Vakantie voor bewoners van verpleeghuis Molenhoek

Gorinchem – 24-6-2017 – Acht bewoners van verpleeghuis Molenhoek in Gorinchem zijn onlangs een week op vakantie geweest. Zij gingen naar groepsaccommodatie ‘Bij Ons in Haren’, in het groene Land van Maas en Waal. Hier werden de bewoners vriendelijk onthaald door de eigenaars.

Deze week vonden verschillende activiteiten plaats. Er werden spelletjes gespeeld, muziek gemaakt, de Tuinen van Appeltern werden bezocht en de bewoners maakten een boottocht over rivier de Maas. ‘De bewoners genoten erg van de omgeving’, zegt Hannelore Monart-Wigmans, zorgregisseur bij Rivas. ‘We hebben deze week ook veel gelachen met elkaar. Tijdens de vakantieweek heb je nog intensiever contact met bewoners en daar hebben zij volop van genoten.’

Rollen over de wallen

Gorinchem – 14-6-2017 – Gorinchem – 14-6-2017 – Het was een fraai gezicht dinsdagmiddag op de wal langs de vluchthaven van Gorinchem. Een lange stoet, zo’n 35 stuks, rolstoelen met daarin ouderen van woon-zorgcentrum Steijndeld, voortgeduwd door een zelfde aantal vrijwilligers.

Voor aan de stoet een begeleider in oranje veiligheidsvest. Lekker weer en geweldige uitzichten op de Merwede en de jachten in de vluchthaven. Een voorproefje op de avondvierdaagse die dezelfde avond zou beginnen?

Het was in ieder geval genieten.

© Foto: GP-foto – bronvermelding verplicht (niet voor commercieel gebruik)
© Foto: GP-foto – bronvermelding verplicht (niet voor commercieel gebruik)
© Foto: GP-foto – bronvermelding verplicht (niet voor commercieel gebruik)

Geslaagde training intercollegiale samenwerking rondom geboortezorg

Gorinchem – 28-5-2017 – Bij geboortezorg zijn veel verschillende zorgprofessionals betrokken. Het belangrijkste bij de zorg voor moeder en kind is dat steeds de veiligheid voorop staat en daar blijvend aan gewerkt wordt. Daarvoor is een goede multidisciplinaire samenwerking van groot belang. Rivas Zorggroep verzorgde daarom een intercollegiale teamtraining in het Beatrixziekenhuis voor het Verloskundig Samenwerkings Verband (VSV). Alle disciplines rondom geboortezorg in de regio waren aanwezig, van eerste- en tweedelijns verloskundigen, huisartsen die geboortes begeleiden en gynaecologen tot kinderartsen, verpleegkundigen en kraamverzorgenden.

Van levensbelang
Tijdens de aftrap en de trainingsdagen werden verschillende scenario’s en overdrachtsmomenten gedeeld en geoefend. Het doel was met name om te werken aan technieken en vaardigheden voor effectieve en efficiënte communicatie, in een eenduidige structuur met duidelijke taakverdeling voor alle zorgprofessionals. Kinderarts Marjolein Oosterhof: “Samenwerking gaat vooral over het aanspreken, bespreken en goed overdragen in de verloskunde. Dat is van levensbelang voor zowel moeder als kind in de volledige keten van de geboortezorg. Ontzettend belangrijk dus dat we deze vaardigheden steeds met elkaar blijven oefenen. De training werd door iedereen als ontzettend leuk en leerzaam ervaren.”

Simulatie met poppen
Na de theorie vond een simulatietest plaats waarin scenario’s van acute situaties werden nagespeeld en op video opgenomen. Alle acties en de onderlinge samenwerking werden aan de hand van de beelden geëvalueerd. Zelfs de oefenpoppen waren levensecht. Bij de pop van de barende vrouw is via het CTG-apparaat de weeënactiviteit op de monitor te zien. Ze heeft een ademhaling en knippert met haar ogen. De babypop is bijna niet van echt te onderscheiden.

