De Koperen Knop zoekt technische vrijwilligers

Hardinxveld-Giessendam – 21-5-2017 – Er is geen museum in Nederland dat zonder vrijwilligers kan. Dat geldt voor de grote musea, maar dat geldt zeker ook voor de kleinere musea. Ook in Museum De Koperen Knop worden bijna alle werkzaamheden verricht door vrijwilligers, zo’n 130 in totaal. Werkzaamheden op allerlei gebied. Daarbij gaat het om parttime werk op vooraf overeengekomen tijden of op afroep. Op dit moment zoekt De Koperen Knop vooral mensen met een technische- en automatiseringsachtergrond.

Museum De Koperen Knop is constant in ontwikkeling. Dat moet, want stilstand is achteruitgang. Omdat ook de omgeving vooruit gaat. Het museum richt zich daarom op de toekomst. Het bezoekerspubliek wordt steeds jonger en dat vraagt om specifieke digitale apparatuur. Daarom wordt het museum verder voorzien van automatiseringsapparatuur. Ook het authentiek – naar de tijd van de 19e eeuw – ingerichte voorhuis ontkomt daar niet aan. Een aspect dat ook een rol speelt is de samenwerking met andere instellingen binnen en buiten de streek, waarbij digitale verbindingen noodzakelijk zijn. Anno nu is samenwerking een must om vooruit te komen, maar vooral ook om staande te blijven.
Daarnaast vergt de reguliere elektrische apparatuur en de verlichting steeds meer aandacht. Dat laatste vooral omdat het museum bezig is met een kwaliteitsslag, die onder meer gebaat is bij een optimale aanlichting van de geëxposeerde materialen, die geen schade toebrengt aan de voorwerpen.

Dit betekent dat De Koperen Knop graag in contact komt met nieuwe vrijwilligers die ondersteuning willen geven aan verschillende onderdelen van de exploitatie. Op het gebied van de automatisering zoekt men vrijwilligers die beeldapparatuur kunnen vullen met beelden en teksten en dit dan voor het publiek gebruiksklaar maken. Ook mensen die zich willen inzetten voor verbetering van de verlichting en de elektrische voorzieningen. Daarbij gaat het om beveiligingsverlichting, het verlichten van de voorwerpen, het meten van klimaatinvloeden en het ondernemen van maatregelen als dat nodig is.

Voor alle functies geldt dat er sprake is van een interne begeleiding en zo nodig een externe opleiding. Het museum kent een modern vrijwilligersbeleid met wederzijdse gespreksmomenten over functie en werkzaamheden. Als u geïnteresseerd bent in een dergelijke vrijwilligersfunctie of als u eerst meer informatie wilt hebben, kunt u contact opnemen met de museumdirecteur Alida Ambachtsheer, telefoon 06-14148618.

Koeien-fotowedstrijd in het Gorcums Museum

Gorinchem – 20-5-2017 – In het kader van de expositie De Koe in de Kunst organiseert het Gorcums Museum een leuke
Koeien-fotowedstrijd. Inmiddels zijn enkele tientallen inzendingen binnen maar wie nog mee wil doen
is van harte welkom.

Mail daarvoor je mooiste digitale koeienfoto’s naar gerda.vonk@gorinchem.nl

Inzenden kan tot 19 juni. Uit de foto’s wordt een selectie gemaakt voor een tentoonstelling op de eerste verdieping van het museum, die op 29 juni van start gaat. Een jury van vakfotografen kiest een prijswinnaar.

Officieel moment overhandiging Gorkumse molens aan SIMAV Overhandiging sleutel

Gorinchem – 19-5-2017 – De vier molens van Gorinchem zijn vrijdagmiddag tijdens een feestelijke bijeenkomst overhandigd aan het bestuur van SIMAV (Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden).

Omdat de de akte van levering reeds op vrijdag 30 december 2016 bij de notaris werd ondertekend, werd het nu even overgedaan door burgemeester Govert Veldhuijzen die symbolisch de sleutel aan SIMAV- voorzitter Teus van Gelder overhandigde.

