De Koperen Knop zoekt technische vrijwilligers

Hardinxveld-Giessendam – 21-5-2017 – Er is geen museum in Nederland dat zonder vrijwilligers kan. Dat geldt voor de grote musea, maar dat geldt zeker ook voor de kleinere musea. Ook in Museum De Koperen Knop worden bijna alle werkzaamheden verricht door vrijwilligers, zo’n 130 in totaal. Werkzaamheden op allerlei gebied. Daarbij gaat het om parttime werk op vooraf overeengekomen tijden of op afroep. Op dit moment zoekt De Koperen Knop vooral mensen met een technische- en automatiseringsachtergrond.

Museum De Koperen Knop is constant in ontwikkeling. Dat moet, want stilstand is achteruitgang. Omdat ook de omgeving vooruit gaat. Het museum richt zich daarom op de toekomst. Het bezoekerspubliek wordt steeds jonger en dat vraagt om specifieke digitale apparatuur. Daarom wordt het museum verder voorzien van automatiseringsapparatuur. Ook het authentiek – naar de tijd van de 19e eeuw – ingerichte voorhuis ontkomt daar niet aan. Een aspect dat ook een rol speelt is de samenwerking met andere instellingen binnen en buiten de streek, waarbij digitale verbindingen noodzakelijk zijn. Anno nu is samenwerking een must om vooruit te komen, maar vooral ook om staande te blijven.
Daarnaast vergt de reguliere elektrische apparatuur en de verlichting steeds meer aandacht. Dat laatste vooral omdat het museum bezig is met een kwaliteitsslag, die onder meer gebaat is bij een optimale aanlichting van de geëxposeerde materialen, die geen schade toebrengt aan de voorwerpen.

Dit betekent dat De Koperen Knop graag in contact komt met nieuwe vrijwilligers die ondersteuning willen geven aan verschillende onderdelen van de exploitatie. Op het gebied van de automatisering zoekt men vrijwilligers die beeldapparatuur kunnen vullen met beelden en teksten en dit dan voor het publiek gebruiksklaar maken. Ook mensen die zich willen inzetten voor verbetering van de verlichting en de elektrische voorzieningen. Daarbij gaat het om beveiligingsverlichting, het verlichten van de voorwerpen, het meten van klimaatinvloeden en het ondernemen van maatregelen als dat nodig is.

Voor alle functies geldt dat er sprake is van een interne begeleiding en zo nodig een externe opleiding. Het museum kent een modern vrijwilligersbeleid met wederzijdse gespreksmomenten over functie en werkzaamheden. Als u geïnteresseerd bent in een dergelijke vrijwilligersfunctie of als u eerst meer informatie wilt hebben, kunt u contact opnemen met de museumdirecteur Alida Ambachtsheer, telefoon 06-14148618.

Drie musea openen informatiezuilen

Hardinxveld-Giessendam – 18-5-2017 – Samenwerken heeft de toekomst. Dat realiseerden de directeuren van drie musea in drie waarden, de Alblasserwaard, de Hoeksche Waard en de Krimpenerwaard. Gezamenlijk startten ze enkele jaren terug een project om te komen tot digitale informatiezuilen. Rond een lopend ontbijt werden deze op 17 mei 2017 door gemeentebestuurders en vertegenwoordigers van de geldschieters in gebruik genomen.

De zuilen
In elk van de musea, Museum Krimpenerwaard, Museum Hoeksche Waard en Museum De Koperen Knop staan twee zuilen, waar door middel van touche-screen interessante informatie kan worden verkregen over uiteenlopende thema’s. Het gaat daarbij over leven en werken in de drie gebieden, die veel overeenkomst vertonen, maar er zijn ook grote verschillen. Aan de hand van voorwerpen, filmpjes, foto’s, gesprekken en beelden, krijgt de bezoeker in elk van de musea niet alleen informatie over de eigen streek, maar ook over de beide andere streken.

Totstandkoming
Een plan hebben is één, de uitvoering ervan is twee. Een aanvraag bij het landelijke Mondriaanfonds werd gehonoreerd en aansluitende aanvragen bij het ANWB-fonds, het Rivierenlandfonds, de Rabobank Krimpenerwaard en de Stichting Vrienden van de Hoeksche Waard werden eveneens positief beantwoord. Vervolgens is Projectbureau Scheffers als projectleider geselecteerd en kon er worden gestart. Een grote groep vrijwilligers zorgde voor het aandragen van de benodigde informatie, materialen en documentatie.

