Ilhan Tekir kiest voor D66 Bron: D66 Gorinchem

Gorinchem – 19-5-2017 – Op donderdag 18 mei jl. heeft het Gorcumse raadslid Ilhan Tekir (Fractie Tekir) in de gemeenteraad aangegeven zijn raadszetel met ingang van 15 juni 2017 op te geven om zich te kunnen richten op een nieuw pad in zijn politieke carrière. Ilhan heeft
besloten actief lid te worden van D66.

“Zo’n beslissing gaat niet van de ene op de andere dag. Het raakt de kern waartoe je politiek bedrijft. Het raakt mijn idealen: gelijke kansen, een duurzame samenleving, individuele vrijheden en meer democratie. Democratie is geen papieren werkelijkheid. Democratie draag je uit!”, zo verklaarde Ilhan zijn keuze in de gemeenteraad.

D66 heet Ilhan van harte welkom bij de partij en bij de afdeling en kijken uit naar een goede samenwerking.

Jongeren wandelen met ouderen eenzaamheidsactie van SGP-jongeren

Werkendam -18-5-2017 – Op woensdag 17 mei werd er door een grote groep jongeren vervolg gegeven aan de eenzaamheidsactie van SGP-jongeren Werkendam. Deze avond was er een gezellige wandeling voor de ouderen georganiseerd.

Er was door vrijwilligers een prachtige wandeling uitgezet met een leuke vragenlijst met vragen over Werkendam. Daarnaast werd de kinderboerderij speciaal geopend zodat ook de kinderboerderij bezocht kon worden. Het prachtige weer zorgde ervoor dat de ouderen met volle teugen genoten van dit uitstapje met de jongeren. ‘Ik vind het fantastisch dat jullie dit voor ons doen.’ aldus een van de ouderen. De actie van SGP-jongeren is nog niet ten einde en wordt vervolgd onder de naam ‘Hart en hand voor ouderen’.

Foto’s: Marije de Vos
Foto’s: Marije de Vos

Gorcum Actief neemt deel aan Open Havendag ‘Kom in gesprek bij ons op de bank’

Gorinchem – 15-5-2017 – Tijdens de Open Havendag a.s. zaterdag kunnen inwoners op de bank van Gorcum Actief hun hart komen luchten of gezellig een praatje komen maken. De drie fractieleden (v.l.n.r.) Annemarie Pie, Mathieu van Pelt en Everdien Hamann zitten klaar om met inwoners het gesprek aan te gaan.

,,We hebben een kraam op de Kriekenmarkt, waar het altijd gezellig toeven is tijdens de Open Havendag,” legt Everdien Hamann uit. ,,Onze partij is nu drie jaar actief in de stad en de gemeenteraad. We willen laten zien welke successen we hebben geboekt – dat zijn er nogal wat – en waar we zoal mee bezig zijn. We zoeken contact met de inwoners van de stad om te horen wat er leeft, of er problemen zijn en of wij iets voor hen kunnen betekenen. Dus ik zou zeggen: Kom gezellig langs!”

Gorcum Actief maakte drie jaar geleden een goede start met een actie voor behoud van de Woelse Waard. ,,We hebben met een onderzoek aangetoond dat een overnachtingshaven in dit natuurgebied niet nodig of wenselijk is. In plaats van 17 extra ligplaatsen, komen er nu 4 in de Vluchthaven aan de kant van de Krinkelwinkel, mét walstroom en voorzieningen voor de schippers. Dat is beter,” aldus Everdien Hamann.

Naast het reguliere raadswerk heeft Gorcum Actief nog diverse andere speerpunten op de agenda staan zoals behoud van de archeologische vondst Buiten de Waterpoort en de Blauwe Toren als item voor stadspromotie. De Gorcum Actief thema-avond hierover in het gymnasium werd zeer druk bezocht. ,,Natuurlijk is de vesting hét ‘Unique Selling Point’ van Gorinchem,” zegt Everdien Hamann, ,,daar blijft onze aandacht naar uitgaan, maar daarnaast is er nog zoveel meer zoals ‘bereikbaarheid en verkeer’ en ‘jeugd en jongeren’ enzovoort. Kom het zaterdag gerust vertellen, we zitten er klaar voor.”