Ongeveer 2 jaar geleden werd door de gemeente Gorinchem aan SIMAV de vraag gesteld of de molenstichting geïnteresseerd was in de overname van de vier Gorinchemse molens en deze in onderhoud te nemen. Sinds 1 januari 2017 behoren genoemde vier molens bij de SIMAV-familie.

Met de 4 molens, de wipwatermolens de Oostmolen en de Westmolen en de korenmolens Nooit Volmaakt en De Hoop, is SIMAV eigenaresse van 33 molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.

Drie musea openen informatiezuilen

Hardinxveld-Giessendam – 18-5-2017 – Samenwerken heeft de toekomst. Dat realiseerden de directeuren van drie musea in drie waarden, de Alblasserwaard, de Hoeksche Waard en de Krimpenerwaard. Gezamenlijk startten ze enkele jaren terug een project om te komen tot digitale informatiezuilen. Rond een lopend ontbijt werden deze op 17 mei 2017 door gemeentebestuurders en vertegenwoordigers van de geldschieters in gebruik genomen.

De zuilen
In elk van de musea, Museum Krimpenerwaard, Museum Hoeksche Waard en Museum De Koperen Knop staan twee zuilen, waar door middel van touche-screen interessante informatie kan worden verkregen over uiteenlopende thema’s. Het gaat daarbij over leven en werken in de drie gebieden, die veel overeenkomst vertonen, maar er zijn ook grote verschillen. Aan de hand van voorwerpen, filmpjes, foto’s, gesprekken en beelden, krijgt de bezoeker in elk van de musea niet alleen informatie over de eigen streek, maar ook over de beide andere streken.

Totstandkoming
Een plan hebben is één, de uitvoering ervan is twee. Een aanvraag bij het landelijke Mondriaanfonds werd gehonoreerd en aansluitende aanvragen bij het ANWB-fonds, het Rivierenlandfonds, de Rabobank Krimpenerwaard en de Stichting Vrienden van de Hoeksche Waard werden eveneens positief beantwoord. Vervolgens is Projectbureau Scheffers als projectleider geselecteerd en kon er worden gestart. Een grote groep vrijwilligers zorgde voor het aandragen van de benodigde informatie, materialen en documentatie.

Ingebruikneming
In de morgen van 17 mei 2017 verzamelden zich in Museum De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam een groep genodigden, waaronder de burgemeesters van Hardinxveld-Giessendam en Krimpen aan den IJssel, een wethouder van Krimpenwaard en diverse andere vertegenwoordigers van landelijke en regionale instellingen. Een van de woordvoerders was Michiel Houtzagers, directeur van het Zuid-Hollands Landschap, die benadrukte dat de hier getoonde samenwerking voor de toekomst een heel goed voorbeeld is en in het belang van het totale landschap in Zuid-Holland.

De musea
Wie meer wil weten over het functioneren van de zuilen is van harte welkom in een van de musea: Museum Hoeksche Waard, Dorpsstraat 13 te Heinenoord (woensdag t/m zondag 13-17 uur, zaterdag vanaf 10 uur), Museum Krimpenerwaard, IJsseldijk 312 te Krimpen aan den IJssel (dinsdag t/m zaterdag 14-17 uur) en Museum De Koperen Knop, Binnendams 6 te Hardinxveld-Giessendam (open dinsdag t/m zaterdag 13-17 uur en zaterdag vanaf 11 uur).

Gemeentebestuurders en vertegenwoordigers van de sponsors nabij een van de zuilen.
(fotograaf: Bert Nieuwpoort)

Het is druk in museum De Koperen Knop

Gorinchem – 14-5-2017 – Het Alblasserwaardse Museum De Koperen Knop staat volop in de belangstelling. Inmiddels is achter het museum een begin gemaakt met de herbouw van een stookhuisje. Daarnaast trekt de huidige expositie Steeksgewijs veel bezoekers en is de theetuin weer open voor het publiek. De Koperen Knop maakt zich op voor een nieuwe toekomst.