Ingebruikneming
In de morgen van 17 mei 2017 verzamelden zich in Museum De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam een groep genodigden, waaronder de burgemeesters van Hardinxveld-Giessendam en Krimpen aan den IJssel, een wethouder van Krimpenwaard en diverse andere vertegenwoordigers van landelijke en regionale instellingen. Een van de woordvoerders was Michiel Houtzagers, directeur van het Zuid-Hollands Landschap, die benadrukte dat de hier getoonde samenwerking voor de toekomst een heel goed voorbeeld is en in het belang van het totale landschap in Zuid-Holland.

De musea
Wie meer wil weten over het functioneren van de zuilen is van harte welkom in een van de musea: Museum Hoeksche Waard, Dorpsstraat 13 te Heinenoord (woensdag t/m zondag 13-17 uur, zaterdag vanaf 10 uur), Museum Krimpenerwaard, IJsseldijk 312 te Krimpen aan den IJssel (dinsdag t/m zaterdag 14-17 uur) en Museum De Koperen Knop, Binnendams 6 te Hardinxveld-Giessendam (open dinsdag t/m zaterdag 13-17 uur en zaterdag vanaf 11 uur).

Gemeentebestuurders en vertegenwoordigers van de sponsors nabij een van de zuilen.
(fotograaf: Bert Nieuwpoort)

Het is druk in museum De Koperen Knop

Gorinchem – 14-5-2017 – Het Alblasserwaardse Museum De Koperen Knop staat volop in de belangstelling. Inmiddels is achter het museum een begin gemaakt met de herbouw van een stookhuisje. Daarnaast trekt de huidige expositie Steeksgewijs veel bezoekers en is de theetuin weer open voor het publiek. De Koperen Knop maakt zich op voor een nieuwe toekomst.

Stookhuisje
De activiteiten hebben vanwege de drukte rond andere activiteiten even stilgelegen, maar intussen wordt de herbouw van het elders in Binnendams gesloopte stookhuisje weer ter hand genomen. Onlangs kreeg het museum hulp van Buurtvereniging ‘Van Spoor tot Knop’ bij het bikken en schoonmaken van de te hergebruiken bouwstenen. Het werd een gezellige gebeurtenis, die werd afgesloten met een barbecue.

Expositie
Uit alle windstreken van het land komen bezoekers af op de huidige expositie over innovatief borduren. De titel Steeksgewijs blijkt velen te intrigeren en de expositie krijgt hoge waarderingscijfers van het publiek. Intussen heeft de vakjury haar werk gedaan en prijswinnaars vastgesteld. Ook het bezoekerspubliek werkt hard aan een publiekspijs. De prijsuitreikingen vinden op de laatste dag van de expositie plaats, op 10 juni 2017 om 16.00 uur.

Leden van de buurtvereniging aan het werk met het cementvrij maken van de oude stenen

Theetuin
De afgelopen winter uitgevoerde uitbreiding van de theetuin is een succes. Vooral voor mensen die slecht ter been zijn is er nu ook een mogelijkheid, evenals voor mensen in een rolstoel. Het assortiment van de theetuin is verder uitgebreid. Bij slecht weer kunnen de bezoekers voor een versnapering terecht in het Museumcafé. Dat zal overigens de komende tijd ook een metamorfose ondergaan. Begonnen wordt met een nieuwe keuken, die geheel is gesponsord door Keukenhof te Sliedrecht.

Vrijwilligers
De grote belangstelling vraagt veel aandacht van de 130 vrijwilligers van het museum. Daarom wordt hierbij een oproep gedaan voor nieuwe vrijwilligers. Op dit moment is er vooral plaats voor mensen met enige kennis van computers, redactionele ondersteuning, coördinatoren, gastvrouwen en –heren en bediening voor de theetuin. Een lijst van functies vindt u op de website van het museum. Een mooie kans om uw vrije tijd een nuttige invulling te geven en in contact te blijven met andere mensen. Voor alle functies geldt dat er een interne opleiding en begeleiding plaatsvindt. Reacties of vragen over de inhoud van een functie zijn welkom bij museumdirecteur Alida Ambachtsheer, telefoon 06-14148618.

Museum De Koperen Knop is open van dinsdag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. Het bezoekadres is Binnendams 6, 3373 AD Hardinxveld-Giessen-dam. Voor inlichtingen belt u met 0184-611366 of u mails naar koperenknop@planet.nl. Meer informatie vindt ook op de website www.koperenknop.nl .

