Uitslag Kangoeroe Wiskunde wedstrijd 2017 Ingezonden door Uilenhof

Gorinchem – 19-5-2017 – Yoran Venderbos wint de 1e plaats van Nederland in de Kangoeroe Wiskundewedstrijd!

Ook de 3e klassers van de Uilenhof zijn in de categorie “hoogste gemiddelde score” als beste geëindigd en de 4e klassers hebben in dezelfde categorie de 2e plaats behaald.

Namens alle leraren van de Uilenhof: Proficiat! We vonden het supergaaf dat jullie hebben meegedaan.

Gorinchem krijgt Integraal Kindcentrum dynamisch in opvang en onderwijs

Marion de Fijter (l) en Erna Koks

Gorinchem – 16-5-2017 – Met ingang van het nieuwe schooljaar vormen openbare basisschool De Merwedonk en Stichting Kinderopvang Gorinchem samen het Integraal Kindcentrum (IKC) ‘Merweplein’. Het IKC wordt een bruisende voorziening waar onderwijs en kinderopvang nog intenser samenwerken en vanuit één gezamenlijke visie en één doorgaande lijn, samen met ouders, werken aan de brede ontwikkeling van kinderen.

“Ons IKC is voor álle kinderen dé plek om op te groeien: om te leren en te ontwikkelen”, aldus Marion de Fijter, directeur obs De Merwedonk. “We werken nauw samen met dag- en peuteropvang (voorschool). Ook het onderwijs en de buitenschoolse opvang liggen in elkaars verlengde. Ouders zijn vanaf de inschrijving bij de zwangerschap tot aan de middelbare school verzekerd van een dynamisch aanbod van opvang, onderwijs en activiteiten.”

“Kinderen die extra zorg of uitdaging nodig hebben, profiteren van onze gemeenschappelijke aanpak”, vult Erna Koks, locatiemanager SKG aan. “Thema’s en taalachterstanden behandelen we samen. Zo versterken we elkaar. De peuters en kleuters zitten naast elkaar in het gebouw. Ouders krijgen te maken met één samenwerkend team van medewerkers en ontvangen informatie vanuit één loket.”

Voor opvoedkundige vragen kunnen ouders terecht op het pedagogisch spreekuur. De orthopedagoge – intern begeleidster van De Merwedonk – is gespecialiseerd in gedrag en ontwikkeling van kinderen. Zij coacht, begeleidt en adviseert ouders en kinderen met een pedagogische hulpvraag.

Het Merweplein is het eerste IKC in Gorinchem en gevestigd aan de Merwe Donk 4-6. Het IKC is alle werkdagen, 52 weken per jaar, tussen 07.00 en 18.30 uur open voor kinderen van 0 tot 13 jaar. “Binnen het IKC doen we meer dan opvangen en leren. Er is ook ruimte voor sportiviteit en creativiteit”, vervolgt De Fijter. “Kinderen kunnen typeles krijgen, Engelse lessen volgen bij Extra English4Kids, muziek maken met muziekschool Gorinchem en energie opdoen en ontladen bij medewerkers van Gorinchem Beweegt.”

Het IKC heeft een wijkfunctie waar kinderen en hun ouders gebruik kunnen maken van een vitaal aanbod. Door de verbindende rol in de wijk kunnen krachten worden gebundeld met andere partijen die binnen het IKC-concept passen. Het IKC wil daarom ook samenwerken met de bibliotheek, RIVAS en sportverenigingen. In het nieuwe schooljaar wordt de nieuwe Sport-BSO geopend bij de buren, voetbalvereniging GJS.

Voor meer informatie: Marion de Fijter, 0183 681100/Erna Koks 0624502229.

Praktisch verkeersexamen gemeente Gorinchem-West

Gorinchem – 16-5-2017 – Op maandag 29 mei 2017 kunt u regelmatig groepjes leerlingen in felgekleurde hesjes door Gorinchem-West zien fietsen. Dit zijn leerlingen uit de groepen 8 van KBS Mariëngaarde, OBS Anne Frank, Ds Koelmanschool en SBO Beatrix de Burcht die deelnemen aan het praktisch verkeersexamen.

Op 6 april hebben de leerlingen tijdens het landelijk schriftelijk verkeersexamen laten zien hoe het zit met hun kennis van de verkeersregels en betekenis van verkeersborden. Nu mogen ze laten zien dat ze deze kennis ook in de praktijk kunnen toepassen.