Stookhuisje
De activiteiten hebben vanwege de drukte rond andere activiteiten even stilgelegen, maar intussen wordt de herbouw van het elders in Binnendams gesloopte stookhuisje weer ter hand genomen. Onlangs kreeg het museum hulp van Buurtvereniging ‘Van Spoor tot Knop’ bij het bikken en schoonmaken van de te hergebruiken bouwstenen. Het werd een gezellige gebeurtenis, die werd afgesloten met een barbecue.

Expositie
Uit alle windstreken van het land komen bezoekers af op de huidige expositie over innovatief borduren. De titel Steeksgewijs blijkt velen te intrigeren en de expositie krijgt hoge waarderingscijfers van het publiek. Intussen heeft de vakjury haar werk gedaan en prijswinnaars vastgesteld. Ook het bezoekerspubliek werkt hard aan een publiekspijs. De prijsuitreikingen vinden op de laatste dag van de expositie plaats, op 10 juni 2017 om 16.00 uur.

Leden van de buurtvereniging aan het werk met het cementvrij maken van de oude stenen

Theetuin
De afgelopen winter uitgevoerde uitbreiding van de theetuin is een succes. Vooral voor mensen die slecht ter been zijn is er nu ook een mogelijkheid, evenals voor mensen in een rolstoel. Het assortiment van de theetuin is verder uitgebreid. Bij slecht weer kunnen de bezoekers voor een versnapering terecht in het Museumcafé. Dat zal overigens de komende tijd ook een metamorfose ondergaan. Begonnen wordt met een nieuwe keuken, die geheel is gesponsord door Keukenhof te Sliedrecht.

Vrijwilligers
De grote belangstelling vraagt veel aandacht van de 130 vrijwilligers van het museum. Daarom wordt hierbij een oproep gedaan voor nieuwe vrijwilligers. Op dit moment is er vooral plaats voor mensen met enige kennis van computers, redactionele ondersteuning, coördinatoren, gastvrouwen en –heren en bediening voor de theetuin. Een lijst van functies vindt u op de website van het museum. Een mooie kans om uw vrije tijd een nuttige invulling te geven en in contact te blijven met andere mensen. Voor alle functies geldt dat er een interne opleiding en begeleiding plaatsvindt. Reacties of vragen over de inhoud van een functie zijn welkom bij museumdirecteur Alida Ambachtsheer, telefoon 06-14148618.

Museum De Koperen Knop is open van dinsdag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. Het bezoekadres is Binnendams 6, 3373 AD Hardinxveld-Giessen-dam. Voor inlichtingen belt u met 0184-611366 of u mails naar koperenknop@planet.nl. Meer informatie vindt ook op de website www.koperenknop.nl .

Havo-2 van het Fortes Lyceum op bezoek in Hamelmuseum

Gorinchem – 10-5-2017 – De afgelopen weken zijn leerlingen van Havo-2 van het Fortes Lyceum bezig geweest met de oude techniek van linosneden, met als thema Korea.

Na een korte introductie over het land werden er allerlei afbeeldingen en tekeningen bekeken en werd ook ons museum bezocht. Het alfabet en de bloesem hebben ze als uitgangpunt genomen. Met deze ideeën in hun achterhoofd hebben de leerlingen hun eigen fantasie gebruikt om het uiteindelijke resultaat, op papier en op doek te presenteren.

Het Hendrick Hamel Museum biedt hen graag de gelegenheid hun werken te exposeren in onze wisselexpositieruimte van 9 mei tot en met 11 juni 2017. Ook tijdens de culturele route is deze expositie te bezichtigen.

Open huis in depot voor archeologie van 14.00 - 17.00 uur

Gorinchem – 9-5-2017 – Vrijdag 12 mei vanaf 14.00 uur houdt het depot voor archeologie Open huis. U bent van harte welkom!