Gezellige borrel met burgemeester SGP-jongeren Werkendam

Werkendam – 14-5-2017 – Op vrijdag 12 mei hield SGP-jongeren Werkendam haar eerste politieke borrel. Een groep jongeren luisterde naar de speech van burgemeester Yves de Boer met als thema ‘jongeren in de samenleving’.

De Boer sprak onder andere over de afname van interesse in openbaar bestuur en politiek. ‘We moeten de politiek weer dichter bij de mensen brengen’ aldus De Boer. Tijdens de avond werd ook de fusie nog aangehaald. De Boer: ‘Politiek moet meer gaan doen met de ideeën van burgers. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de icoonprojecten en de toekomstvisie. De mening van jongeren moet serieus worden genomen, want zij vormen de toekomst van de nieuwe gemeente. De jongerenraad kan daar een belangrijke rol in spelen.’

Na de discussie was er volop ruimte voor ontmoeting. Er werd nagepraat over de speech van de burgemeester onder het genot van een hapje en een drankje. Daarnaast werd bekend dat SGP-jongeren Werkendam binnenkort komt met een statement om aandacht te vragen voor reanimatieonderwijs.

foto’s: Maarten van der Sluijs

Politieke borrel SGP-jongeren Werkendam

Werkendam – 5-5-2017 – De eerste politieke borrel van SGP-jongeren Werkendam is in aantocht. De borrel, die plaatsvindt op vrijdag 12 mei 2017, zal in het teken staan van het thema ‘Jongeren in de samenleving.’ Welke rol is weggelegd voor jongeren in onze maatschappij? Burgemeester Yves de Boer zal over dit onderwerp een korte speech houden. Vervolgens is er veel ruimte voor gesprek, ontmoeting en gezelligheid. Ook is er de mogelijkheid om in een informele sfeer het gesprek aan te gaan met de burgemeester. Alle jongeren zijn van harte welkom!

De borrel zal plaatsvinden in De Ontmoeting, Hoogstraat 32 te Werkendam; inloop vanaf 19.30u. Eerste twee consumpties gratis.

Zorgen om drugsafval dumpingen Gerard Paans “Mogelijk een teken van illegale drugsfabrieken in onze regio”

twitterfoto: 

Werkendam – 1-5-2017 – Het CDA maakt zich zorgen om de steeds toenemende drugs-dumpingen die in de provincie Noord-Brabant het hoogst in Nederland zijn. Vorige week waren er ruim 100 zakken met afval aangetroffen op de Nathalsweg in Hank. Het CDA heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het College. Zo wil het CDA weten hoeveel dumpingen er zijn geregistreerd in de Gemeente Werkendam en of dit ook in Woudrichem en Aalburg bekend is, of het beleid en aanpak in deze gemeenten hetzelfde is en wie de kosten moet dragen en als er meerder instanties erbij betrokken zijn.

Wat Raadslid Gerard Paans het meeste zorgen baart is dat het mogelijk een teken kan zijn dat ook in onze regio illegale drugsfabrieken actief kunnen zijn. Paans “dat afval komt zomaar niet uit de lucht vallen met meer dan 100 zakken afval ga je niet kilometers ver rijden om dit vervolgens ergens waar je niet bekend bent te dumpen”.

Naast de overlast van deze dumpingen lijkt de inhoud in de zakken vaak onschuldig maar daar bestaat juist ook een groot gevaar.
Het afval is een cocktail van allerlei bestanddelen van grondstoffen en oplosmiddelen. Een deel van het afval bevat schadelijke chemicaliën. De blootstelling aan giftige en bijtende stoffen is het belangrijkste gevaar wanneer iemand in contact komt met drugsafval. Maar ook de natuur en de volksgezondheid lopen gevaar aldus het bezorgde raadslid Paans.