Museale informatiezuilen in gebruik Drie Waarden

Hardinxveld-Giessendam – 07. mei 2017 – Onder de naam Drie Waarden is er een belangrijke samenwerking tot stand gekomen in drie musea in Zuid-Holland Zuid. Op 17 mei 2017 worden er digitale informatiezuilen met touchscreens in gebruik genomen in deze drie musea, Museum Hoeksche Waard, Museum Krimpenerwaard en Museum De Koperen Knop (Alblasserwaard). Via deze zuilen kunnen de museumbezoekers de verschillen en de overeenkomsten ontdekken tussen de drie waarden. Over het landschap, de landbouw en veeteelt, de tradities, de verhalen uit de streek en de streekdracht.

Presentatie
Op woensdag 17 mei 2017 nemen de burgemeesters uit de drie waarden als eersten de zuilen in gebruik. Na een feestelijk boerenontbijt worden de zuilen gepresenteerd en voor het publiek opengesteld. Dat gebeurt in een van de drie deelnemende musea, Museum De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam. Met behulp van de zuilen krijgen de bezoekers informatie over het specifieke van de waard waarin zij zich bevinden, waarbij het landschap, de bebouwing en het gebruik centraal staan. Ook wordt hierbij een stukje uit de museumcollectie uitgelicht. Niet alleen over het museum waarin de bezoeker zich dan op dat moment bevindt, ook van de andere waarden en musea is deze informatie te zien. Het project omhelst nog meer. Zo is er een website ontwikkeld waar men o.a. de collecties kan bekijken en lesmateriaal kan downloaden.

Totstandkoming
Dit unieke project ging enkele jaren terug van start toen de directies van de drie musea besloten om buiten hun grenzen te treden en een meer professionele uitstraling aan hun museum te geven. De realisatie van de zuilen en met name de hierin gebruikte software is verricht door DeFine, interactieve techniek.
De realisatie hiervan is mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van landelijke en regionale instellingen: het Mondriaan Fonds, de ANWB, het Rivierenlandfonds, de Rabobank en de Stichting Vriendenkring Museum Hoeksche Waard. Daarnaast is er erg veel inzet verkregen van diverse vrijwilligers van de musea, die bij het project waren betrokken. Dankzij allen is een prachtig project over drie van de mooiste streken van Nederland afgerond. Het zal in de toekomst een vervolg krijgen, als informatie op de zuilen wordt uitgebreid met nog veel meer interessante zaken. Een groot voordeel van de zuilen is ook dat deze vorm van presentatie met name de jeugd bijzonder aanspreekt, waardoor ook deze toekomstige groep van museumbezoekers voor de musea worden geïnteresseerd.

Museum zoekt materiaal uit The Sixties

Hardinxveld-Giessendam – 7-5-2017 – Museum De Koperen Knop bereidt voor de komende herfst een bijzondere expositie voor. Over de roerige jaren zestig van de vorige eeuw. Van 2 september tot en met 4 november 2017 gaat het in het museum over The Sixties. Dat is in Nederland een begrip geworden, omdat de wederopbouw kon worden afgesloten en er tijd en ruimte was voor een andere tijd. Het begin van de welvaart.

Het museum wil deze expositie graag in samenwerking met u realiseren. Daarom is het op zoek naar materialen. Welllicht heeft u nog ergens iets liggen of staan dat voor de expositie kan worden gebruikt. Denk daarbij aan het volgende, wat als belangrijkste voorwaarde heeft dat het moet komen uit de jaren zestig:

  • Alles wat te maken heeft met ‘het teenager zijn’
  • Materiaal dat herinnert aan de jongerencultuur in die tijd
  • Alles van schoolgaande jeugd tussen 12 en 20 jaar
  • De inrichting van je slaap- en of studeerkamer, geheel naar eigen smaak, zoals een bureautje, een stoel, een tomado-rekjKleding en schoeisel, zoals van een net pak of deftige jurk tot hippiekleding en nozemjac
  • Schoolfoto’s
  • Eetkamerstoelen, die specifiek uit die tijd komen

De jaren zestig was de tijd van de provo’s en de flower power. Die fenomenen waren niet alleen iets van Amsterdam, maar ook in de Alblasserwaard waren hiervan volop elementen aanwezig. De drang naar een andere samenleving was overal, dus ook op het platteland voelbaar. Dat is ook wat de expositie straks moet gaan uitstralen. Daarom zoekt het museum ook fotomateriaal uit de Alblasserwaard uit de jaren zestig.

Reacties op deze oproep zijn van harte welkom bij Museum De Koperen Knop. Het liefst per mail: koperenknop@planet.nl. Zo kunt u fotomateriaal direct mailen. Voor telefonisch contact belt u met 0184-611366. En natuurlijk mag u ook langskomen in het museum (open dinsdag t/m vrijdag 13.00-17.00 uur en op zaterdag 11.00-17.00 uur: Binnendams 6, 3373 AD Hardinxveld-Giessendam. Voorlopig worden alle aanmeldingen genoteerd en na verloop van tijd ontvangt iedereen persoonlijk bericht.

