Pinksteren Vaartijden Riveer

Gorinchem – 1-6-2017 – Op deze dagen vaart Riveer een aangepaste dienstregeling.

Op alle trajecten
Tijdens deze feestdagen varen alle schepen van Riveer een aangepaste dienstregeling. Het algemene overzicht kunt u hier vinden.
Onze autoveren In Brakel en Aalst beginnen de dienstregeling op Hemelvaartsdag en op Tweede Pinksterdag wat later dan gewoonlijk. Eerste Pinksterdag varen zij conform dienstregeling (zondagsregeling).

Onze voet- en fietsveren varen vanuit Gorinchem naar Woudrichem, Sleeuwijk, Hardinxveld en Werkendam tijdens deze dagen ook aangepast.

Weginspecteur René zoekt getuigen Slagboom aangereden

Gorinchem – 29-5-2017 – Weginspecteur René van Rijkswaterstaat ontdekte op de A27, dat een slagboom van de Merwedebrug beschadigd was.

De veroorzaker is doorgereden. Hij zoekt mensen die wellicht iets gezien hebben.

Heeft u iets gezien bel #0800-8002 of @Rijkswaterstaat #A27 L 34,9

Start uitvoering A27 minimaal een jaar later

Otto van Breugel

Werkendam – 14-03-2017 – Tijdens de commissie Grondgebied heeft het CDA bij monde van raadslid Otto van Breugel gevraagd wat de gevolgen zijn van het besluit van de Minister om de bruggen A27 te vervangen. Van Breugel is nu verbaast dat er nu plotseling geld is voor nieuwe bruggen en er eerder geen geld was voor drie rijstroken in onze gemeente. Vanaf de Tol richting Raamsdonksveer is besloten in verband met de financiën deze uit te voeren met spitsstroken. Wethouder Van Oosten heeft aangegeven dat door dit besluit van de Minister de start minimaal 1 jaar later zal zijn. De bruggen worden gefinancierd vanuit een ander budget namelijk onderhoud bruggen.

Al voor 2000 zijn we bezig met de verbreding van de A27 dat is meer dan 20 jaar voordat er een schop in de grond gaat. Wij kunnen de burgers dit niet meer uitleggen
aldus Van Breugel.

Extra geld voor toekomstvaste aanpak bruggen project A27

Foto boven: Bas ‘t Hoen

Minister Schultz

Gorinchem – 20-02-2017 – Het traject A27 Houten-Hooipolder krijgt een volledig nieuwe Hagesteinsebrug, Merwedebrug en Keizersveerbrug. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) kiest voor volledige vervanging van de drie bruggen in plaats van een versterking van de huidige bruggen omdat dit op de langere termijn goedkoper is en een betere garantie geeft voor een vlotte doorstroming van het verkeer.

De volledige vervanging van de stalen bruggen door betonnen bruggen zorgt ervoor dat er in de toekomst minder onderhoudswerkzaamheden nodig zijn. Dit is niet alleen voordeliger maar zorgt ook voor minder verkeershinder vanwege wegwerkzaamheden. Daarnaast zorgt de vervanging van stalen bruggen voor betonnen bruggen voor een afname van het geluid op de bruggen. Dit betekent dat de geluidsbelasting in de omgeving afneemt.

De A27 tussen knooppunten Houten en Hooipolder wordt verbreed. De snelweg, die over de grote rivieren loopt, krijgt over het gehele traject minimaal 2×3 rijstroken, op verschillende onderdelen van het traject zelfs 4 rijstroken. Bij het knooppunt Hooipolder wordt een verbindingsboog aangelegd. Door verbreding van de snelweg zal de doorstroming op de A27 flink verbeteren.

Aanvankelijk voorzagen de plannen in een versterking van de huidige bruggen. Uit onderzoek van Rijkswaterstaat is echter gebleken dat het voordeliger is om drie bruggen nu al toekomstvast te gaan vervangen. De minister trekt hiervoor 389 miljoen euro uit. Dit bedrag komt bovenop het bedrag van 860 miljoen euro dat al is gereserveerd voor het grote wegproject. De gewijzigde aanpak wordt verwerkt in een Tracébesluit dat in de loop van volgend jaar wordt vastgesteld.