De route van het verkeersexamen voert zoveel mogelijk langs alle scholen. Zo fietsen de leerlingen zowel in hun eigen school- en leefomgeving als in voor hen minder bekend terrein. Ook brengt de route de leerlingen langs de scholen van het Voortgezet Onderwijs, waar ze over niet te lange tijd zelfstandig naar toe moeten fietsen.
Op een groot aantal punten langs de route beoordelen ouders de vaardigheden van de 155 leerlingen die deelnemen aan het examen. Zaken waar onder andere op gelet wordt zijn: over de schouder kijken en richting aangeven, het goed rechts fietsen, maximaal met z’n tweeën naast elkaar fietsen en natuurlijk het goed toepassen van de verkeersregels. Vooraf krijgen ouders en leerlingen de mogelijkheid om de route, onder andere aan de hand van een speciale website, te oefenen zodat het voor de leerlingen tijdens hun examen geen speurtocht is.

Wethouder Hans Freije zal het startschot van het examen verzorgen.

De organisatie van het praktisch verkeersexamen is mogelijk gemaakt door de gemeente Gorinchem, de Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en SCHOOL op SEEF, het verkeerseducatieprogramma van het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV-ZH). Samen werken zij aan de missie “Iedereen komt veilig thuis in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden”.

Lees ook hier

© Foto: GP-foto – bronvermelding verplicht (niet voor commercieel gebruik)

Schoolmoestuin geinstalleerd op Gezonde School De Tamboerijn nu Gezonde School met eigen groente en fruit!

Gorinchem – 12-5-2017 – Leerlingen van CBS de Tamboerijn worden verblijd met hun eigen stadsmoestuin.

Afgelopen donderdag hebben de leerlingen van CBS de Tamboerijn uit Gorinchem hun nieuwe schoolmoestuin in gebruik genomen. De kinderen werden verblijd met industriële kweekrekken van Vertisign uit Giesenburg waardoor het mogelijk werd om op het schoolplein een moestuin te maken. Vervolgens zorgde Ranzijn Tuin & Dier uit Spijk voor de eerste planten om op te kweken. Onder begeleiding kregen ook de zelfgekweekte plantjes van de Columbusgroep een plekje in de nieuwe moestuin. De kinderen krijgen zo de kans van alles te ontdekken rondom de groei en smaak van o.a. aardbeien, paprika\’s, sla, andijvie en allerlei kruiden. Het Natuurcentrum Gorinchem heeft een makelaarsrol vervult in het samenbrengen van school en sponsors.

“Dit is een fantastisch mooi voorbeeld van een unieke samenwerking tussen het Natuurcentrum Gorinchem, sponsors uit het bedrijfsleven en onze basisschool. Lieve sponsors, hartelijk dank voor jullie bijdrage. Leve de Gezonde School !”, aldus Andra van Hofwegen, directeur van De Tamboerijn.

Praktische fietsverkeersexamens voor leerlingen groep 7/8

Gorinchem – 10-5-2017 – Op woensdag 17 en maandag 29 mei vinden in Gorinchem weer de praktische fietsverkeersexamens plaats. Deze praktische examens zijn het vervolg op het landelijke, schriftelijke verkeersexamen voor leerlingen van groep 7 op 6 april jl. Het praktisch verkeersexamen vormt een onderdeel van het verkeersprogramma ‘School op Seef’ zoals dat op de zes scholen wordt uitgevoerd. Het bezit van dit label geeft aan dat de scholen de verkeersveiligheid van haar leerlingen zeer serieus nemen en integraal aanpakken. Verkeerswethouder Hans Freije lost op maandag 29 mei bij KBS Mariëngaarde om 9.00 uur het startschot.

De routes voeren door de school- en leefomgeving van de leerlingen. Zo krijgen ze te maken met verkeerssituaties die zij vrijwel dagelijks tegenkomen. Ook fietsen de leerlingen langs een aantal scholen voor het Voortgezet Onderwijs waar zij over ruim een jaar wellicht naartoe gaan.

17 mei: Verkeersexamen Gorinchem Oost
In Gorinchem Oost organiseren de Graaf Reinaldschool, de Merwedonk en de Regenboogschool op woensdagmorgen 17 mei voor het 12e jaar het praktisch Fietsverkeersexamen. De organiserende verkeerscommissie, die bestaat uit verkeersouders en schooldirecties, verkeerseducator/-trainer, politie en de gemeente Gorinchem, zet zich in om de verkeersveiligheid rondom de scholen te vergroten en kinderen meer verkeersvaardigheid en verkeersbewustzijn mee te geven. De leerlingen van enkele groepen 7 en alle groepen 8 (ruim 200 leerlingen) rijden ’s ochtends individueel een route van ruim 10 km dwars door Gorinchem.

