Start uitvoering A27 minimaal een jaar later

Otto van Breugel

Werkendam – 14-03-2017 – Tijdens de commissie Grondgebied heeft het CDA bij monde van raadslid Otto van Breugel gevraagd wat de gevolgen zijn van het besluit van de Minister om de bruggen A27 te vervangen. Van Breugel is nu verbaast dat er nu plotseling geld is voor nieuwe bruggen en er eerder geen geld was voor drie rijstroken in onze gemeente. Vanaf de Tol richting Raamsdonksveer is besloten in verband met de financiën deze uit te voeren met spitsstroken. Wethouder Van Oosten heeft aangegeven dat door dit besluit van de Minister de start minimaal 1 jaar later zal zijn. De bruggen worden gefinancierd vanuit een ander budget namelijk onderhoud bruggen.

Al voor 2000 zijn we bezig met de verbreding van de A27 dat is meer dan 20 jaar voordat er een schop in de grond gaat. Wij kunnen de burgers dit niet meer uitleggen
aldus Van Breugel.

Extra geld voor toekomstvaste aanpak bruggen project A27

Foto boven: Bas ’t Hoen

Minister Schultz

Gorinchem – 20-02-2017 – Het traject A27 Houten-Hooipolder krijgt een volledig nieuwe Hagesteinsebrug, Merwedebrug en Keizersveerbrug. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) kiest voor volledige vervanging van de drie bruggen in plaats van een versterking van de huidige bruggen omdat dit op de langere termijn goedkoper is en een betere garantie geeft voor een vlotte doorstroming van het verkeer.

De volledige vervanging van de stalen bruggen door betonnen bruggen zorgt ervoor dat er in de toekomst minder onderhoudswerkzaamheden nodig zijn. Dit is niet alleen voordeliger maar zorgt ook voor minder verkeershinder vanwege wegwerkzaamheden. Daarnaast zorgt de vervanging van stalen bruggen voor betonnen bruggen voor een afname van het geluid op de bruggen. Dit betekent dat de geluidsbelasting in de omgeving afneemt.

De A27 tussen knooppunten Houten en Hooipolder wordt verbreed. De snelweg, die over de grote rivieren loopt, krijgt over het gehele traject minimaal 2×3 rijstroken, op verschillende onderdelen van het traject zelfs 4 rijstroken. Bij het knooppunt Hooipolder wordt een verbindingsboog aangelegd. Door verbreding van de snelweg zal de doorstroming op de A27 flink verbeteren.

Aanvankelijk voorzagen de plannen in een versterking van de huidige bruggen. Uit onderzoek van Rijkswaterstaat is echter gebleken dat het voordeliger is om drie bruggen nu al toekomstvast te gaan vervangen. De minister trekt hiervoor 389 miljoen euro uit. Dit bedrag komt bovenop het bedrag van 860 miljoen euro dat al is gereserveerd voor het grote wegproject. De gewijzigde aanpak wordt verwerkt in een Tracébesluit dat in de loop van volgend jaar wordt vastgesteld.

Conclusie:
De conclusie van deze heroverweging is als volgt:

  • De Houtense Brug West en Oost over het Amsterdam Rijn Kanaal kunnen worden hergebruikt.
  • De Hagesteinse Brug West en Oost kunnen vanwege het einde van hun technische levensduur niet meer voor langere tijd worden hergebruikt, ook niet met versterkingsmaatregelen. Dat betekent dat de Hagesteinse Brug West en Oost beide worden vervangen. Het huidige OTB gaat voor de Hagesteinse Brug West uit van hergebruik en er wordt een tweede brug gebouwd naast deze bestaande brug. Deze twee bruggen zullen vanuit kostenefficiency worden samengevoegd tot één nieuwe betonnen brug.
  • De Merwedebrug kan ook vanwege het einde van de technische levensduur niet voor langere tijd worden hergebruikt, en deze zal ook worden vervangen. Dit betekent dat er twee nieuwe betonnen bruggen over de Merwede bij Gorinchem zullen worden gerealiseerd.
  • Het is kostenefficiënter om de bestaande Keizersveerbruggen over de Bergse Maas te vervangen in plaats van te hergebruiken. Er zal één nieuwe brug worden gerealiseerd voor het verkeer van noord naar zuid en zuid naar noord. Deze zal aangepast worden aan de vastgestelde vaarklasse van deze hoofdvaarweg. De bruggen in dit traject zijn voor de termijn tot vervanging binnen dit project in die mate versterkt dat dit niet leidt tot een nieuwe afsluiting van bruggen voor vrachtverkeer op dit traject.