Conclusie:
De conclusie van deze heroverweging is als volgt:

  • De Houtense Brug West en Oost over het Amsterdam Rijn Kanaal kunnen worden hergebruikt.
  • De Hagesteinse Brug West en Oost kunnen vanwege het einde van hun technische levensduur niet meer voor langere tijd worden hergebruikt, ook niet met versterkingsmaatregelen. Dat betekent dat de Hagesteinse Brug West en Oost beide worden vervangen. Het huidige OTB gaat voor de Hagesteinse Brug West uit van hergebruik en er wordt een tweede brug gebouwd naast deze bestaande brug. Deze twee bruggen zullen vanuit kostenefficiency worden samengevoegd tot één nieuwe betonnen brug.
  • De Merwedebrug kan ook vanwege het einde van de technische levensduur niet voor langere tijd worden hergebruikt, en deze zal ook worden vervangen. Dit betekent dat er twee nieuwe betonnen bruggen over de Merwede bij Gorinchem zullen worden gerealiseerd.
  • Het is kostenefficiënter om de bestaande Keizersveerbruggen over de Bergse Maas te vervangen in plaats van te hergebruiken. Er zal één nieuwe brug worden gerealiseerd voor het verkeer van noord naar zuid en zuid naar noord. Deze zal aangepast worden aan de vastgestelde vaarklasse van deze hoofdvaarweg. De bruggen in dit traject zijn voor de termijn tot vervanging binnen dit project in die mate versterkt dat dit niet leidt tot een nieuwe afsluiting van bruggen voor vrachtverkeer op dit traject.

Merwedebrug open voor al het verkeer

Gorinchem – 23-12-2016 – De Merwedebrug is vanaf vrijdagochtend 23 december 05.00 uur open voor al het verkeer, inclusief extreem zwaar verkeer. De herstelwerkzaamheden zijn vannacht afgerond.

Hinder scheepvaartverkeer
De aannemer start nu met afbreken van de steigers. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting begin januari 2017 afgerond. Tot die tijd blijft één boog beschikbaar voor het scheepvaartverkeer.

Meer informatie
Meer informatie over de werkzaamheden vindt u op de pagina ‘Merwedebrug’.

Derde plaats voor “Twijfeltrucker”

Gorinchem – 20-12-2016 – Vanochtend werd bij de Woord van het jaar-verkiezing van Van Dale de uitslag bekend gemaakt.

In Gorinchem ontstond tijdens de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtwagens het woord “twijfeltrucker”.

Twijfeltrucker

Volgens de Van Dale is een twijfeltrucker een vrachtwagenchauffeur die als gevolg van gebrekkige bewegwijzering bij omleidingsroutes de weg niet kan vinden en daardoor een onzekere rijstijl heeft.

In de categorie “economie” behaalde het woord de derde plaats.

Merwedebrug moet na verbreding A27 nog 30 jaar mee

foto:Rijkswaterstaat

Gorinchem – 13-12-2016 – Het zal weinig mensen zijn ontgaan: de Merwedebrug bij Gorinchem was tussen half oktober en 9 december verboden terrein voor voertuigen zwaarder dan 3,5 ton. Marc Lentjes, projectmanager bij Rijkswaterstaat voor de verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder, stelt: ‘Dit was geen gemakkelijke beslissing voor mijn collega’s binnen Rijkswaterstaat, maar wel een noodzakelijke.’
In de plannen voor de verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder staat dat er straks een nieuwe brug wordt aangelegd naast de huidige Merwedebrug. Deze nieuwe brug moet 100 jaar meegaan. Daarnaast is vastgelegd dat de huidige brug wordt hergebruikt en dat deze na de verbreding nog zeker 30 jaar mee moet kunnen. Rijkswaterstaat heeft de staat van de bestaande brug daarom tegen het licht gehouden. ‘Van stalen bruggen weten we dat na langdurig en intensief gebruik sterkteverlies optreedt door vermoeiing van het staal’, legt Marc Lentjes uit . ‘Met de juiste gegevens kan met berekeningen worden vastgesteld wanneer een constructie kritiek wordt. Wat ook meespeelt, is dat de brug werd gebouwd in een tijd dat er veel lichter en minder verkeer over de A27 reed.’