29 mei: Verkeersexamen Gorinchem West
In Gorinchem West hebben KBS Mariëngaarde, OBS Anne Frank en SBO Beatrix de Burcht de handen ineen geslagen en gezamenlijk een praktisch verkeersexamen georganiseerd. Op maandagmorgen 29 mei a.s. fietsen circa 150 leerlingen van deze drie scholen een route door Gorinchem waarbij op diverse punten hun vaardigheden door ouders worden beoordeeld.

© Foto’s: GP-foto – bronvermelding verplicht (niet voor commercieel gebruik)

Havo-2 van het Fortes Lyceum op bezoek in Hamelmuseum

Gorinchem – 10-5-2017 – De afgelopen weken zijn leerlingen van Havo-2 van het Fortes Lyceum bezig geweest met de oude techniek van linosneden, met als thema Korea.

Na een korte introductie over het land werden er allerlei afbeeldingen en tekeningen bekeken en werd ook ons museum bezocht. Het alfabet en de bloesem hebben ze als uitgangpunt genomen. Met deze ideeën in hun achterhoofd hebben de leerlingen hun eigen fantasie gebruikt om het uiteindelijke resultaat, op papier en op doek te presenteren.

Het Hendrick Hamel Museum biedt hen graag de gelegenheid hun werken te exposeren in onze wisselexpositieruimte van 9 mei tot en met 11 juni 2017. Ook tijdens de culturele route is deze expositie te bezichtigen.

Gorinchem Beweegt opent nieuw sportpunt bij Merwedonk in Gorinchem-Oost

Gorinchem – 9-5-2017 – Op donderdag 11 mei start Gorinchem Beweegt met een nieuw sportpunt in Gorinchem-Oost. Op het schoolplein van basisschool De Merwedonk kunnen kinderen uit de wijk wekelijks op donderdagmiddag na schooltijd samen sporten en bewegen. Het sportpunt staat onder begeleiding van een buurtsportcoach van de gemeente (Gorinchem Beweegt).

Voorheen konden de kinderen in Gorinchem-Oost alleen terecht bij het sportpunt in De Oosterbliek (in de zomermaanden in Park ’t Haagje). Die afstand bleek voor sommige ouders en kinderen toch wat te groot. Met het nieuwe sportpunt bij De Merwedonk hoopt Gorinchem Beweegt nog meer kinderen en ouders te bereiken.

“We hebben gehoor gegeven aan de behoefte van kinderen, ouders en samenwerkingspartners uit de wijk. We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen kunnen bewegen, daarnaast bevordert het sportpunt de sociale contacten in de wijk”, aldus Sjoerd Boons, buurtsportcoach Gorinchem Beweegt

Sporten bij de vereniging
Voor sportverenigingen is het sportpunt een mooie gelegenheid om het aanbod van de club onder de aandacht te brengen bij Gorcumse basisschoolkinderen. Denk hierbij aan een clinic op school of het verzorgen van een activiteit op één van de sportpunten. Op deze manier kunnen kinderen kennismaken met verschillende sporten. Dit leidt op termijn hopelijk tot een structurele sportdeelname bij een sportvereniging.

Sportpunt Merwedonk
Activiteiten bij het sportpunt bij De Merwedonk vinden iedere donderdagmiddag van 15.15-16.30 uur plaats (behalve in de schoolvakanties) voor alle basisschoolkinderen uit de wijk. Buurtsportcoach Sjoerd Boons van Gorinchem Beweegt is als begeleider aanwezig. Er wordt gesport op het schoolplein of op het grote speelveld aan de overkant van de school.

Ook in de andere wijken van Gorinchem zijn sportpunten te vinden. Kijk hiervoor op de website www.gorinchembeweegt.nl.

Geslaagde kolderdag Gymnasium Camphusianum

Gorinchem – 8-5-2017 – Op veel scholen is het een traditie: eindexamenkandidaten die tijdens hun laatste officiële schooldag de boel op stelten zetten. De verhalen die over deze zogenaamde kolderdagen de ronde doen, zijn niet altijd positief. De zesdeklassers van het Gymnasium Camphusianum hebben zich echter van hun beste kant laten zien!

Donderdagmiddag voor de meivakantie veranderde het sportveld aan de Vroedschapstraat in een mum van tijd in het labyrint van de Minotaurus. Met ruim 150 bouwhekken van elk 3,5 meter lengte bouwden de leerlingen een doolhof van 35 bij 35 meter. Leerlingen uit andere klassen wisten op dat moment nog niet wat hen de volgende dag te wachten zou staan.