Merwedebrug open voor al het verkeer

Gorinchem – 23-12-2016 – De Merwedebrug is vanaf vrijdagochtend 23 december 05.00 uur open voor al het verkeer, inclusief extreem zwaar verkeer. De herstelwerkzaamheden zijn vannacht afgerond.

Hinder scheepvaartverkeer
De aannemer start nu met afbreken van de steigers. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting begin januari 2017 afgerond. Tot die tijd blijft één boog beschikbaar voor het scheepvaartverkeer.

Meer informatie
Meer informatie over de werkzaamheden vindt u op de pagina ‘Merwedebrug’.

Derde plaats voor “Twijfeltrucker”

Gorinchem – 20-12-2016 – Vanochtend werd bij de Woord van het jaar-verkiezing van Van Dale de uitslag bekend gemaakt.

In Gorinchem ontstond tijdens de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtwagens het woord “twijfeltrucker”.

Twijfeltrucker

Volgens de Van Dale is een twijfeltrucker een vrachtwagenchauffeur die als gevolg van gebrekkige bewegwijzering bij omleidingsroutes de weg niet kan vinden en daardoor een onzekere rijstijl heeft.

In de categorie “economie” behaalde het woord de derde plaats.

Nachtafsluitingen Merwedebrug voor zwaar verkeer

Gorinchem – 17-12-2016 – Rijkswaterstaat verstevigt de resterende verbindingen van de Merwedebrug. Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren zijn er nog 3 nachtafsluitingen nodig voor zwaar verkeer vanaf 3500 kg.

Dit is met inbegrip van één reservenacht. Deze reservenacht is nodig als het werk door omstandigheden niet door kan gaan. De nachtafsluitingen worden gebruikt om de bouten voor de verstevigingsplaten stevig aan te draaien (voorspannen). Tijdens dit aandraaien mag de brug niet zwaar belast worden.

Nachtafsluitingen

  • Maandag 19 december 22.00 uur tot dinsdag 20 december 06.00 uur
  • Donderdag 22 december 22.00 uur tot vrijdag 23 december 06.00 uur
  • Vrijdag 23 december 22.00 uur tot zaterdag 24 december 06.00 uur (reservenacht).

Hinder wegverkeer
Tijdens de nachtafsluitingen wordt al het verkeer bij afritten Avelingen (noordzijde) en Nieuwendijk (zuidzijde) van de A27 afgeleid. Verkeersregelaars onderaan de afrit leiden vrachtwagens en bussen vervolgens terug de A27 op naar de omleidingsroutes (A59 vanuit zuid, A15 vanuit noord). Personenauto’s mogen via de oprit de A27 weer op richting de Merwedebrug.

Hinder voor zwaar verkeer na openstelling
Voor verkeer zwaarder dan 50 ton met uitzondering van Lange Zware Voertuigen (LZV’s) geldt op dit moment nog een beperking om over de brug te rijden. Dit verkeer mag pas weer (met vergunning) over de brug rijden als alle verbindingen zijn verstevigd.

Hinder scheepvaartverkeer
Tot het einde van de werkzaamheden blijft 1 boog beschikbaar voor het scheepvaartverkeer. Na het aanbrengen van alle verstevigingen worden de steigers afgebroken. Alle werkzaamheden zijn naar verwachting medio januari 2017 afgerond. De verstevigde verbindingen gaan weer 30 jaar mee. Rijkswaterstaat is bezig met een studie voor een tweede brug. Zodra deze nieuwe brug is aangelegd, zal de huidige Merwedebrug worden gerenoveerd.

Merwedebrug moet na verbreding A27 nog 30 jaar mee

foto:Rijkswaterstaat

Gorinchem – 13-12-2016 – Het zal weinig mensen zijn ontgaan: de Merwedebrug bij Gorinchem was tussen half oktober en 9 december verboden terrein voor voertuigen zwaarder dan 3,5 ton. Marc Lentjes, projectmanager bij Rijkswaterstaat voor de verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder, stelt: ‘Dit was geen gemakkelijke beslissing voor mijn collega’s binnen Rijkswaterstaat, maar wel een noodzakelijke.’
In de plannen voor de verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder staat dat er straks een nieuwe brug wordt aangelegd naast de huidige Merwedebrug. Deze nieuwe brug moet 100 jaar meegaan. Daarnaast is vastgelegd dat de huidige brug wordt hergebruikt en dat deze na de verbreding nog zeker 30 jaar mee moet kunnen. Rijkswaterstaat heeft de staat van de bestaande brug daarom tegen het licht gehouden. ‘Van stalen bruggen weten we dat na langdurig en intensief gebruik sterkteverlies optreedt door vermoeiing van het staal’, legt Marc Lentjes uit . ‘Met de juiste gegevens kan met berekeningen worden vastgesteld wanneer een constructie kritiek wordt. Wat ook meespeelt, is dat de brug werd gebouwd in een tijd dat er veel lichter en minder verkeer over de A27 reed.’