Extra radio-reparatiedag 22 april 2017

Hardinxveld-Giessendam – 01-04-2017 – De tijdens de expositie De Radio georganiseerde radio-reparatiedag op 25 februari jongstleden was een groot succes. Van heinde en ver kwamen de bezoekers met apparatuur aandragen. Tal van aan hun radio verknochte eigenaren konden worden geholpen. Maar het werd in de loop van de dag zo druk dat er ook mensen moesten worden teleurgesteld. Daarom komt er een herkansing: zaterdag 22 april 2017.

Deze tweede dag zal er op afspraak worden gewerkt. Allereerst krijgen de teleurgestelde mensen van de vorige keer de gelegenheid en daarna is er ruimte voor iedereen. Mits u zich vooraf aanmeldt. Dat kan per telefoon 0184-611366 of per e-mail: koperenknop@planet.nl . De dag wordt ingedeeld in blokken en u verneemt in welk blok u welkom bent.
Het repareren gebeurt ter plaatse, tenzij het gaat om een grote reparatie. Dan nemen de deskundige reparateurs van de Nederlandse Vereniging voor de Historie van de Radio uw apparaat mee en maken een afspraak over het in goede staat terugleveren. Als u niet vooraf reserveert moet u rekening houden met een langere wachttijd.

Het adres van De Koperen Knop is Binnendams 6, 3373 AD Hardinxveld-Giessendam. Het museum is open van dinsdag tot en met vrijdag van 13.00-17.00 uur en op zaterdag van 11.00-17.00 uur. Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.koperenknop.nl. Uiteraard is het Museumcafé die dag open en bij goed weer kunt u ook terecht in de theethuin van De Koperen Knop.

Theetuin ‘De Knop’ gaat weer open Museum De Koperen Knop

Hardinxveld-Giessendam – 01-04-2017 – Het is weer lente… Dat betekent dat de theetuin achter Museum De Koperen Knop binnenkort open gaat. Op tweede paasdag, maandag 17 april 2017, om 13.00 uur. Vorig jaar startte het museum met Theetuin De Knop. Dat bleek een groot succes. Intussen is het terras verder uitgebreid en is de theetuin nog gezelliger geworden.

In de cultuurhistorische omgeving van Museum De Koperen Knop kom je als bezoeker tot rust. Even een moment voor jezelf. Lekker genieten van een glas thee, een kop koffie of een heerlijk glas drinken. Even snoepen van een bonbon, een heerlijke koek of een andere lekkernij. In de buitenlucht; onder de blote hemel. Daar knap je van op. Half in de schaduw en een stukje in de zon. Zoals u dat het fijnst vindt. Dat kenmerkt de theetuin. Dat is ‘het verhaal’ achter het succes van Theetuin De Knop.

Terwijl in het voorjaar de vogels af en aan vliegen, de bomen en struiken steeds meer blad krijgen of als straks de zon onbarmhartig een put in de grond schijnt, is het heerlijk vertoeven in de theetuin. Even uitrusten van de fietsrit of de wandeling door dit zuidelijk gedeelte van de Alblasserwaard. Genieten van wat het museum biedt, of door de museumtuin lopen. Een welkome verrassing in de gehaaste wereld anno nu.

De afgelopen tijd zijn er verschillende werkzaamheden rondom de theetuin gerealiseerd. Door de uitbreiding van het terras van de tuin kunnen nu ook bezoekers die minder goed ter been zijn er gebruik van maken.

Bij minder gunstig weer is de theetuin dicht. Maar dan is iedereen welkom in het Museumcafé. Dat Museumcafé krijgt overigens binnenkort ook een belangrijke facelift. Want Museum De Koperen Knop gaat met haar tijd mee.

Theetuin De Knop is open op dinsdag tot en met vrijdag van 13.00 tot 16.30 uur en op zaterdag van 11.00 tot 16.30 uur. Het adres is Binnendams 6, 3373 AD Hardinxveld-Giessendam.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van het museum : www.koperenknop.nl en als u gerichte vragen hebt kunt u die stellen via email koperenknop@planet.nl of telefonisch: 0184-611366. De theetuin is ook uitstekend geschikt voor groepen (reservering vooraf gewenst). En als u als vrijwilliger wilt meewerken in de theetuin, bent u ook van harte welkom.