Opvolging van Nanine van Dalen

Gorinchem – 18-04-2017 – Na het recente vertrek om persoonlijke redenen van fractievoorzitter Nanine van Dalen, heeft de SP Lies van Aelst bereid gevonden de hierdoor ontstane vacature te vervullen. Naar verwachting zal de beëdiging in de raadsvergadering van 20 april aanstaande plaatsvinden.

Lies van Aelst is 28 jaar, geboren in Gorinchem, historica en werkzaam bij de Wethoudersvereniging.

Van Aelst is een ervaren politica. Sinds 2007 zit ze voor de SP in Provinciale Staten van Zuid-Holland, sinds 2015 als fractievoorzitter. Ook is ze al jaren organisatiesecretaris van de SP Gorinchem. De fractie krijgt daarmee een goede en deskundige opvolger.

Bij de verdeling van de taken binnen de fractie zal er voor worden gezorgd, dat er geen ongewenste “overlap” ontstaat met haar taken in Provinciale Staten.

Nanine van Dalen (SP) uit Gemeenteraad

foto: gemeente

Gorinchem – 09-04-2017 – De fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad van Gorinchem, Nanine van Dalen, heeft om privéredenen bedankt voor het lidmaatschap van de raad.

Het gevolg hiervan is dat zeer binnenkort de Gorinchemse SP fractie een nieuwe fractievoorzitter zal benoemen. Nanine is in 2010 gekozen als raadslid en is vanaf 2014 fractievoorzitter van de SP.

Zij heeft een grote bijdrage geleverd aan het tot stand komen van de huidige coalitie. Ook heeft zij een belangrijke rol gespeeld bij de verandering van de vergaderstructuur van de gemeenteraad.

Het bestuur en de fractie van de Gorinchemse SP willen Nanine danken voor haar inzet en betrokkenheid en wensen haar het beste voor de toekomst.

Gorcums college inspecteert gronden Giessenlanden

Update: 02-04-2017: Zie de column van Roy Grünewald “Gefopt”

Mijn column op FB verschijnt een beetje vroeger dan normaal want ik ben er even tussen uit: studiereis. Fake nieuws is een nieuwe trend. Ooit begonnen als 1 april grap is het nu serieuze business alle dagen van het jaar. Als zelfs de Russische regering een 1 april grap lanceert kan Gorinchem toch niet achterblijven? Mijn column in het AD van vandaag:

GEFOPT!

Nou kan ik niet zeggen dat men op het stadhuis overloopt van gevoel voor humor. Totdat vorige week een persbericht verscheen waarin melding werd gemaakt dat het College afgelopen zaterdag een ‘werkbezoek’ zou brengen aan Arkel. Om te bekijken wat de gevolgen zijn van het opnemen van deze stad binnen de gemeente Gorinchem. Ik zag het al helemaal voor me. Staan ze daar op het tochtige Raadhuisplein. Geen kip te zien. “Tja, jongens en meisje, wat vinden jullie ervan?” bromde Govert. Schielijk keken de wethouders om zich heen. “Meer inwoners is meer geld,” rekende financieel genie Doodkorte zijn collega’s voor. “Jaaa, dan kunnen we tòch die nieuwe schouwburg bouwen,” kraaide culturele Eva bij voorbaat victorie. De groene wethouder viel meteen voor die mooie natuur rond de Linge en Freije opperde het idee dat dat vermaledijde hotel van Buiten de Waterpoort toch beter hier langs de Linge gebouwd kon worden. Inclusief banaan-gele voorgevel. “Dus?” zei Govert. “Doen!” riepen ze in koor. Enfin, ze dronken een glas, ze deden een plas en alles bleef zoals het was!

Want ja, zaterdag was het 1 april. Lachen gieren brullen daar aan het stadhuisplein. Diverse fracties trapten er met beide voeten in en reageerden als door een wesp gestoken: ‘onhandig, fout en gewaagd!’ Toen ze erachter kwamen dat ze ouderwets waren gefopt, konden ze alleen maar lachen als een boer met kiespijn. Kom op gefopte fracties! Inderdaad wat Rutger zegt: een beetje meer zelfspot!