Gedetailleerd onderzoek

Rijkswaterstaat heeft – als voorbereiding op de verbreding van de A27 – in kaart gebracht hoe de brug ervoor staat. ‘Via een computermodel hebben we de verkeersbelasting afgezet tegen de levensduur van de stalen brug. Hoe lang kan de brug nog mee? Welke aanpassingen moeten we doen om ervoor te zorgen dat de brug na de verbreding nog dertig jaar veilig gebruikt kan worden?’ Volgens Lentjes bleek uit die berekeningen dat er reden was tot zorg. ‘Daarom heeft Rijkswaterstaat extra inspecties laten uitvoeren op de brug zelf. Toen met metingen werd vastgesteld dat er haarscheurtjes in de draagbalken zaten, heeft Rijkswaterstaat al het verkeer zwaarder dan 3,5 ton verboden nog langer over de brug te rijden.’

Reparatiewerkzaamheden

Rijkswaterstaat is druk bezig geweest met reparatiewerkzaamheden. Zo zijn de verbindingen inmiddels met stalen platen versterkt. Lentjes: ‘Hoewel de Merwedebrug er na de reparatiewerkzaamheden weer even tegen kan, zal de brug – wanneer deze voor de verbreding van de A27 wordt hergebruikt – ook op andere plekken versterkt moeten worden. Dit gebeurt in de periode dat de weg wordt verbreed.’

Volgende week weer vrachtverkeer over Merwedebrug

Gorinchem – 29-11-2016 – De werkzaamheden aan de Merwedebrug zijn inmiddels zover gevorderd, dat er volgende week weer vrachtverkeer over de Merwedebrug kan rijden.

Wel zullen nog enkele nachtelijke afsluitingen volgen, zei minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) maandag tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Het vrachtverkeer heeft vanaf 11 oktober de Merwedebrug niet mogen gebruiken.

Inmiddels zijn door transportorganisaties voor bijna 2 miljoen schadeclaims ingediend bij het ministerie. Dat zal wellicht meer worden, want de schade wordt geschat op zeker een half miljoen euro per dag.

 

Rondvaart langs reparatiewerkzaamheden Merwedebrug

2015-12-28_120955Gorinchem – 11-11-2016 – Zaterdag 19 november organiseert Riveer twee rondvaarten langs de reparatiewerkzaamheden van de Merwedebrug. Specialisten van Rijkswaterstaat zijn aan boord om geïnteresseerden uitleg te geven over de mogelijke scheurvorming en de reparatie ervan.

Interesse bij bewoners
Aanleiding voor het organiseren van de vaartochten is de brede belangstelling vanuit de inwoners van de gemeenten grenzend aan de Merwedebrug over de werkzaamheden. Niet alleen leven er onder de bevolking veel vragen over het ontstaan van een dergelijke overbelasting, maar er is ook technische interesse in de wijze van oplossen. Rijkswaterstaat hoopt met specialisten op dat gebied veel vragen hierover weg te nemen.

Toegang aan boord
De rondvaart is gratis. Per rondvaart is er aan boord (binnen en buiten) plek voor ca. 200 mensen. Reserveren is niet mogelijk, dus er wordt gewerkt volgens het vol=vol principe.

Programma
Riveer vaart vanaf vier gemeenten naar het gebied rond de Merwedebrug. Onder de brug is plek om even stil te liggen en de werkzaamheden vanaf de onderzijde te bekijken. Specialisten van Rijkswaterstaat kunnen dan ter plaatse aanwijzen waar welke werkzaamheden gebeuren en waarom.

Vaartijden
De vaartijden zijn als volgt:2016-11-11_123944