Expositie Steekspel over innovatief borduren

Hardinxveld-Giessendam – 29-03-2017 – Vanaf zaterdag 1 april 2017 is er in Museum De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam een nieuwe expositie te zien. Zoals de titel Steekspel al aangeeft staat borduren hierin centraal en uit de ondertitel blijkt dat dit heel bijzondere borduurwerken zijn. Laat u verrassen en kom tot de ontdekking dat borduren een buitengewoon moderne bezigheid is, die niet alleen door vrouwen wordt beoefend.

Borduren wordt beoefend zolang de mens kleding en stoffen maakt. Die worden geborduurd om ze te versieren. Om ze een meerwaarde te geven. En dat is heel goed te zien in Museum De Koperen Knop, waar een groot aantal heel uiteenlopende borduurwerken te zien zijn. De een nog mooier en meer bijzonder dan de ander. Het gaat hierbij om de borduurkunst van de laatste 200 jaar.
Het spel van de steken wordt getoond door oud en nieuw met elkaar te confronteren. Het oude steekspel komt voornamelijk uit de eigen museale collectie. Het nieuwe is samengesteld uit inzendingen van deelnemers aan de expositie, die hebben gereageerd op de hiervoor gedane oproepen. En daarmee automatisch meedoen aan de wedstrijd.

De expositie heeft een wedstrijdkarakter, waaraan twee prijzen zijn gekoppeld, een juryprijs en een publieksprijs. Alle inzendingen worden gejureerd door Cherilyn Martin, Carola Mokveld en Karin van Paassen. Daarnaast kan elke bezoeker een kaartje invullen en zo invloed uitoefenen op de publieksprijs. De uitslag wordt bekend gemaakt op de laatste expositiedag, zaterdag 10 juni 2017 om 16.00 uur.
In de loop van de expositie vindt er een uitbreiding van de werken plaats en komen er ook kinderborduurwerken. Deze zijn van 30 mei tot en met 10 juni 2017 te zien op De Etage.
Op zaterdag 6 mei 2017 is er een borduurworkshop van 10.00 tot 16.00 uur, die wordt verzorgd door Cherilyn Martin. Meer hierover verschijnt binnenkort op de website van het museum.

De expositie kan worden bezocht tot en met 10 juni 2017. Museum De Koperen Knop is gevestigd op het adres Binnendams 6, 3373 AD Hardinxveld-Giessendam en is open van dinsdag t/m vrijdag van 13.00-17.00 uur en op zaterdag van 11.00-17.00 uur. Voor inlichtingen: www.koperenknop.nl, koperenknop@planet.nl of 0184-611366.

De Koe in de Kunst Gorcums Museum - 8 april t/m 10 september 2017

Gorinchem – 28-03-2017 – Kunstenaars hebben zich door de eeuwen heen door de koe laten inspireren. Wat maakt dit dier zo aantrekkelijk? Het Gorcums Museum nam een duik in koeienkunst van de 17e eeuw tot heden. Het resultaat is de expositie De Koe in de Kunst met werk van tientallen – overwegend Nederlandse – kunstenaars, waarin dit veelzijdige thema wordt ‘uitgemolken’. Met prachtige koeienportretten, koeien in de wei, in de stal, op de markt en zelfs bij de slager. De tentoonstelling die loopt van 8 april t/m 10 september 2017.

Dirck Govaers

Levensecht
Een van de oudst bekende portretten van de koe, naar het leven geschilderd, is van de hand van Dirck Govaertsz (1575-1646), een Gorcumse schilder met een passie voor dieren. Het stoere beest, vergezeld door een ram, werpt de beschouwer een nieuwsgierige blik toe. Alexandra Klimas (1970) is een hedendaagse vertegenwoordigster van het koeienportret. Ze is verliefd op runderen en betreurt het dat die geleidelijk uit het landschap verdwijnen. Haar koeien zijn zo levensecht dat ze bijna tastbaar worden.

Romantisch
Met een losse penseelstreek, maar heel trefzeker plaatst koeienkenner en kunstenaar Marleen Felius (1948) haar koeien op het doek. Internationale faam verwierf zij met haar classificatie van rundveerassen waarmee zij bovendien de belangstelling voor haar geliefde viervoeter stimuleerde. Veeschilder Jan Babtist Kobell (1777-1814) situeerde zijn koeien bij voorkeur in een romantisch landschap, vredig drinkend uit een beekje en omgeven door schaapjes en kippen. Heel gedetailleerd werk, met veel vakmanschap uitgevoerd. Dat koeien ook op vrolijke wijze uitgebeeld kunnen worden bewijzen de kleurrijke schilderijen van Peter Diem (1945) en Adri Dijkhorst (1955).