Ik ben niet vies van hedendaags humoristisch imperialisme. Na de eerste Arkelse oorlog in 1401 moet er maar eens duidelijkheid komen. Ik stel voor dat op 1 januari 2019 ik als stadsomroeper te paard voorop ga in een stoet van Gorcumse bestuurders en vervolgens met luide stem de verovering van Arkel bekend maak. Waarop de nieuwe burgemeester met krachtig gebaar het wapen van Gorinchem plant op Arkelse bodem. Ziezo, heb daar maar eens van terug! Wedden dat we het avondjournaal halen?

Gewetensvraag: mag de afdeling voorlichting fake nieuws verspreiden? Ja zeker, want vooral fake nieuws houdt ons wel scherp!

Roy Grünewald


Gorinchem – 31-03-2017 – De gemeenteraad van Gorinchem heeft het college van burgemeester en wethouders opgeroepen de wens van de inwoners van Arkel en Schelluinen in de herindeling van Giessenlanden en Molenwaard serieus te nemen. Het college zet de eerste stap door een werkbezoek te brengen aan Arkel en daar de Gorcumse eigendommen te inspecteren.

Het college van burgemeester en wethouders brengt zaterdag aanstaande het eerste werkbezoek aan Arkel. Gorinchem heeft daar nog enkele percelen grond in bezit. Die gronden worden door het college geïnspecteerd. Ook zal het college met ambtenaren van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling de potentiële herindelingsgrens beoordelen. Dit is nodig om de gemeenteraad van Gorinchem goed te informeren over de economische en ruimtelijke ontwikkeling die Gorinchem doormaakt als Arkel en Schelluinen per 1 januari 2019 zijn opgenomen binnen de Gorcumse gemeentegrenzen.

Het college voorziet een economische groei van circa 11% per jaar als de dorpen Arkel en Schelluinen bij Gorinchem worden gevoegd. Deze economische ontwikkeling vertaalt zich in een betere financiële positie van Gorinchem en een versterking van de centrumfunctie die Gorinchem voor de regio kan vervullen.

McDonald’s haakt af als gegadigde voor horecavestiging Peulenlaan

Hardinxveld-Giessendam – 21-03-2017 – McDonald’s haakt op dit moment af als gegadigde voor een horecavestiging op de plek van het Facilitypoint aan de Peulenlaan. De gemeente praat nu verder met een andere marktpartij die al langer belangstelling had om horeca te realiseren.

Facilitypoint Hardinxveld-Giessendam
De mogelijke komst van een horecavestiging maakt onderdeel uit van de ontwikkeling van het Facilitypoint aan de Peulenlaan. Naast de komst van een horecavestiging biedt het bestemmingsplan ook ruimte voor een tankstation en een reclamemast. Samen met McDonald’s heeft de gemeente mogelijkheden onderzocht voor de vestiging van een McDrive op het toekomstige Facilitypoint aan de Peulenlaan. In goed overleg zijn daarvoor de ruimtelijke en markttechnische mogelijkheden uitgebreid onderzocht.

Reactie McDonald’s en gemeente
McDonald’s heeft de gemeente laten weten niet verder te gaan met dit initiatief. McDonald’s laat weten: “Ondanks de positieve insteek van beide kanten is het vooralsnog niet mogelijk gebleken, om op deze plek een nieuw restaurant te realiseren”. De McDonald’s is de gemeente “zeer erkentelijk voor haar geduld en medewerking gedurende dit onderzoekstraject.”

Reactie gemeente
Verantwoordelijk wethouder Theo Boerman laat weten: “We hebben al veel energie en tijd gestoken in dit onderzoekstraject. Dan is het erg jammer dat de McDonald’s op dit moment afhaakt. Aan de andere kant heeft al het voorwerk een inrichtingsplan opgeleverd. Daarvoor is al belangstelling getoond door een andere marktpartij”. De gemeente kan lopende de gesprekken nog niet aangeven om welke horecaketen het gaat.