Gedetailleerd onderzoek

Rijkswaterstaat heeft – als voorbereiding op de verbreding van de A27 – in kaart gebracht hoe de brug ervoor staat. ‘Via een computermodel hebben we de verkeersbelasting afgezet tegen de levensduur van de stalen brug. Hoe lang kan de brug nog mee? Welke aanpassingen moeten we doen om ervoor te zorgen dat de brug na de verbreding nog dertig jaar veilig gebruikt kan worden?’ Volgens Lentjes bleek uit die berekeningen dat er reden was tot zorg. ‘Daarom heeft Rijkswaterstaat extra inspecties laten uitvoeren op de brug zelf. Toen met metingen werd vastgesteld dat er haarscheurtjes in de draagbalken zaten, heeft Rijkswaterstaat al het verkeer zwaarder dan 3,5 ton verboden nog langer over de brug te rijden.’

Reparatiewerkzaamheden

Rijkswaterstaat is druk bezig geweest met reparatiewerkzaamheden. Zo zijn de verbindingen inmiddels met stalen platen versterkt. Lentjes: ‘Hoewel de Merwedebrug er na de reparatiewerkzaamheden weer even tegen kan, zal de brug – wanneer deze voor de verbreding van de A27 wordt hergebruikt – ook op andere plekken versterkt moeten worden. Dit gebeurt in de periode dat de weg wordt verbreed.’

Merwedebrug volgende week vrijdag open voor vrachtwagens

Gorinchem – 02-12-2016 – De Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem gaat volgende week vrijdag weer open voor zwaar verkeer. Vanaf die dag mogen de vrachtwagens, inclusief de zogeheten lange zware vrachtvoertuigen, weer rijden over de Merwedebrug.

2016-12-02_113957Volgens Rijkswaterstaat zijn dan de 24 belangrijkste verbindingen van de brug verstevigd met stalen platen. Extreem zwaar verkeer mag er nog niet over. Er zijn komen wel 4 nachtelijke afsluitingen voor die werkzaamheden.  Als die zijn afgerond, mag ook dit zware verkeer er weer over.

Tot het einde van de werkzaamheden is slechts één boog beschikbaar voor het scheepvaartverkeer. Na het aanbrengen van alle verstevigingen moeten de steigers, nog worden afgebroken. Alle werkzaamheden zijn naar verwachting eind december/begin januari afgerond.

foto’s: Rijkswaterstaat – fotografie: Paul van Baardwijk

Volgende week weer vrachtverkeer over Merwedebrug

Gorinchem – 29-11-2016 – De werkzaamheden aan de Merwedebrug zijn inmiddels zover gevorderd, dat er volgende week weer vrachtverkeer over de Merwedebrug kan rijden.

Wel zullen nog enkele nachtelijke afsluitingen volgen, zei minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) maandag tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Het vrachtverkeer heeft vanaf 11 oktober de Merwedebrug niet mogen gebruiken.

Inmiddels zijn door transportorganisaties voor bijna 2 miljoen schadeclaims ingediend bij het ministerie. Dat zal wellicht meer worden, want de schade wordt geschat op zeker een half miljoen euro per dag.

 

Verstevigen Merwedebrug nu echt van start

Gorinchem – 25-11-2016 – Na alle voorbereidende werkzaamheden was het vandaag (vrijdag 25 november) zover, men is nu echt gestart met het aanbrengen van de stalen platen om de 48 plekken van de Merwedebrug te verstevigen. Het werk start met de 24 kritieke verbindingen.

Zodra deze zijn verstevigd mag het verkeer zwaarder dan 3,5 ton weer over de brug rijden. Rijkswaterstaat verwacht spoedig een definitieve datum van openstelling te communiceren. De eerdere prognose, openstelling eind november/begin december, blijft gehandhaafd.

