen rondom Avres zijn de komende jaren belangrijke aandachtspunten; mogelijk vragen deze extra budget. Op het gebied van onderwijs wordt geld gereserveerd voor het Integraal Huisvestingsplan Gorinchem Oost dat zich richt op de ontwikkeling van een nieuwe brede school. Naar verwachting neemt de raad pas na de verkiezingen in 2018 een besluit over het Groot Podium en het Huis van Inspiratie. Om de activiteiten in de tussentijd te kunnen laten doorgaan, wordt met de raad gesproken hoe deze periode overbrugd kan worden. Beweging in Gorinchem krijgt letterlijk inhoud via de uitvoering van het Speelruimteplan en de uitwerking van de Sportvisie. Het doel is ‘Fitte jeugd, vitale volwassenen en actieve senioren’.

Duurzaamheid en milieu
Duurzaamheid krijgt de komende jaren invulling door onder meer de uitvoering van het beleidsplan Duurzaamheid. Daarin staat aangegeven hoe we als stad zowel klimaatbestendig, leefbaar als milieuverantwoord kunnen zijn. In dat verband wordt ingezet op gemeentelijk handelen, het versterken van biodiversiteit en duurzame energie. Enkele concrete maatregelen zijn: zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, samenwerking met Gorinchem Natuurlijk Groen en Operatie Steenbreek en het ondersteunen van lokale, duurzame energiecoöperaties.

Ambities
De hoge ambities brengen met zich mee dat de gemeente op een andere manier (en in toenemende mate digitaal) gaat werken. Daarom is er veel aandacht voor de verdere ontwikkeling van de ambtelijke en bestuurlijke organisatie. In het verlengde hiervan heeft de gemeenteraad gevraagd om de participatie, de communicatie en de informatie-uitwisseling met onder andere de bewoners en het bedrijfsleven meer in overeenstemming te brengen met het verwachtingspatroon van de bewoners en het bedrijfsleven. Deze uitdaging gaan wij graag aan.

Praktisch verkeersexamen

foto’s: Hans Freije  @HansFreije en Ronald Wittenberg  @verkeersles

Gorinchem – 30-5-2017 – Maandag 29 mei was de tweede dag deze maand waarop u regelmatig groepjes leerlingen in felgekleurde hesjes door Gorinchem kon zien fietsen. Dit waren leerlingen uit de groepen 8 van KBS Mariëngaarde, OBS Anne Frank, Ds Koelmanschool en SBO Beatrix de Burcht die deelnemen aan het praktisch verkeersexamen. De eerste keer was op woensdag 17 mei. Toen waren het leerlingen van de Graaf Reinaldschool, de Merwedonk en de Regenboogschool.

Dit jaar werd voor het 12e jaar het praktisch Fietsverkeersexamen georganiseerd door een verkeerscommissie  die bestaat uit verkeersouders en schooldirecties, verkeerseducator/-trainer, politie en de gemeente Gorinchem. De commissie zet zich in om de verkeersveiligheid rondom de scholen te vergroten en kinderen meer verkeersvaardigheid en verkeersbewustzijn mee te geven. De 155 leerlingen reden individueel een route van ruim 10 km dwars door Gorinchem.

Zaken waar onder andere op gelet werd zijn: over de schouder kijken en richting aangeven, het goed rechts fietsen, maximaal met z’n tweeën naast elkaar fietsen en natuurlijk het goed toepassen van de verkeersregels. Vooraf kregen ouders en leerlingen de mogelijkheid om de route, onder andere aan de hand van een speciale website, te oefenen zodat het voor de leerlingen tijdens hun examen geen speurtocht is.

Wethouder Hans Freije gaf het startschot voor het examen.