Alexandra Klimas – Koe Ccharlotte 60×100 cm olieverf op doek

Veemarkt
Eeuwenlang waren koeien ook in de stad te vinden, onder meer op veemarkten. Zo ook in Gorinchem. Die koehandel was een geliefd onderwerp van de Hagenaar Willem de Zwart (1862-1931), die niet alleen de beesten zelf, maar ook de mens in zijn werk laat figureren. Vóór het loven en bieden – met handjeklap – wordt het vee uitvoerig geïnspecteerd. Die keuring van rundvee is door fotograaf Ferry Verheij tijdens de Fokveedag in Hoornaar vastgelegd.

De koe binnenstebuiten
Hoe een geslacht kalf vroeger – ondersteboven hangend aan een ladder – werd verwerkt, is rond 1750 treffend in beeld gebracht door Jan Horemans (1714-1790). Vlees is meestal wat na een productief koeienleven resteert. Wat dan nog overblijft van het trotse beest, zoals de huid, kan nog heel goed in een kunstwerk worden gebruikt, zo bewijst Afke Golsteijn (1975). Met haar indrukwekkende werk no title, no status zien we een aaibare koe die tegelijk onderdeel is van onze vlees- en melkconsumptie.

Midas Dekkers
De tentoonstelling wordt op zaterdag 8 april geopend door niemand minder dan bioloog en schrijver Midas Dekkers. Gedurende de expositie worden in en rond Gorinchem verschillende Koe-activiteiten georganiseerd.

Opening

De tentoonstelling wordt op zaterdag 8 april geopend door niemand minder dan bioloog en schrijver Midas Dekkers. Locatie opening: De Nieuwe Doelen, Haarstraat 64. Inloop vanaf 14.30, aanvang 15.00 uur.

Jan Babtist Kobell – Idyllisch landschap

Museumweek in De Koperen Knop

Hardinxveld-Giessendam – 17-03-2017 – Binnenkort staat Museum De Koperen in Hardinxveld-Giessendam in het teken van de nationale museumweek: 4 tot en met 8 april 2017. Aansluitend op het thema ONS ECHTE GOUD worden er bijzondere en herkenbare voorwerpen naar voren gehaald en uitgelicht. Ook is het mogelijk op woensdag- en zaterdagmiddag een gedeelte van het museumdepot te bezoeken.

beide deurtjes onder de trappartij

De Koperen Knop is een van de meer dan 400 Nederlandse musea die dit jaar deelnemen aan dit evenement. Door voorwerpen uit hun collectie te belichten, aandacht te vragen voor iets speciaals of met het organiseren van extra activiteiten. De Nederlandse Museumvereniging zorgt voor ondersteunende reclame.
In De Koperen Knop wordt een tiental voorwerpen op een opvallend plateau geplaatst en voorzien van achtergrondinformatie. Allemaal voorwerpen, die op de een of andere manier herkenbaar zijn en herinneringen oproepen. U vindt ze in het voorhuis van het museum. Op woensdag- en op zaterdagmiddag is er (telkens van 14.00 tot 16.00 uur) gelegenheid om onder begeleiding een bezoekje te brengen aan het overvolle depot van het museum.

Natuurlijk heeft het museum ook permanten elementen, die het predicaat Ons Echte Goud verdienen. Met name de inrichting in het voorhuis van de voormalige waterboerderij. In de hoger gelegen mooie kamer bevindt zich de trappartij naar de alkoof en de zolder. Twee hier aangebrachte kastdeurtjes grijpen terug op het vrome verleden van de Alblasserwaard. Het onderste deurtje is beschilderd met de op de harp spelende David waaronder de tekst Mijn ziele wil den Heere met Lofzang Prijzen, psalm 103. De berijming is van de van 1566 tot 1775 op zeer langzame toon gezongen psalmen van Petrus Datheen. Op 1 januari 1775 besloten de Staten Generaal om een nieuwe berijming en zangwijze in te voeren.

U bent van harte welkom om tijdens de museumweek een bezoek te brengen aan het museum: 4 tot en met 8 april 2017. Het museum is regulier open van dinsdag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. Het bezoekadres is Binnendams 6, 3373 AD Hardinxveld-Giessendam. Voor inlichtingen belt u met 0184-611366 of u mails naar koperenknop@planet.nl. Meer informatie vindt ook op de website www.koperenknop.nl .

Rabo doet NL-Doet bij De Koperen Knop

Gorinchem – 12-03-2017 – In het kader van de nationale actie NL-doet hebben medewerkers van de Rabobank Merwestroom uitstekend werk verricht bij Museum De Koperen Knop. Op vrijdag 10 maart 2017 kreeg de wagenschuur van het museum en alles wat zich daarin bevindt een grondige schoonmaakbeurt . Een prachtig initiatief van de bank om op die manier mee te werken aan een belangrijk stuk cultuurhistorie.

