Binnenstad per fiets beter bereikbaar

Gorinchem – 25-5-2017 – De binnenstad van Gorinchem is vanaf 23 mei 2017 beter bereikbaar per fiets door het openstellen van de Kwekelstraat, Bloempotsteeg, Varkenmarkt en Vijfzinnenstraat. Het is tijdens winkeltijden niet toegestaan om te fietsen over de Gasthuisstraat. Buiten de winkeltijden is dit wel toegestaan. Een alternatieve route voor tijdens de winkeltijden ontbrak waardoor er vaak ‘illegaal’ gefietst werd op zowel de Gasthuisstraat als de Kwekelstraat en Bloempotsteeg. Dit zorgde voor overlast voor voetgangers in het voetgangersgebied.

De gemeente heeft in het kader van het Verkeersstructuurplan Binnenstad overleg gevoerd met o.a. de klankbordgroep binnenstad. Daaruit is dit probleem naar voren gekomen en is door de gemeente gezocht naar een oplossing voor dit probleem. Door de openstelling kunnen fietsers nu via de Kwekelstraat, Blijenhoek, Bloempotsteeg en de Kapelsteeg Oost-West door de binnenstad rijden. Fietsers moeten nog wel even afstappen om het voetgangersgebied bij de Arkelstraat te kruisen.

Herinrichting Groenmarkt impuls voor Binnenstad

Gorinchem – 23-5-2017 – Het college heeft ingestemd met het ontwerp voor de tweede fase van de herinrichting van de Groenmarkt. Hiermee krijgt het aantrekkelijker maken van de binnenstad een volgende impuls.

Wethouder Arjen Rijsdijk is blij dat de Groenmarkt wordt opgeknapt. ‘Het is tenslotte onderdeel van de huiskamer van de stad en die moet op orde zijn, uitnodigen om een bezoek te brengen aan de binnenstad en om er langer te blijven’. De ruimte voor de voetgangers, toevoeging van de fietsparkeermogelijkheden, het terugbrengen van de bomen en de ontwikkeling van de aanwezige horeca zorgen voor een kwalitatieve sprong voorwaarts.

De maatregelen om de kwaliteit van het openbaar gebied en daarmee het verblijfsklimaat te verbeteren, hebben tot gevolg dat op de locatie niet een gelijk aantal parkeerplaatsen voor auto’s kan worden teruggebracht. Wel neemt de bruikbaarheid en het comfort van de parkeerplaatsen toe. De nu te smalle parkeerplaatsen zullen breder worden en allemaal gemakkelijk te gebruiken zijn, iets wat nu niet altijd het geval is.

Over het terugbrengen van de parkeerplaatsen is de gemeente in gesprek met de winkeliers via het bestuur van Hartje Gorkum. Hartje Gorkum en het college zijn van mening dat dit zal worden ondervangen door vergunninghouders niet meer te laten parkeren op de Groenmarkt. Hierdoor blijft het aantal plaatsen voor bezoekers nagenoeg gelijk.

Voordat over de verdere herinrichting van de Groenmarkt wordt nagedacht, wordt eerst door middel van een parkeerevaluatie de parkeerbalans voor de (binnen)stad in beeld gebracht. Op basis hiervan kan vervolgens een afgewogen besluit worden genomen over het parkeerbeleid en het huidige en vooral ook in de toekomst benodigde aantal parkeerplaatsen in de stad. Omdat er dan functioneel wijzigingen voor het plein aan de orde kunnen komen, zal voor deze fase een uitgebreid participatieproces opgestart worden.

ooit zag het er zo uit

Nieuwe data uitgestelde werkzaamheden Rotonde Griendweg/Spijksesteeg

Gorinchem – 18-5-2017 – Gemeente Gorinchem heeft asfalteringswerkzaamheden voor de rotonde Griendweg/Spiksesteeg gepland in de avond/nacht van maandag 22 op dinsdag 23 mei en in de avond/nacht van dinsdag 23 op woensdag 24 mei van 20:00 uur tot 5:30 uur. Tijdens de werkzaamheden is dit deel van de Spijksesteeg afgesloten voor alle verkeer.

De werkzaamheden zouden aanvankelijk plaatsvinden in de nacht van maandag 8 op dinsdag 9 mei en in de nacht van dinsdag 9 op woensdag 10 mei, maar toen moesten ze, voor een tweede keer in korte tijd, afgelast worden wegens nachtvorst.