Train de trainer
Naast de inhoudelijke training hebben drie gynaecologen, drie eerstelijns verloskundigen en drie tweedelijns verloskundigen een ‘train de trainer’ opleiding gevolgd. Zij kunnen deze training nu zelf geven, zodat dit traject ook in de toekomst voortgezet kan worden.

Meer informatie
Meer informatie over verloskunde bij Rivas Zorggroep en het Verloskundig Samenwerkings Verband (VSV) is te vinden via www.beatrixziekenhuis.nl/gynaecologie

Elyse nierzorgkliniek in Gorinchem officieel geopend Bron tekst en foto: Elyse Oss

http://www.elyseklinieken.nl/

Kortere reistijd voor dialysepatiënten in de regio

Gorinchem – 18-5-2017 – Elyse Klinieken voor Nierzorg in Gorinchem is op 16 mei officieel geopend. De verpakking die er voor de gelegenheid om de kliniek was aangebracht, is door de patiënten, medewerkers en wethouder verwijderd. Door de grote ramen kon het licht weer binnenstromen, symbolisch voor de andere kijk van de organisatie op zorg.

De kliniek aan de Gildenweg in Gorinchem is de vijfde nierzorgkliniek van Elyse in Nederland. Elyse biedt in een kleinschalige opzet nierzorg in een huiselijke sfeer. Als het kan dichtbij huis, buiten het ziekenhuis. In het nieuwe gebouw wordt deskundige medische zorg en een goed gevoel op een logische manier gecombineerd. Patiënten voelen zich thuis doordat personeel tegemoet komt aan hun wensen. Het is volgens Elyse het recept voor de verbetering van het welzijn van de patiënt.

Minder reizen, meer tijd over
Dialyseren kost veel tijd, niet alleen doordat patiënten 3 of 4 keer per week uren aan de dialysemachine liggen, maar ook vanwege de reistijd. Toen de dochter van de heer Isler zag dat er een dialysekliniek in de woonplaats van haar vader kwam, maakte ze een afspraak om kennis te maken. De heer Isler dialyseert nu in de nieuwe kliniek. “ Mijn reistijd is van 2,5 uur taxivervoer per dialysedag verminderd naar 10 minuten met mijn eigen auto.” Ook mevrouw Verhoef is blij met het verschil: “Door de kortere reistijd heb ik nu weer een sociaal leven op mijn dialysedag.”

Mevrouw Verhoef voelt zich thuis in de nieuwe kliniek

Nauwe samenwerking
Elyse Klinieken voor Nierzorg werkt in Gorinchem nauw samen met het Albert Schweitzer Ziekenhuis en Rivas Zorggroep. Voor bestuurder Nelly de Jong is dit dé toekomst in de zorg. “We kunnen door samenwerken meer bereiken voor patiënten en tegelijk ervoor zorgen dat zorg betaalbaar blijft. Daarom zetten we vanuit Elyse in op het aangaan van zorgallianties en het aanscherpen van bestaande samenwerkingsverbanden. We kijken verder, ook naar partijen buiten de klassieke zorgketen en we hebben goede contacten met nierpatiëntenverenigingen, zoals in deze regio Nierpatiëntenvereniging Rijnmond. We kunnen stappen zetten in de verdere ontwikkeling van goede en betaalbare zorg door samen kennis te delen. Alles wat we vanuit Elyse doen moet in het belang van patiënten zijn, nu en in de toekomst. Ze mogen zich thuis voelen bij ons en kunnen rekenen op de beste zorg én aandacht.”

Vaste zorgteams in een kleinschalige setting
Het vaste zorgteam in de kliniek bestaat uit een nefroloog (internist, gespecialiseerd in nierziekten), dialyseverpleegkundigen, een maatschappelijk werker en een diëtist. Dit team biedt in een huiselijke setting wat patiënten nodig hebben. “De intrinsieke motivatie van ons personeel is cruciaal, want we willen graag dat onze patiënten blij met hen zijn. Patiënten vinden het fijn dat ze kunnen rekenen op zorgverleners die ze kennen en aandacht voor hen hebben. Dat is goed voor te stellen als je eraan denkt dat dialysepatiënten veel tijd doorbrengen in de kliniek.” Patiënt mevrouw van Zanten spreekt uit eigen ervaring: “Het is een fantastisch team, dezelfde verpleegkundigen is erg plezierig. Op een kleinere afdeling krijg je meer aandacht.”