Op vrijdagochtend werden vanaf 11 uur de lessen verstoord en zochten de leerlingen een plaatsje in het Auditorium voor het koldercabaret. Daarna was het tijd om de Griekse mythe over Theseus en het labyrint van Knossos tot leven te brengen. Zoals elk jaar moesten ook nu zeven jongens en zeven meisjes gevoerd worden aan de Minotaurus. Daar bleef het echter niet bij. Groepsgewijs volgden alle leerlingen en zocht iedereen, tegengewerkt door de zesdeklassers, een uitweg uit het doolhof.

Een examenstunt van jewelste! Deze week begint het Centraal Examen, veel succes voor alle eindexamenkandidaten!

Gymnasium Camphusianum

Koningsspelen voor scholen Voorloper op Koningsdag

Gorinchem – maandag 24 april 2017 – Vrijdag, de laatste schooldag voor de meivakantie, werden in heel Nederland de Koningsspelen gehouden. Veelal op en rond de eigen school. De Tweemaster uit de Oude Lombardstraat deed het op een andere wijze.

In alle groepen werd begonnen met een Koningsontbijt om energie op te doen. Daarna speelden de groepen 1 t/m 4 spelletjes op het plein en in
school.

De groepen 5 t/m 8 hadden die dag een sportprogramma op de velden op de locatie Buiten de Waterpoort.

Na deze leuke dag, waarbij het weer ook meewerkte, konden de leerlingen beginnen aan hun Meivakantie.

© Foto: GP-foto – bronvermelding verplicht (niet voor commercieel gebruik)

 

Feestelijke opening expositie GO2032

Gorinchem – 13-04-2017 – Donderdagmiddag was de feestelijke opening van de GO2032 expositie, Visie van de stad, in het Gorcums stadhuis. Dit gebeurde met hulp van leerlingen van Daltonschool De Poorter die deze middag een aantal van hun werkstukken kwamen overhandigen.

170 kinderen van De Poorter liepen donderdag in een grote optocht door de Vroedschapsstraat via de Bannenweg naar het stadhuis. Hier werden zij ontvangen door de wethouders Eva Dansen en Marcel Doodkorte en de projectgroep GO2032.

Deze werkstukken worden toegevoegd aan de expositie.  Hierin stonden al eerder aangeboden kunstwerken van de Gorcumse scholen Gomarus, Fortes Lyceum en het Tienercollege.

Daarna kregen de kinderen de gelegenheid om de tentoonstelling te bekijken. Ook de beide wethouders wandelden mee en kregen bij de verschillende werken uitleg van de leerlingen.

Niet allen de bouwwerken kregen aandacht, de uitgedeelde limonade en koekjes waren natuurlijk erg in trek.

De mensen prezen het initiatie en ook de leuke opbouw van de werkstukken. Ga gerust eens kijken in de hal van het stadhuis.

© Foto: GP-foto – bronvermelding verplicht (niet voor commercieel gebruik) 

 

 

Wat wil je later worden? Brandweerman!

foto: Andra van Hofwegen

Gorinchem – 10-04-2017 – Groep 4 van CBS De Tamboerijn in Gorinchem heeft voorlichting gehad over brandveiligheid. De kinderen mochten met juf Lizette op bezoek bij de brandweerkazerne. Na de voorlichting mochten ze ook nog even een kijkje nemen in een echte brandweerauto!

CBS De Tamboerijn is een kleinschalige protestants-christelijke basisschool binnen de wallen van Gorinchem. Meer informatie over de school is te lezen op www.tamboerijn.nl

Verenigde naties op het Camphusianum

Gorinchem – 10-04-2017 – Ieder jaar is het een happening: de terugkomweek van het Internationaliseringsproject.

Ruim 170 vierdeklassers zijn betrokken bij de uitwisseling tussen het Gymnasium Camphusianum en leerlingen uit Deerfield (VS), Moskou (Rusland), Terrassa (Spanje), Verona (Italië), Landsberg (Duitsland) en Orebrö (Zweden).

De leerlingen hadden naast hun activiteiten in de gezinnen een uitgebreid programma in en buiten school: kennismaking met Gorinchem, excursies naar Rotterdam, Utrecht en Delft, een sporttoernooi, het theaterproject Romulus en Remus o.l.v. Ferdinand Biesheuvel, een museumdag in Amsterdam en een debatdag op school.

In allerlei opzichten zijn er ook nu weer bij deze uitwisseling cultuur en gewoonten gedeeld, jonge mensen zijn oprecht geïnteresseerd in elkaars opvattingen en het land waar zij wonen.