Ernstig ongeval bij Meerkerk 1 man overleden en vier gewonden

Update: De auto reed die middag rond 16.00 uur op de hoofdrijbaan en schoot via de groenstrook de parallelrijbaan op en kwam op z’n kop terecht achter de sloot in het weiland. Een getuige die het zag gebeuren, waarschuwde meteen de hulpdiensten, die er daardoor snel waren.
Van de vijf personen die in de auto zaten, overleed een 22-jarige jongen ter plekke. De andere vier raakten  zwaargewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De inzittenden kwamen allemaal uit Frankrijk en zijn 19, 20, 21 en 54 jaar oud. De bestuurder, een 21-jarige jongen, is aangehouden. Naar de toedracht van het ongeluk wordt nog onderzoek gedaan door Team Verkeer.

Gorinchem – 29-5-2017 – Update: In eerde berichten meldden wij dat er 4 personen in de auto zaten, dit waren er vijf kregen wij bij latere berichten te horen.

Meerkerk – 28-5-2017 – Door nog onbekende oorzaak is vanmiddag (15.45 uur) op de A27, richting Breda, een personenauto met 5 inzittenden van de weg gevlogen. Hierbij is één persoon overleden, één zwaar gewonde en de andere drie licht gewond.

De auto ging over de vangrail en kwam in een weiland terecht.
Alle hulpdiensten kwamen ter plaatse, waaronder de traumahelikopter en een politiehelikopter. Doordat deze allebei op de rijbaan landden, werd de A27 tussen Lexmond en Meerkerk afgesloten en er een grote file ontstond.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak.

Binnenstad per fiets beter bereikbaar

Gorinchem – 25-5-2017 – De binnenstad van Gorinchem is vanaf 23 mei 2017 beter bereikbaar per fiets door het openstellen van de Kwekelstraat, Bloempotsteeg, Varkenmarkt en Vijfzinnenstraat. Het is tijdens winkeltijden niet toegestaan om te fietsen over de Gasthuisstraat. Buiten de winkeltijden is dit wel toegestaan. Een alternatieve route voor tijdens de winkeltijden ontbrak waardoor er vaak ‘illegaal’ gefietst werd op zowel de Gasthuisstraat als de Kwekelstraat en Bloempotsteeg. Dit zorgde voor overlast voor voetgangers in het voetgangersgebied.

De gemeente heeft in het kader van het Verkeersstructuurplan Binnenstad overleg gevoerd met o.a. de klankbordgroep binnenstad. Daaruit is dit probleem naar voren gekomen en is door de gemeente gezocht naar een oplossing voor dit probleem. Door de openstelling kunnen fietsers nu via de Kwekelstraat, Blijenhoek, Bloempotsteeg en de Kapelsteeg Oost-West door de binnenstad rijden. Fietsers moeten nog wel even afstappen om het voetgangersgebied bij de Arkelstraat te kruisen.

Herinrichting Groenmarkt impuls voor Binnenstad

Gorinchem – 23-5-2017 – Het college heeft ingestemd met het ontwerp voor de tweede fase van de herinrichting van de Groenmarkt. Hiermee krijgt het aantrekkelijker maken van de binnenstad een volgende impuls.

Wethouder Arjen Rijsdijk is blij dat de Groenmarkt wordt opgeknapt. ‘Het is tenslotte onderdeel van de huiskamer van de stad en die moet op orde zijn, uitnodigen om een bezoek te brengen aan de binnenstad en om er langer te blijven’. De ruimte voor de voetgangers, toevoeging van de fietsparkeermogelijkheden, het terugbrengen van de bomen en de ontwikkeling van de aanwezige horeca zorgen voor een kwalitatieve sprong voorwaarts.

De maatregelen om de kwaliteit van het openbaar gebied en daarmee het verblijfsklimaat te verbeteren, hebben tot gevolg dat op de locatie niet een gelijk aantal parkeerplaatsen voor auto’s kan worden teruggebracht. Wel neemt de bruikbaarheid en het comfort van de parkeerplaatsen toe. De nu te smalle parkeerplaatsen zullen breder worden en allemaal gemakkelijk te gebruiken zijn, iets wat nu niet altijd het geval is.