Veegwagen kantelt, bestuurder gewond

Gorinchem – 17-5-2017 – Dinsdagmiddag reed op de Arkelsedijk een wagen van Waardlanden, die een veegwagen voort trok.

Toen zij in een bocht van de Arkelsedijk reden, net onder de Lingebrug, raakte de veegwagen uit evenwicht en kantelde.

De bestuurder van de veegwagen kon zelf wel uit de wagen komen, maar werd door collega’s uit zekerheid toch even naar het ziekenhuis gebracht voor controle.

Het bergingsbedrijf zette met behulp van takelwagen en speciale  kussens de veegwagen weer op 4 wielen. De veegwagen kwam ook niet onbeschadigd uit de strijd.

Foto’s © Max Liet – Hulpdiensten Gorinchem

Praktisch verkeersexamen gemeente Gorinchem-West

Gorinchem – 16-5-2017 – Op maandag 29 mei 2017 kunt u regelmatig groepjes leerlingen in felgekleurde hesjes door Gorinchem-West zien fietsen. Dit zijn leerlingen uit de groepen 8 van KBS Mariëngaarde, OBS Anne Frank, Ds Koelmanschool en SBO Beatrix de Burcht die deelnemen aan het praktisch verkeersexamen.

Op 6 april hebben de leerlingen tijdens het landelijk schriftelijk verkeersexamen laten zien hoe het zit met hun kennis van de verkeersregels en betekenis van verkeersborden. Nu mogen ze laten zien dat ze deze kennis ook in de praktijk kunnen toepassen.

De route van het verkeersexamen voert zoveel mogelijk langs alle scholen. Zo fietsen de leerlingen zowel in hun eigen school- en leefomgeving als in voor hen minder bekend terrein. Ook brengt de route de leerlingen langs de scholen van het Voortgezet Onderwijs, waar ze over niet te lange tijd zelfstandig naar toe moeten fietsen.
Op een groot aantal punten langs de route beoordelen ouders de vaardigheden van de 155 leerlingen die deelnemen aan het examen. Zaken waar onder andere op gelet wordt zijn: over de schouder kijken en richting aangeven, het goed rechts fietsen, maximaal met z’n tweeën naast elkaar fietsen en natuurlijk het goed toepassen van de verkeersregels. Vooraf krijgen ouders en leerlingen de mogelijkheid om de route, onder andere aan de hand van een speciale website, te oefenen zodat het voor de leerlingen tijdens hun examen geen speurtocht is.

Wethouder Hans Freije zal het startschot van het examen verzorgen.

De organisatie van het praktisch verkeersexamen is mogelijk gemaakt door de gemeente Gorinchem, de Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en SCHOOL op SEEF, het verkeerseducatieprogramma van het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV-ZH). Samen werken zij aan de missie “Iedereen komt veilig thuis in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden”.

Lees ook hier

© Foto: GP-foto – bronvermelding verplicht (niet voor commercieel gebruik)

Praktische fietsverkeersexamens voor leerlingen groep 7/8

Gorinchem – 10-5-2017 – Op woensdag 17 en maandag 29 mei vinden in Gorinchem weer de praktische fietsverkeersexamens plaats. Deze praktische examens zijn het vervolg op het landelijke, schriftelijke verkeersexamen voor leerlingen van groep 7 op 6 april jl. Het praktisch verkeersexamen vormt een onderdeel van het verkeersprogramma ‘School op Seef’ zoals dat op de zes scholen wordt uitgevoerd. Het bezit van dit label geeft aan dat de scholen de verkeersveiligheid van haar leerlingen zeer serieus nemen en integraal aanpakken. Verkeerswethouder Hans Freije lost op maandag 29 mei bij KBS Mariëngaarde om 9.00 uur het startschot.

De routes voeren door de school- en leefomgeving van de leerlingen. Zo krijgen ze te maken met verkeerssituaties die zij vrijwel dagelijks tegenkomen. Ook fietsen de leerlingen langs een aantal scholen voor het Voortgezet Onderwijs waar zij over ruim een jaar wellicht naartoe gaan.