Verstevigen
De 170 m lange holle stalen draagbalken van de circa 340 m lange Merwedebrug bestaan uit aparte delen die onderling zijn verbonden met klinknagelverbindingen. Onder die klinknagels zijn haarscheurtjes ontdekt. Deze klinknagelverbindingen worden nu versterkt met nieuwe verstevigingsplaten die zowel boven als onder de oude verbindingen worden aangebracht. De nieuwe stalen platen worden met elkaar verbonden door bouten. Er worden 68 bouten per verbinding aangebracht. Bij elke verbinding komt een kleine steiger te hangen. Vanaf deze hangende steigers worden eerst gaten in de draagbalken geboord. Vervolgens worden de verstevigingsplaten die de zwakke plaats zowel aan de boven- als onderkant inklemmen, aan elkaar vastgeschroefd. In totaal worden er 336 verstevigingsplaten en ruim 3200 bouten aangebracht.

Voorbereidingen
Om de platen te kunnen aanbrengen is veel werk verricht. Dit werk bestond uit het bouwen van een steiger over de hele lengte van de brug. De steiger werd gebouwd om de verbindingen te kunnen bereiken. Vervolgens zijn vanaf die steiger kleinere hangsteigers per te verstevigen verbinding gebouwd. De hoogte en de beperkte ruimte in de draagbalken maken de werkzaamheden complex. Daarom hebben alle ploegen vooraf geoefend in een nagebouwd stuk van de stalen draagbalk.

Hinder voor zwaar verkeer na openstelling
Na openstelling voor het verkeer zwaarder dan 3,5 ton worden de 24 minder kritieke verbindingen verstevigd. Rijkswaterstaat plant deze werkzaamheden in overleg met de vrachtsector en partners in de regio. Tijdens deze werkzaamheden zal de Merwedebrug tijdelijk afgesloten worden voor zwaar verkeer en is er slechts 1 boog beschikbaar voor het scheepvaartverkeer. Rijkswaterstaat streeft ernaar deze werkzaamheden met zo min mogelijk hinder voor het (vracht)verkeer en scheepvaartverkeer uit te voeren.

Veel belangstelling voor rondvaart naar Merwedebrug

foto: veerdienst Riveer

Gorinchem – 22-11-2016 – Het idee van Riveer om een rondvaart aan te bieden voor belangstellenden om de Merwedebrug eens aan de onderzijde te bekijken, is een succes geworden.

Velen hebben er gebruik van gemaakt om de werkzaamheden eens van dichtbij te bekijken. Deskundigen van Rijkswaterstaat gaven hierbij uitleg aan de kijkers.

Ze vertelden dat er zo’n 100 arbeiders met de herstelwerkzaamheden bezig waren. Als de brug weer gerestaureerd is zal hij weer 30 jaar mee moeten kunnen.

De verwachting is, dat men begin december het vrachtverkeer weer toegang kan geven op de brug. Daarna gaat men verder met de werkzaamheden, waarbij nachtafsluitingen nog nodig kunnen zijn

Voor de versterking van de 48 verbindingen zijn 3264 bouten, 336 verstevigingsplaten en 672 vulplaten nodig.

fotografie: Paul van Baardwijk - Rijkswaterstaat

Rondvaart langs reparatiewerkzaamheden Merwedebrug

2015-12-28_120955Gorinchem – 11-11-2016 – Zaterdag 19 november organiseert Riveer twee rondvaarten langs de reparatiewerkzaamheden van de Merwedebrug. Specialisten van Rijkswaterstaat zijn aan boord om geïnteresseerden uitleg te geven over de mogelijke scheurvorming en de reparatie ervan.

Interesse bij bewoners
Aanleiding voor het organiseren van de vaartochten is de brede belangstelling vanuit de inwoners van de gemeenten grenzend aan de Merwedebrug over de werkzaamheden. Niet alleen leven er onder de bevolking veel vragen over het ontstaan van een dergelijke overbelasting, maar er is ook technische interesse in de wijze van oplossen. Rijkswaterstaat hoopt met specialisten op dat gebied veel vragen hierover weg te nemen.

Toegang aan boord
De rondvaart is gratis. Per rondvaart is er aan boord (binnen en buiten) plek voor ca. 200 mensen. Reserveren is niet mogelijk, dus er wordt gewerkt volgens het vol=vol principe.

Programma
Riveer vaart vanaf vier gemeenten naar het gebied rond de Merwedebrug. Onder de brug is plek om even stil te liggen en de werkzaamheden vanaf de onderzijde te bekijken. Specialisten van Rijkswaterstaat kunnen dan ter plaatse aanwijzen waar welke werkzaamheden gebeuren en waarom.

Vaartijden
De vaartijden zijn als volgt:2016-11-11_123944