Over het terugbrengen van de parkeerplaatsen is de gemeente in gesprek met de winkeliers via het bestuur van Hartje Gorkum. Hartje Gorkum en het college zijn van mening dat dit zal worden ondervangen door vergunninghouders niet meer te laten parkeren op de Groenmarkt. Hierdoor blijft het aantal plaatsen voor bezoekers nagenoeg gelijk.

Voordat over de verdere herinrichting van de Groenmarkt wordt nagedacht, wordt eerst door middel van een parkeerevaluatie de parkeerbalans voor de (binnen)stad in beeld gebracht. Op basis hiervan kan vervolgens een afgewogen besluit worden genomen over het parkeerbeleid en het huidige en vooral ook in de toekomst benodigde aantal parkeerplaatsen in de stad. Omdat er dan functioneel wijzigingen voor het plein aan de orde kunnen komen, zal voor deze fase een uitgebreid participatieproces opgestart worden.

ooit zag het er zo uit

Nieuwe data uitgestelde werkzaamheden Rotonde Griendweg/Spijksesteeg

Gorinchem – 18-5-2017 – Gemeente Gorinchem heeft asfalteringswerkzaamheden voor de rotonde Griendweg/Spiksesteeg gepland in de avond/nacht van maandag 22 op dinsdag 23 mei en in de avond/nacht van dinsdag 23 op woensdag 24 mei van 20:00 uur tot 5:30 uur. Tijdens de werkzaamheden is dit deel van de Spijksesteeg afgesloten voor alle verkeer.

De werkzaamheden zouden aanvankelijk plaatsvinden in de nacht van maandag 8 op dinsdag 9 mei en in de nacht van dinsdag 9 op woensdag 10 mei, maar toen moesten ze, voor een tweede keer in korte tijd, afgelast worden wegens nachtvorst.

Veegwagen kantelt, bestuurder gewond

Gorinchem – 17-5-2017 – Dinsdagmiddag reed op de Arkelsedijk een wagen van Waardlanden, die een veegwagen voort trok.

Toen zij in een bocht van de Arkelsedijk reden, net onder de Lingebrug, raakte de veegwagen uit evenwicht en kantelde.

De bestuurder van de veegwagen kon zelf wel uit de wagen komen, maar werd door collega’s uit zekerheid toch even naar het ziekenhuis gebracht voor controle.

Het bergingsbedrijf zette met behulp van takelwagen en speciale  kussens de veegwagen weer op 4 wielen. De veegwagen kwam ook niet onbeschadigd uit de strijd.

Foto’s © Max Liet – Hulpdiensten Gorinchem

Praktisch verkeersexamen gemeente Gorinchem-West

Gorinchem – 16-5-2017 – Op maandag 29 mei 2017 kunt u regelmatig groepjes leerlingen in felgekleurde hesjes door Gorinchem-West zien fietsen. Dit zijn leerlingen uit de groepen 8 van KBS Mariëngaarde, OBS Anne Frank, Ds Koelmanschool en SBO Beatrix de Burcht die deelnemen aan het praktisch verkeersexamen.

Op 6 april hebben de leerlingen tijdens het landelijk schriftelijk verkeersexamen laten zien hoe het zit met hun kennis van de verkeersregels en betekenis van verkeersborden. Nu mogen ze laten zien dat ze deze kennis ook in de praktijk kunnen toepassen.

De route van het verkeersexamen voert zoveel mogelijk langs alle scholen. Zo fietsen de leerlingen zowel in hun eigen school- en leefomgeving als in voor hen minder bekend terrein. Ook brengt de route de leerlingen langs de scholen van het Voortgezet Onderwijs, waar ze over niet te lange tijd zelfstandig naar toe moeten fietsen.
Op een groot aantal punten langs de route beoordelen ouders de vaardigheden van de 155 leerlingen die deelnemen aan het examen. Zaken waar onder andere op gelet wordt zijn: over de schouder kijken en richting aangeven, het goed rechts fietsen, maximaal met z’n tweeën naast elkaar fietsen en natuurlijk het goed toepassen van de verkeersregels. Vooraf krijgen ouders en leerlingen de mogelijkheid om de route, onder andere aan de hand van een speciale website, te oefenen zodat het voor de leerlingen tijdens hun examen geen speurtocht is.