17 mei: Verkeersexamen Gorinchem Oost
In Gorinchem Oost organiseren de Graaf Reinaldschool, de Merwedonk en de Regenboogschool op woensdagmorgen 17 mei voor het 12e jaar het praktisch Fietsverkeersexamen. De organiserende verkeerscommissie, die bestaat uit verkeersouders en schooldirecties, verkeerseducator/-trainer, politie en de gemeente Gorinchem, zet zich in om de verkeersveiligheid rondom de scholen te vergroten en kinderen meer verkeersvaardigheid en verkeersbewustzijn mee te geven. De leerlingen van enkele groepen 7 en alle groepen 8 (ruim 200 leerlingen) rijden ’s ochtends individueel een route van ruim 10 km dwars door Gorinchem.

29 mei: Verkeersexamen Gorinchem West
In Gorinchem West hebben KBS Mariëngaarde, OBS Anne Frank en SBO Beatrix de Burcht de handen ineen geslagen en gezamenlijk een praktisch verkeersexamen georganiseerd. Op maandagmorgen 29 mei a.s. fietsen circa 150 leerlingen van deze drie scholen een route door Gorinchem waarbij op diverse punten hun vaardigheden door ouders worden beoordeeld.

© Foto’s: GP-foto – bronvermelding verplicht (niet voor commercieel gebruik)

Asfaltering rotonde Spijksesteeg uitgesteld  Bron: gemeente Gorinchem

Gorinchem – 10-5-2017 – Gemeente Gorinchem was van plan om deze week in de avond en nacht van 8 op 9 mei en 9 op 10 mei de rotonde Griendweg/Spijksesteeg te asfalteren.

Daarmee zouden de werkzaamheden aan de rotonde zijn afgerond. Door de (te verwachten) nachtvorst is besloten om het asfalteren uit te stellen. De Spijksesteeg ten hoogte van de Griendweg (rotonde) wordt dus ook vanavond en vannacht niet, zoals aanvankelijk de bedoeling was, afgesloten.

Zodra de nieuwe planning bekend is, informeren we u hierover.

Woudrichem sluit de poorten Bron: Waterschap Rivierenland

Woudrichem – zaterdag 22 april 2017 – De poorten van de vesting Woudrichem houden nog altijd één vijand buiten: hoog water in de rivier. Zoals in januari 2011 nog gebeurde. Waterschap Rivierenland oefent de sluiting van de poorten op dinsdag 25 april. De Waterpoort en Loevesteinse Poort gaan die ochtend korte tijd dicht. De gemeente Woudrichem treft verkeersmaatregelen.

De doorgang in de Waterpoort, net achter de historische Gevangenpoort, is gestremd van ongeveer 09.30 tot 10.30 uur. Dat is precies tussen de afvaarten van het veer op Gorinchem. Vanwege de vakantie worden weinig scholieren verwacht op het veer. De parkeerplaatsen op d’n Bol zijn enige tijd niet bereikbaar.

De Loevesteinse Poort is gestremd van ongeveer 10.30 tot 12.00 uur. De vesting uit rijden kan dan alleen via de Koepoortstraat. Tijdens de oefening kijkt het waterschap of de afsluitbalken in orde zijn, hoe de samenwerking is met de gemeente en of de procedures goed verlopen.

Fietsen op de Kleine Haarsekade. Ingezonden door lezer

Gorinchem – vrijdag 21 april 2017 – Afgelopen dinsdag, 11 april, was ik met de fiets op weg naar de tennisbaan aan de Sportlaan. Ik rijd dan vanaf mijn huis aan de Nieuwe Hoven via de Kleine Haarsekade.
Op de Kleine Haarsekade fiets ik altijd zodanig dat ik niet gemangeld wordt tussen de spiegels van aan de rechterkant geparkeerde auto’s en de spiegels van auto’s die willen inhalen. Ik rijd midden op het vrije deel van de weg, dus zo ongeveer op de linker weghelft. Zodra er gelegenheid voor is (als er geen auto’s geparkeerd staan) ga ik naar rechts en maak dan ruimte voor de auto die wil passeren.

Zo ook dinsdag.
De automobilist achter mij bleef keurig achter mij tot ik hem ruimte bood; geen probleem gelukkig. Overigens duik ik niet ieder plekje waar geen auto staat in, want dan moet ik afstappen om langs de volgende geparkeerd auto te kunnen; er moet ruimte zijn van meerdere autolengtes. Vergelijk het maar met auto’s die op de linkerbaan op de snelweg rijden, die blijven daar ook wel een tijdje rijden.