Maar bovenal zijn er veel vriendschappen ontstaan, vandaar AMICI = vrienden!

foto: Jos Waltheer

Schoolvoorstelling Jenaplan Gorkum groot succes

foto: Evelien Snoek

Gorinchem – 10-04-2017 – Vrijdag hebben de leerlingen van de Jenaplanschool Gorkum hun driejaarlijkse schoolvoorstelling twee keer gespeeld voor een volle Schouwburg De Vijfzinnen (vh.Nieuwe Doelen).

In een wervelende show zochten de kinderen mee naar het boek, dat hoofdpersonage Wally kwijt was geraakt.

Het publiek werd getrakteerd op een wervelend spektakel van zang, dans en toneel.

Kinderen en ouderen schilderen cultureel erfgoed Woudrichem

foto: Irene Damminga

Woudrichem – 09-04-2017 – Zaterdag 8 april heeft burgemeester Arie Noordergraaf door het onthullen van een geschilderde plattegrond van Vesting Woudrichem de permanente tentoonstelling over het erfgoed van Woudrichem geopend. Plaats van handeling was Zorgcentrum De Lemmenskamp in Woudrichem. Daarna opende de burgemeester samen met de kinderen van de Eben Haezerschool hun eigen galerie door met de kinderen een ballonnenmuur door te prikken.

Dorpsdichter Marcel Vaandrager was gevraagd om voor deze gelegenheid een gedicht te schrijven en voor te dragen over de verschillen en de overeenkomsten tussen jongeren en ouderen.

Leeftijd is niet het verschil

Waarom prangende vragen
over vroeger, nu en later?

Gedrevenheid heeft immers geen leeftijd?
Vergeten evenmin
en verleden kent dezelfde uitdagingen
als toekomst.

Mooi
is van alle tijden
en lelijk
heeft altijd bestaan

Nu wordt later geweest,
maar samen …
is altijd nu.

Koester alle momenten van nu,
want alles wat echt telt
blijft
altijd gelijk.

Het verschil tussen jonger en ouder
is slechts de intensiteit
van het beleven.

De opening werd goed bezocht. De samenwerkende organisaties kijken tevreden terug op dit bijzondere project.

Bijzondere samenwerking
Op initiatief van Het Open Atelier van Stichting Kunst uit Giessen heeft een groep van 27 leerlingen uit het basisonderwijs van de Eben Haezerschool onder begeleiding van personeel van de Lemmenskamp gesprekken gevoerd met bewoners van de Lemmenskamp. Het ging over oude- en hedendaagse beroepen en wat ouderen en jongeren bezighoudt.

Ondanks de grote leeftijdsverschillen blijken er opvallend veel overeenkomsten te zijn. Vervolgens werden er schilderijen gemaakt van het cultureel erfgoed in Woudrichem. Stichting Kunst heeft speciaal voor dit project als extra hulpmiddel een memory spel over Woudrichem gemaakt.

De Gomarus krijgt een nevenvestiging in Zaltbommel

Gorinchem – 06-04-2017 – De Gomarus scholengemeenschap opent per D.V. augustus 2018 de deuren in Zaltbommel. De vijf- tot zeshonderd leerlingen die nu nog dagelijks veelal met de fiets uit de Bommelerwaard en het Land van Heusden en Altena komen, kunnen vanaf september 2018 dichter bij huis terecht. Het gaat dan om de klassen 1 tot en met 3 van havo en vwo, mavo 1 tot en met 4 en van vmbo ‘basis- en kaderberoeps’ de klassen 1 en 2. Dit omdat het praktijkonderwijs in Gorinchem wordt gegeven. Het ministerie heeft ondertussen groen licht gegeven en eind vorige week heeft ook de gemeenteraad van Zaltbommel ingestemd met een financieringsvoorstel voor een nieuw schoolgebouw.

De voorbereidingen zijn in volle gang. Het voorontwerp is gereed. Maar er moet ook nog veel gebeuren. Zowel de school als de gemeente investeren erin om een energieneutraal gebouw aan de Hogeweg te bouwen.

Door de komst van de vestiging in Zaltbommel is nieuwbouw voor de dependance aan de Lange Slagenstraat in Gorinchem niet meer nodig. Wel moet de hoofdvestiging nog uitgebreid worden met 1.000 – 1.500 vierkante meter. In de komende jaren verwachten we een lichte leerlingengroei naar 1.900 leerlingen, inclusief de vestiging in Zaltbommel.

Binnenkort zullen voor de (toekomstige) ouders voorlichtingsbijeenkomsten worden belegd in de regio.