Het gemeentelijk depot voor archeologie is onlangs verhuisd naar de Arkelsedijk 24. Dankzij de enorme inzet en het enthousiasme van de vrijwilligers is het depot nu op orde en klaar om haar deuren te openen.

Heeft u altijd al eens een kijkje willen nemen in het gemeentelijke depot voor archeologie of ben u nieuwsgierig naar de nieuwe locatie? Op vrijdag 12 mei a.s. houdt het depot Open huis. Tussen 14.00 en 17.00 uur staan de vrijwilligers deze middag klaar om u een rondleiding te geven.

Vooraf aanmelden is niet nodig.

 

Museale informatiezuilen in gebruik Drie Waarden

Hardinxveld-Giessendam – 07. mei 2017 – Onder de naam Drie Waarden is er een belangrijke samenwerking tot stand gekomen in drie musea in Zuid-Holland Zuid. Op 17 mei 2017 worden er digitale informatiezuilen met touchscreens in gebruik genomen in deze drie musea, Museum Hoeksche Waard, Museum Krimpenerwaard en Museum De Koperen Knop (Alblasserwaard). Via deze zuilen kunnen de museumbezoekers de verschillen en de overeenkomsten ontdekken tussen de drie waarden. Over het landschap, de landbouw en veeteelt, de tradities, de verhalen uit de streek en de streekdracht.

Presentatie
Op woensdag 17 mei 2017 nemen de burgemeesters uit de drie waarden als eersten de zuilen in gebruik. Na een feestelijk boerenontbijt worden de zuilen gepresenteerd en voor het publiek opengesteld. Dat gebeurt in een van de drie deelnemende musea, Museum De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam. Met behulp van de zuilen krijgen de bezoekers informatie over het specifieke van de waard waarin zij zich bevinden, waarbij het landschap, de bebouwing en het gebruik centraal staan. Ook wordt hierbij een stukje uit de museumcollectie uitgelicht. Niet alleen over het museum waarin de bezoeker zich dan op dat moment bevindt, ook van de andere waarden en musea is deze informatie te zien. Het project omhelst nog meer. Zo is er een website ontwikkeld waar men o.a. de collecties kan bekijken en lesmateriaal kan downloaden.

Totstandkoming
Dit unieke project ging enkele jaren terug van start toen de directies van de drie musea besloten om buiten hun grenzen te treden en een meer professionele uitstraling aan hun museum te geven. De realisatie van de zuilen en met name de hierin gebruikte software is verricht door DeFine, interactieve techniek.
De realisatie hiervan is mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van landelijke en regionale instellingen: het Mondriaan Fonds, de ANWB, het Rivierenlandfonds, de Rabobank en de Stichting Vriendenkring Museum Hoeksche Waard. Daarnaast is er erg veel inzet verkregen van diverse vrijwilligers van de musea, die bij het project waren betrokken. Dankzij allen is een prachtig project over drie van de mooiste streken van Nederland afgerond. Het zal in de toekomst een vervolg krijgen, als informatie op de zuilen wordt uitgebreid met nog veel meer interessante zaken. Een groot voordeel van de zuilen is ook dat deze vorm van presentatie met name de jeugd bijzonder aanspreekt, waardoor ook deze toekomstige groep van museumbezoekers voor de musea worden geïnteresseerd.

Museum zoekt materiaal uit The Sixties

Hardinxveld-Giessendam – 7-5-2017 – Museum De Koperen Knop bereidt voor de komende herfst een bijzondere expositie voor. Over de roerige jaren zestig van de vorige eeuw. Van 2 september tot en met 4 november 2017 gaat het in het museum over The Sixties. Dat is in Nederland een begrip geworden, omdat de wederopbouw kon worden afgesloten en er tijd en ruimte was voor een andere tijd. Het begin van de welvaart.