Op de tennisbaan aangekomen sprak mijn tennismaat van die avond mij aan en zei: ‘Jij schrijft nogal eens wat in kranten e.d. , je moet maar eens naar de gemeente schrijven dat ze over het grasveld tussen de Haarsekaden een fietspad aanleggen, want op de Kleine Haarsekade is het voor fietser s levensgevaarlijk’. Hij bleek achter mij te hebben gereden op de Haarsekade. Hij ging verder met zijn verhaal: ‘Ik durf op die weg fietsers niet in te halen, dat kan gewoon niet, want een fietser slingert altijd wel een beetje en ik zou er niet graag een aanrijden’. We hebben een fijne pot tennis gespeeld.

Vorig jaar heb ik het bij de hand gehad dat ik op deze manier fietste en een toeterende auto achter me had die uiteindelijk vlak voor de Spronklaan mij ging passeren via het gras en vlak voor mij weer op de weg kwam, zijn auto dwars op de weg voor me zette, uitstapte, ging staan schelden en ik moest rechts rijden….Hij is gelukkig niet handtastelijk geworden; hij is weer ingestapt en scheurde weg, vijf(!) meter verder rechts afslaand de Spronklaan in; geen geduld dus om even achter mij te blijven. Sinds die tijd fiets ik daar niet rustig meer.

Overigens blijven veel automobilisten wel keurig achter me rijden, maar je heb maar één zo’n gek nodig en je ligt in het ziekenhuis of erger. Als fietser fungeer je daar als snelheid vertragende drempel in de weg; dat kan toch niet de bedoeling zijn. Mijn tennismaat heeft volkomen gelijk met zijn idee voor een fietspad door het grasveld.
Enkele jaren geleden heb ik dat ook al eens geopperd naar de gemeente; ik heb toen zelfs een foto meegestuurd van een soortgelijke situatie in Utrecht. Niets mee gedaan natuurlijk.

Recent zijn er op diverse plekken in de stad fietsmetingen gedaan. Op de Kleine Haarsekade heb ik die kabeltjes niet gezien. Vergeten? De Kleine Haarsekade is misschien wel de drukst bereden weg door de schooljeugd ’s morgens. Alle fietsers verspreid door de hele stad komen uiteindelijk voor een heel groot deel op deze weg uit op weg naar de scholen aan het einde van de Haarsekaden.

Ik heb deze week tijdens onze wandeling langs het IJsselmeer (het Zuiderzeepad)nog wat nagedacht.

Ik zie wel bezwaren aan een fietspad door het ‘park’ tussen de Haarsekaden. Eén van de vragen is bijvoorbeeld al moet het dan twee kanten uit (de grote Haarsekade levert geen problemen op omdat die breder is). Ik denk ook dat er lastige verkeerssituaties ontstaan doordat zo’n fietspad een begin en een eind moet hebben naar de gewone weg, hetgeen kruisend verkeer oplevert (zie bijvoorbeeld de Vlietskade naar Arkel) en verder zitten er nogal wat doorsteken in het ’park’ van de Grote naar de Kleine Haarsekade, die niet ongevaarlijke kruisingen opleveren.

Ik denk dat ik een goede oplossing heb gevonden. Leg parkeerhavens aan tussen de bomen in het ‘park’, maak ze breed genoeg, breder/dieper dan aan de Nieuwe Hoven bijvoorbeeld, waar je van tijd tot tijd je spiegel kwijt ben. Er is niets verloren aan een strook met parkeerhavens, want die grasrand ziet er niet uit vanwege het zware verkeer dat die rand voortduren aan gort rijdt.

Dan nog even het fietsplan
Jaren geleden ben ik en met mij bijvoorbeeld de raadsleden zoet gehouden met de boodschap dat er een fietsplan zou komen. Wacht maar af, nemen we allemaal mee (ja naar de bodem van de lade).
Er is toen een fietsplan gelanceerd, met nul komma nul gevolg; rapport diep onder in een lade.

Stof genoeg om over na te denken lijkt mij en als de snelheid remmende fietser er niet meer als zodanig optreedt, moeten er desnoods maar een paar snelheidsremmende bulten in de weg komen, want ik vermoed dat deze weg meer en meer een sluiproute naar ‘Oost’ zal worden zolang er geen rondweg aan de oostzijde van de stad is via een tweede lokale brug over de Linge.

Adriaan Romijn
Gorinchem, april 2017