Allereerst waren de wagens, die in de wagenschuur permanent zijn gestald aan de beurt. De open wagens, zoals de dresseerwagen, de boerenwagen en de mestkar werden grondig met water bespoten en alle stof en rommel verdween als sneeuw voor de zon. De dokterskoets, die door de Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam bij het museum is ondergebracht vergde wat nauwkeuriger aandacht. Die werd met de hand afgedaan en staat er nu ook weer pico bello bij. Vervolgens was al het andere aan de beurt. En dat bleek nodig, want de wind had de afgelopen tijd heel wat bladeren en andere ongewenste rommel de wagenschuur ingeblazen.

Lente-avond in de Koperen Knop

Hardinxveld-Giessendam – 01-03-2017 – Op dinsdagavond 21 maart 2017 is er ter gelegenheid van het begin van de lente een speciale lente-avond in Museum De Koperen Knop. Het museum is dan tussen 19.00 en 22.00 uur gratis toegankelijk, u kunt deelnemen aan een workshop en er is van alles te koop in de museumwinkel, die voor deze gelegenheid is uitgebreid met een grote brocante tafel en een flinke voorraad gelezen boeken.

Hoewel de meteorologische lente al veel eerder begint, valt de eerste lentedag dit jaar op 20 maart. Voor Museum De Koperen Knop is dit aanleiding om de dag erna flink uit te pakken met een avondopening, waarop iedereen welkom is. De toegang is deze avond gratis.
Voor wie dit wil kan deelnemen aan de bloemenworkshop LENTESCHIKKING. Deze wordt gegeven door Mostert Bloemen en u betaalt hiervoor slechts € 25,-, inclusief materiaal en consumpties. Vooraf reserveren is wel nodig.

Daarnaast is de qua assortiment vernieuwde museumshop uitgebreid met diverse aantrekkelijke artikelen en zijn er twee grote verkooptafels. Eén met curiosa en ander oud spul waar veel vraag naar is. En een tweede met een grote voorraad gelezen boeken van goede kwaliteit. U vindt er zeker wat van uw gading.

Uiteraard kunt u ook de expositie van dit moment bezoeken, waarop een grote diversiteit aan oude radio’s te zien is, met veel bijzondere bijbehorende materialen en voorzien van wetenswaardige informatie. In het museumcafé zijn drankjes met wat lekkers erbij te koop

Museum De Koperen Knop is ondergebracht in een 17e eeuwse boerderij langs de Giessen. Het adres is Binnendams 6, 3373 AD Hardinxveld-Giessendam. De reguliere openingstijden zijn dinsdag t/m vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. Het telefoonnummer is 0184-611366 en het emailadres koperenknop@planet.nl. Voor meer informatie kunt u de website raadplegen:
www.koperenknop.nl

Museum heeft bezoekarrangementen

Hardinxveld-Giessendam – 01-03-2017 – Sinds kort kunt u bij Museum De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam ook terecht voor een bezoekarrangement. Er zijn verschillende mogelijkheden voor een halve of hele dag in het museum, maar u kunt een museumbezoek ook combineren met een bezoek aan een andere locatie. Het museum regelt alles naar uw wens, van een eenvoudige koffie tot en met een lunch of een buffet.

Museum De Koperen Knop is gemakkelijk te bereiken, zowel per auto als met het openbaar vervoer. Daarom is dit een schitterende locatie voor een bezoek aan de prachtige Alblasserwaard. Hoe mooi het gebied is merkt u al in het museum, het cultureel en historisch centrum in de Alblasserwaard. En als u erop uit trekt, geniet u nog meer met volle teugen van het vele moois dat het gebied u brengt.

U vindt op de website van het museum een aantal voorbeelden van arrangementen. Op verzoek stuurt het museum u de arrangementenfolder toe. Er is veel meer mogelijk dan dat de folder aangeeft. Neem eens vrijblijvend contact op en samen met u zoekt het museum naar iets wat geheel naar uw wens is. Voor overleg over de arrangementen is een speciaal telefoonnummer geopend: 06-12333824 (te bereiken op werkdagen van 09.00-17.00 uur) en een eigen emailadres: reserveringen@koperenknop.nl.

Het museum is ook uitermate geschikt als stopplaats tijdens wandel-, fiets- of autoritten. In het museumcafé is van alles te koop en in de maanden april tot en met oktober is er ook een theetuin achter het museum.