Het museum wil deze expositie graag in samenwerking met u realiseren. Daarom is het op zoek naar materialen. Welllicht heeft u nog ergens iets liggen of staan dat voor de expositie kan worden gebruikt. Denk daarbij aan het volgende, wat als belangrijkste voorwaarde heeft dat het moet komen uit de jaren zestig:

  • Alles wat te maken heeft met ‘het teenager zijn’
  • Materiaal dat herinnert aan de jongerencultuur in die tijd
  • Alles van schoolgaande jeugd tussen 12 en 20 jaar
  • De inrichting van je slaap- en of studeerkamer, geheel naar eigen smaak, zoals een bureautje, een stoel, een tomado-rekjKleding en schoeisel, zoals van een net pak of deftige jurk tot hippiekleding en nozemjac
  • Schoolfoto’s
  • Eetkamerstoelen, die specifiek uit die tijd komen

De jaren zestig was de tijd van de provo’s en de flower power. Die fenomenen waren niet alleen iets van Amsterdam, maar ook in de Alblasserwaard waren hiervan volop elementen aanwezig. De drang naar een andere samenleving was overal, dus ook op het platteland voelbaar. Dat is ook wat de expositie straks moet gaan uitstralen. Daarom zoekt het museum ook fotomateriaal uit de Alblasserwaard uit de jaren zestig.

Reacties op deze oproep zijn van harte welkom bij Museum De Koperen Knop. Het liefst per mail: koperenknop@planet.nl. Zo kunt u fotomateriaal direct mailen. Voor telefonisch contact belt u met 0184-611366. En natuurlijk mag u ook langskomen in het museum (open dinsdag t/m vrijdag 13.00-17.00 uur en op zaterdag 11.00-17.00 uur: Binnendams 6, 3373 AD Hardinxveld-Giessendam. Voorlopig worden alle aanmeldingen genoteerd en na verloop van tijd ontvangt iedereen persoonlijk bericht.

Voordracht in het Gorcums Museum Koe, Kleur en Kunst

Gorinchem – 5-5-2017 – In het kader van de succesvolle expositie De Koe in de Kunst organiseert het Gorcums Museum verschillende activiteiten. Op zondag 14 mei, tijdens de Gorcumse Culturele Route, verzorgt dr. Marleen Felius een voordracht onder de titel Koe, Kleur en Kunst. Daarbij gaat zij in op de bijzondere geschiedenis van koeienrassen in Nederland.
Felius is zowel koeienkenner als kunstenaar. Met haar studie Rundvee – rassen van de wereld verwierf zij internationale faam als expert op het gebied van de classificatie van rundveerassen.
Aanvang: 14.00 uur , toegang gratis

In het Gorcumse stadhuis aan het Stadhuisplein staat ook de koe centraal, onder de titel wat wil de koe?. Tijdens openingsuren is daar werk te bewonderen van zes kunstenaars, waaronder Clara Bastian en Ans Zondag, van wie ook werk in het museum te zien is.

 

Beelden route van start

Gorinchem – 4-5-2017 – Na een succes vol 2016 wordt voor de eerste keer in het seizoen 2017 op zondag  14 mei  de “Beelden Route Gorinchem” gelopen.

De rondleiding is vanaf het Museum aan de Grote Markt langs kunstwerken binnen de vesting van Gorcum. De rondleiding begint om 12.00 uur en is gratis.

Dit jaar is de route gericht op een gedeelte van de binnenstad met ook aandacht voor bijzondere historische en architectonische aspecten. De wandeling duurt ongeveer  1 uur.

Na de “kick-off”kunnen de deelnemers zelfstandig de Beelden en Culturele Route op die zondag voortzetten.

Voor meer informatie:
www.cultureleroute.nl
Gorinchem@cultureleroute.nl

Informatiebijeenkomst De Open Kathedraal Hipperzaal van de Hipper

De Open Kathedraal te Gorinchem
filmbeeld: www.Arti-Fact.nl

Gorinchem – 19-04-2017 – Vanavond, woensdag 19 april, vindt in de Hipperzaal van de Hipper, Torenstraat 1a in Gorinchem, een informatiebijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst worden de plannen voor de Open Kathedraal nader toegelicht en is er gelegenheid om vragen te stellen. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.