Wethouder Hans Freije zal het startschot van het examen verzorgen.

De organisatie van het praktisch verkeersexamen is mogelijk gemaakt door de gemeente Gorinchem, de Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en SCHOOL op SEEF, het verkeerseducatieprogramma van het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV-ZH). Samen werken zij aan de missie “Iedereen komt veilig thuis in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden”.

Lees ook hier

© Foto: GP-foto – bronvermelding verplicht (niet voor commercieel gebruik)

Praktische fietsverkeersexamens voor leerlingen groep 7/8

Gorinchem – 10-5-2017 – Op woensdag 17 en maandag 29 mei vinden in Gorinchem weer de praktische fietsverkeersexamens plaats. Deze praktische examens zijn het vervolg op het landelijke, schriftelijke verkeersexamen voor leerlingen van groep 7 op 6 april jl. Het praktisch verkeersexamen vormt een onderdeel van het verkeersprogramma ‘School op Seef’ zoals dat op de zes scholen wordt uitgevoerd. Het bezit van dit label geeft aan dat de scholen de verkeersveiligheid van haar leerlingen zeer serieus nemen en integraal aanpakken. Verkeerswethouder Hans Freije lost op maandag 29 mei bij KBS Mariëngaarde om 9.00 uur het startschot.

De routes voeren door de school- en leefomgeving van de leerlingen. Zo krijgen ze te maken met verkeerssituaties die zij vrijwel dagelijks tegenkomen. Ook fietsen de leerlingen langs een aantal scholen voor het Voortgezet Onderwijs waar zij over ruim een jaar wellicht naartoe gaan.

17 mei: Verkeersexamen Gorinchem Oost
In Gorinchem Oost organiseren de Graaf Reinaldschool, de Merwedonk en de Regenboogschool op woensdagmorgen 17 mei voor het 12e jaar het praktisch Fietsverkeersexamen. De organiserende verkeerscommissie, die bestaat uit verkeersouders en schooldirecties, verkeerseducator/-trainer, politie en de gemeente Gorinchem, zet zich in om de verkeersveiligheid rondom de scholen te vergroten en kinderen meer verkeersvaardigheid en verkeersbewustzijn mee te geven. De leerlingen van enkele groepen 7 en alle groepen 8 (ruim 200 leerlingen) rijden ‘s ochtends individueel een route van ruim 10 km dwars door Gorinchem.

29 mei: Verkeersexamen Gorinchem West
In Gorinchem West hebben KBS Mariëngaarde, OBS Anne Frank en SBO Beatrix de Burcht de handen ineen geslagen en gezamenlijk een praktisch verkeersexamen georganiseerd. Op maandagmorgen 29 mei a.s. fietsen circa 150 leerlingen van deze drie scholen een route door Gorinchem waarbij op diverse punten hun vaardigheden door ouders worden beoordeeld.

© Foto’s: GP-foto – bronvermelding verplicht (niet voor commercieel gebruik)

Asfaltering rotonde Spijksesteeg uitgesteld  Bron: gemeente Gorinchem

Gorinchem – 10-5-2017 – Gemeente Gorinchem was van plan om deze week in de avond en nacht van 8 op 9 mei en 9 op 10 mei de rotonde Griendweg/Spijksesteeg te asfalteren.

Daarmee zouden de werkzaamheden aan de rotonde zijn afgerond. Door de (te verwachten) nachtvorst is besloten om het asfalteren uit te stellen. De Spijksesteeg ten hoogte van de Griendweg (rotonde) wordt dus ook vanavond en vannacht niet, zoals aanvankelijk de bedoeling was, afgesloten.

Zodra de nieuwe planning bekend is, informeren we u hierover.