Museum De Koperen Knop is ondergebracht in een grote 17e eeuwse waterboerderij langs de Giessen. Het adres is Binnendams 6, 3373 AD Hardinxveld-Giessendam. De reguliere openingstijden zijn dinsdag t/m vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. Groepen zijn ook buiten deze tijden welkom. Het algemene telefoonnummer is 0184-611366 en het emailadres koperenknop.planet.nl. Kijk voor meer informatie op de website www.koperenknop.nl.

Voorjaarsvakantie in de Koperen Knop

Hardinxveld-Giessendam – 21-02-2017 – Een mooie gelegenheid om eens een keer naar het museum te gaan vormt de voorjaarsvakantie. In Museum de Koperen Knop is van alles te beleven en te zien. Behalve de expositie waarop heel bijzondere oude radio’s te zien zijn, zijn er door schoolkinderen gemaakte foto’s en is er een schaalmodel van een van de eerste boerderijen in de Alblasserwaard. Best de moeite om eens in het museum langs te gaan.

Anno 2017 luisteren we via onze mobiele telefoon of de tablet naar muziek. Nog helemaal niet zo lang terug was dat alleen mogelijk via een radio. In het museum is op dit moment een heel grote verzameling antieke radio’s te zien. Je zult versteld staan van wat er allemaal is. Ze zijn te vinden in de expositieruimte van het museum.

Op De Etage is een expositie ingericht van foto’s. Die foto’s zijn gemaakt door eersteklas leerlingen van het Wellantcollege. Ze verbeelden mooie en dierbare plekken uit van die leerlingen. Op deze expositie zijn de mooiste en beste foto’s tentoongesteld.

In een gedeelte van het voorhuis van het museum staat een model opgesteld van de eerste boerderij van Hoornaar. Duidelijk is daaraan te zien dat de bouwmaterialen voor zo’n boerderij uit de directe omgeving van de bouwplaats kwamen.

Zoals elk jaar zijn in de grote tuin achter het museum de eerste tekenen van het voorjaar al zichtbaar. Veel struiken en bomen hebben al knoppen, waar de bloemen en bladeren straks uit tevoorschijn zullen komen. In het gras en de borders staan op veel plekken de sneeuwklokjes en ook andere voorjaars- en stinzeplanten zijn al te zien. Onze verre voorouders beschouwden die bloemen als een teken dat de lange koude winter voorbij was en dat de zon weer langer ging schijnen. Dan gingen de gewassen op het land weer groeien en kon al het vee weer naar buiten, het weiland in. Kom ook daarvan eens genieten.

Het adres van De Koperen Knop is Binnendams 6, 3373 AD Hardinxveld-Giessendam. Het museum is open van dinsdag tot en met vrijdag van 13.00-17.00 uur en op zaterdag van 11.00-17.00 uur. Voor meer informatie kun je kijken op de website www.koperenknop.nl en als je gerichte vragen hebt kun je die stellen via email koperenknop@planet.nl of telefonisch: 0184-611366. Als je trek hebt in wat drinken kun je terecht in het Museumcafé. Je kunt in het museum ook een speurtocht doen en je voordoen als museuminspecteur. Deelnamekaarten hiervoor zijn gratis verkrijgbaar bij de entree.

Reparatiedag radio’s in de Koperen Knop

Hardinxveld-Giessendam – 12-02-2017 – Ter gelegenheid van de expositie ‘De Radio – van crisis tot welvaart’ organiseert Museum De Koperen Knop een speciale reparatiedag. Op zaterdag 25 februari 2017 kan iedereen tussen 11.00 en 17.00 uur met oude radio’s langskomen. Er zijn dan leden van de NVHR aanwezig, die gratis of tegen een kleine vergoeding voor de te gebruiken materialen mankementen aan radio’s verhelpen.

De expositie in De Koperen Knop trekt veel bekijks. Uit het hele land komen liefhebbers en geïnteresseerden naar Hardinxveld-Giessendam. Ze komen voor de tentoongestelde verzameling radio’s van Peter Versluis uit Tienhoven. Zoals veel verzamelaars is Peter al jaren lid van de Nederlandse Vereniging voor de Historie van de Radio, de NVHR. Dat is dé vereniging voor geïnteresseerden in de geschiedenis van de radio en draadloze telegrafie en voor verzamelaars van historische objecten op dit gebied. Een actieve vereniging van 1800 leden, die een eigen tijdschrift heeft, regelmatig ruilbeurzen organiseert en cursussen geeft. De vereniging heeft ook een technische commissie, die op 25 februari naar De Koperen Knop komt. Iedereen die in het bezit is van een oudere radio, die het niet meer doet, iets mankeert of gewoon eens moet worden nagekeken, is van harte welkom. U betaalt alleen de reguliere entreeprijs van het museum.