Deze plannen zijn om zeven van de dertien gebrandschilderde ramen van de vroegere Nicolaas Pieckkerk in de Haarstraat terug te laten keren op een markante plek in Gorinchem.

Glazenier Alex Luigjes werd in 1984 benaderd door de Culturele Raad van Gorinchem. De Nicolaas Pieckkerk kreeg toen een woonbestemming. De gebrandschilderde ramen moesten verwijderd worden om ze, vanwege de kunsthistorische waarde, te bewaren. De ramen werden opgeslagen in het magazijn van Ruigjes. Een zo’n raam bestaat uit ongeveer 30 fragmenten. Sommige stukken van zo’n fragment zijn kapot. Tijdens de expositie van de Martelaren van Gorcum in het Gorcums Museum zijn een vijftal van deze fragmenten getoond.

De plaats waar De Open Kathedraal moet komen is op de Gorcumse vestingwal (Bastion VI), waar vroeger het kastelencomplex behorend bij De Blauwe Toren stond.

Communicatieplatform Gorinchem duikt de Biesbosch in geschreven door:Daniel Seesink

Gorinchem – 14-04-2017 – Op 20 april aanstaande vormt het Biesboschmuseum het natuurlijke decor voor de voorjaarsbijeenkomst van Communicatieplatform Gorinchem (CPG), dé Gorcumse beroepsvereniging voor communicatieprofessionals. Het thema is ‘communicatie als succesfactor bij fondsenwerving’. Ingrid Koops en Peter van Beek van het Biesboschmuseum lichten toe hoe zij, mede dankzij een gedegen communicatiestrategie de benodigde financiering bij elkaar hebben gekregen. Daarnaast geeft een expert op het gebied van fondsenwerving een meer algemene presentatie over de niet te onderschatten rol van communicatie. Ben je lid of zou je lid willen worden? Wees welkom en meld je aan.

Het Biesboschmuseum heropent in 2015 haar deuren na een spectaculaire verbouwing. Het nieuwe gebouw gaat helemaal op in de omgeving en voldoet aan de hedendaagse eisen voor duurzaamheid Een kostbaar project, dat wel. Fondsenwerving blijkt voor het museumbestuur een uitstekende vorm om aan een deel van het benodigde geld te komen. Het Biesboschmuseum vormt om die reden de perfecte locatie voor de CPG-themabijeenkomst van donderdag 20 april. Het programma begint om 19.00 uur. Zowel de mensen van het museum als de externe expert op het gebied van fondsenwerving gaan met de aanwezigen in gesprek over de rol die communicatie speelt bij een succesvolle fondsenwervingscampagne. Voor de liefhebber is er een rondleiding door het museum. Rond 21.30 uur praten we onder het genot van een hapje en een drankje graag verder over de ongetwijfeld boeiende verhalen die we dan hebben gehoord. De avond eindigt om 22.00 uur.

Aanmelden kan via de website www.communicatieplatformgorinchem.nl (voor leden) of door het sturen van een e-mail naar info@communicatieplatformgorinchem.nl (voor gasten/introducées). Deelname is kosteloos. Tot ziens in het Biesboschmuseum (Hilweg 2, Werkendam)

Koeien in de wei, op stal, op de markt, bij de slager en in het museum Opening tentoonstelling "de Koe in de Kunst"

Gorinchem – 09-04-2017 – Zaterdag werd in “De Vijf Zinnen” (v/h. De Nieuwe Doelen) een tentoonstelling geopend. Deze tentoonstelling is te zien in het Gorcums Museum tot en met 10 september.

Er werd veel belangstelling verwacht bij deze opening en daarom was ervoor gekozen deze te laten plaats vinden in De Vijf Zinnen. Een goede keus, want de zaal zat bomvol belangstellenden. Deze belangstellenden hadden bij binnenkomst van de schouwburg eerst allemaal twee hoorntjes en koeienoren gekregen om op het hoofd te zetten, wat een groot deel van hen ook deed.