Besluit over bouwroute nieuwbouw Mollenburg

Gorinchem – 20-03-2017 – Deze zomer start de bouw van de eerste woningen van ‘De Tuinen van Mollenburg’. Er wordt een nieuwe woonwijk gerealiseerd in een oud-Hollandse architectuurstijl. Een mooie aanwinst voor de wijk en de stad. Het bouwen gaat gepaard met bouwverkeer. Om overlast voor omwonenden en overig verkeer zoveel mogelijk te beperken, heeft de gemeente verschillende bouwroutes onderzocht. Hieruit blijkt dat een bouwweg langs de Dokter Schöyerstraat de kortste en meest veilige route is.

De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen zo veilig mogelijk aan het verkeer kan blijven deelnemen. Daarom wordt er een bouwweg aangelegd naast de bestaande weg. De gemeente waarborgt op deze manier de veiligheid van veel fietsende scholieren door Stalkaarsen. Daarnaast heeft de aparte bouwweg als voordeel dat omwonenden dichtbij huis kunnen blijven parkeren. Tussen de bouwweg en de Dokter Schöyerstraat wordt ter afscherming een groene haag aangelegd.

Bouwverkeer
Volgens de planning worden de huizen gebouwd in een periode van vier jaar. Het bouwverkeer kent afwisselende periodes met zwaar en minder zwaar verkeer. Er vindt ’s nachts en in het weekend geen bouwverkeer plaats. Uiteraard spannen de gemeente en de aannemer er zich voor in om overlast zoveel mogelijk te beperken.

Bomen kappen voor bouwweg
Voor het aanleggen van de bouwweg is de gemeente genoodzaakt om bomen te kappen. Dit doet de gemeente niet zomaar. Aan de noordkant van de bouwweg worden zoveel mogelijk bomen bespaard. De gemeente onderzoekt nog welke bomen dit zijn.

Planning
De bomen zullen op z’n vroegst in mei 2017 gekapt worden. Voor het kappen van de bomen wordt een kapvergunning aangevraagd. Hier kunnen omwonenden bezwaar tegen indienen.

Als de bouw gereed is, worden er bomen teruggeplant. Dit is de gemeente verplicht. Het uitgangspunt hierbij is dat er evenveel bomen teruggeplant worden als dat er gekapt zijn. Hier gaat de gemeente de buurt uitgebreid bij betrekken.

Omgevingsmanager
Gedurende de bouw krijgt de buurt een vast aanspreekpunt in de vorm van een omgevingsmanager. De komende weken krijgen alle omwonenden een persoonlijk bezoek van een medewerker van de gemeente om het besluit over de bouwweg verder toe te lichten.

Opnieuw gratis cursus Politiek Actief voor inwoners van Gorinchem

Gorinchem – 17-03-2017 – Op maandag 8 mei begint in het stadhuis de tweede cursus Politiek Actief. Deze cursus biedt inwoners de gelegenheid een kijkje te nemen achter de schermen van de lokale politiek. Hiermee wil de gemeente Gorcumers enthousiast maken om politiek actief te worden, bijvoorbeeld als lid van een politieke partij, in een adviesraad of als raadslid.

De eerste cursus die vorig najaar is georganiseerd, was zo succesvol dat, ook met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, is besloten de cursus dit voorjaar opnieuw aan te bieden. De cursus is gratis en aanmelden kan tot 12 april a.s. via griffie@gorinchem.nl.

Voor wie is de cursus bedoeld?
De cursus Politiek Actief is bedoeld voor iedereen die erover nadenkt politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Er zijn ook veel inwoners die willen weten hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op de lokale besluitvorming. Ook voor hen is de cursus zeer geschikt. Er zijn maximaal 25 plaatsen beschikbaar; wie het eerst komt die het eerst maalt. De cursus gaat alleen door als er zich minimaal 20 deelnemers aanmelden.