Na welkom geheten te zijn door Rob Kreszner werd een film vertoond waarin we terugkeken op de vroegere grote koeienmarkten in Gorinchem waarin ook de oude marktmeester Huub Phielix uitleg gaf.

Voordat Midas Dekker het woord zou nemen verscheen er eerst een boer met een koe op het toneel. Achter de koe liep een man met emmer om eventueel de uitspattingen van het dier op te kunnen vangen. Helaas, dit gebeurde niet, terwijl de hele zaal in spanning de achterkant van de koe in de gaten hield.

Bioloog en schrijver Midas Dekker nam daarna het woord op zijn bekende manier. Hij kreeg snel de lachers op zijn hand met zijn verhalen. Mensen moesten beter kijken. Het zou een vak moeten zijn op school in plaats van gymnastiek. Volgens Midas leerden alleen biologen en kunstenaars “kijken” op school. Hierbij werden een stel smaakvolle anekdotes verteld.

Tot slot werd iedereen uitgenodigd om te gaan “kijken” naar de koe in het Gorcums museum.

Meer info vindt u op de website van het museum waar een hele lijst activiteiten wordt genoemd die plaats zullen vinden, zowel in, als buiten het museum.

© Foto: GP-foto – bronvermelding verplicht (niet voor commercieel gebruik) 

Expeditie Loevestein kan door gaan Gift €.15.545,=

foto: Facebook van “Buitenfonds”

Loevestein – 07-04-2017 – “Expeditie Loevestein kan blijven bestaan! Gister mochten we de cheque van €15.545 overhandigen. Mooi om te zien waar we het voor doen!” Dit lezen we op Facebook van “Buitenfonds”, een Non-profitorganisatie voor Staatsbosbeheer.

Omdat de overheid is gestopt met structureel financieren van buitencentra, speeltoestellen en het behoud van cultureel erfgoed, is Buitenfonds voor Staatsbosbeheer op zoek naar investeerders in natuur.

De mogelijkheden hiervoor zijn:

  • Deelname aan het Groene Beraad
  • Partner worden van een Buitencentrum
  • Doneren aan een boswachtersproject

voor info: www.buitenfonds.nl

Expeditie Loevestein is een compleet lesprogramma voor groep 7 en 8, dat begint in de klas. Daar leren de kinderen over de dijk die verlegd is. Over de ruimte die de rivier krijgt, waardoor zij droge voeten houden achter de dijk. En waar de natuur ook van profiteert. Dat gaan zij met eigen ogen bekijken tijdens de expeditie. Ze bouwen een eigen dijk, maken minirivieren, gaan op zoek naar waterdiertjes en ontmoeten de grote grazers.

Voor het laten doorgaan zonder financiering werd steeds moeilijker. Geld is nodig voor het aanschaffen van materialen die nodig zijn om door te kunnen gaan met het coördineren van de vrijwilligers. Zij zijn onmisbaar voor Expeditie Loevestein.

Vermilion Energy, Stichting Le Bric à Brac, Rabobank Bommelerwaard en de Van Voordenstichting werkten mee aan de crowdfundingcampagne van het Buitenfonds. Er werd voldoende bij elkaar gebracht om door te kunnen gaan met Expeditie Loevestein. Donderdag 6 april is een cheque van 15.545 euro overhandigd aan de boswachters en vrijwilligers van Staatsbosbeheer.

Ieder jaar gaan rond Slot Loevestein zo’n 1.000 kinderen van groep 7 en 8 op expeditie. In de uiterwaarden rondom het slot maken ze mini-rivieren, bouwen hun eigen dijk en bekijken waterdiertjes. Onderweg maken ze kennis met de indrukwekkende konikpaarden en Rode Geuzen (runderen) die het gebied begrazen.

Daar kan nu dus gewoon mee door worden gegaan voor de schoolklassen uit de Bommelerwaard, Land van Heusden en Altena en regio Gorinchem/Betuwe.