Programma
De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten op maandagavond en één op donderdagavond in de periode tussen 8 mei en 15 juni a.s. Naast theoretische kennis wordt er ook een avond aandacht besteed aan debatteren. De theorie wordt afgewisseld met praktische opdrachten. Gastdocenten geven presentaties en uiteraard ontmoeten de deelnemers ook plaatselijke politici en bestuurders om ervaringen uit de praktijk te horen. De cursus wordt afgesloten met het bijwonen van een raadsvergadering. Alle bijeenkomsten vinden plaats in het stadhuis:
Maandag 8 mei, 19.30-21.30 uur: introductie en kennismaking, algemene staatsinrichting

  • Maandag 15 mei, 19.30-21.30 uur: de gemeente
  • Maandag 22 mei, 19.30-21.30 uur: de gemeenteraad
  • Maandag 12 juni, 19.30-21.30 uur: debatteren
  • Donderdag 15 juni, aanvang 19.30 uur: bijwonen raadsvergadering en uitreiking certificaten

Meer informatie
De cursus wordt inhoudelijk verzorgd door ProDemos- Huis voor democratie en rechtsstaat. Op hun website kunnen belangstellenden vooraf al de test ‘Schuilt er een politicus in mij? doen: www.prodemos.nl/doe/ en kies dan voor test je kennis online

Zo stemde Gorinchem

Gorinchem – 16-03-2017 -Voor de grote partijen bleek de uitslag van de Gorkumers een zelfde beeld te vertonen als landelijk.

VVD ook hier de meeste stemmen. De partij zou hiermee bij gemeenteraadsverkiezingen voor het eerst in de geschiedenis de grootste partij van Gorinchem zijn. De PvdA zag in onze stad enorm veel stemmen verloren gaan.

Eindstand:
VVD 4534 stemmen
PVV 2881 stemmen
D66 2407 stemmen
CDA 2132 stemmen
SP 1900 stemmen
GroenLinks 1723 stemmen
PvdA 1535 stemmen
ChristenUnie 1162 stemmen
Denk 1066 stemmen

© Foto: GP-foto – bronvermelding verplicht (niet voor commercieel gebruik)

 

Verkiezingen – er wordt gekozen

Gorinchem – 15-03-2017 – De stembureaus op de verschillende locaties zijn open. Gorkums Nieuws nam een kijkje in het Gorcums Museum.

De aanloop tijdens de aanwezigheid van de fotograaf viel zeker niet tegen.

Ook op deze site kunt u, wanneer bekend, de stand volgen via De Stad Gorinchem.

© Foto: GP-foto – bronvermelding verplicht (niet voor commercieel gebruik)

Verkiezingsmarkt 50+ rust even uit

Gorinchem – 13-03-2017 – Zaterdag werd in de Kelenstraat een verkiezingsmarkt gehouden.

Diverse vertegenwoordigers van de verschillende partijen stonden er gezellig met hun kraampje, maakten met voorbijgangers een praatje, deelden uit hun folders uit en probeerden de nog zwevende kiezer om te kopen met pennen, ballonnen voor de kinderen, tasjes en pannensponsjen.

Gorkums Nieuws maakte bij de meesten een praatje, best serieus maar met de nodige plaagstootjes. Een gedeelde kraam was voor de SP en voor 50+. Maar 50+ was even zoek, de collega’s van de SP namen hun zaken even waar.

Hoor je bij 50+, dan ben je wat ouder en moet je tussendoor even rusten natuurlijk. En ja hoor, we kwamen ze tegen op een terrasje in de zon, genietend van die zon, een kopje koffie en een mosterdsoepje. Twee mannen met witte jassen paarse shawls. Één van hen bleek Dick van Zanten te zijn voor Gorinchem vertegenwoordiger van Stadsbelang, die zich nu in de landelijke politiek heeft gestort”Op nummer 42″ zei Dick die mij als 65 plusser wel belangstelling zou hebben. “Ik blijf nog even zweven Dick,” antwoordde ik en vervolgde” al vind ik

42 op een lijst van 50+ wel wat raar klinken.”

“Maar ik heb van Lies twee pannensponsjes gehad, krijg jij nu van mij een foto. Dag Dick, succes woensdag.”

Ik heb er twee bij gedaan, ook een voor je collega.

© Foto: GP-foto – bronvermelding verplicht (niet voor commercieel gebruik)