Nierzorg in de regio
Bij calamiteiten of acute zorg kunnen patiënten terecht in het Albert Schweitzer ziekenhuis of het Beatrixziekenhuis (Rivas Zorggroep). Nefroloog Mario Korte is vanuit het Albert Schweitzer ziekenhuis verbonden aan de Elyse kliniek in Gorinchem. “Het menselijke aspect is de voornaamste insteek. We richten ons op patiënten die meer behoefte hebben aan een kleinschalige omgeving. Elyse onderscheidt zich op patiëntvriendelijkheid. Als je toch moet dialyseren dan kan dat ook in een omgeving die fijn aanvoelt. Daar werkt de vormgeving van het gebouw en de inrichting ook aan mee. Er moest een eettafel komen in de dialysezaal. Zo’n tafel straalt gezelligheid uit, een plek waar mensen een krantje lezen, ervaringen uitwisselen of gewoon even uitrusten.”

Einde van een begrip Clara leeg

Gorinchem – 17-5-2017 – In februari werden we verrast door het nieuws dat woonzorgcentrum St. Clara per 1 juni de deuren zou gaan sluiten.

Vanwege alle ontwikkelingen in de zorg was Rivas Zorggroep hiertoe genoodzaakt. De bezwaren kwamen van alle kanten binnen en zelfs SP Kamerlid Remske Leijten wilde onder meer van de staatssecretaris Van Rijn weten wat hij vond van de sluiting van St. Clara en de onzekerheid voor 60 bewoners over waar zij in de toekomst zouden moeten wonen..

Maar intussen is de verhuizing voor veel bewoners achter de rug en zijn zij met zin of tegenzin elders ondergebracht. Deze week stonde verhuiswagens voor de deur om de laatste bewoners te verhuizen. Ook het tuinmeubilair werd ingeladen.

Wat er met het pand gaat gebeuren is nog niet bekend.

© Foto: GP-foto – bronvermelding verplicht (niet voor commercieel gebruik)

Winnares van de open dag prijsvraag apotheek Rivas bekend

Gorinchem – 02-04-2017 – De 10-jarige Dionne den Besten uit Hardinxveld-Giessendam heeft een cadeaubon van een drogist en een bos bloemensnoep gewonnen. Zij deed tijdens de Open Dag van de zorg op zaterdag 18 maart in het Gorcumse Beatrixziekenhuis mee aan een prijsvraag van de ziekenhuisapotheek.

Iedereen mocht raden hoeveel pillen in de glazen pot zaten. Met 1357 stuks zat Dionne het dichtst bij het goede antwoord van 1346 stuks. Na de overhandiging van haar prijs uit handen van teamleider ziekenhuisapotheek Tinie Hentenaar, kreeg Dionne nog een rondleiding achter de schermen van de apotheek.

Alzheimer Café Gorinchem

Gorinchem – 01-04-2017 – Alzheimer Nederland Afd. Dordrecht e.o., Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en Zorggroep Rivas organiseren gezamenlijk op dinsdagavond 11 april 2017 een ontmoetingsavond in de dagbehandeling van verpleeghuis Het GASTHUIS aan de Banneweg 57, 4204 AA Gorinchem op het terrein van het Beatrixziekenhuis. De toegang is gratis, voor consumpties wordt een bescheiden bijdrage gevraagd. De zaal gaat open om 19.00 uur, het programma duurt van 19.30 tot circa 21.30 uur.

De maandelijkse bijeenkomsten in het Alzheimer Café hebben tot doel een ieder te informeren over vormen van dementie, de gevolgen voor patiënt en familie en om taboes te doorbreken. Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, hun familieleden, vrienden en andere belangstellenden. Vooraf en na afloop is er volop gelegenheid om met lotgenoten in contact te komen en ervaringen uit te wisselen.

Dinsdagavond 11 april 2017

Even er uit is goed voor iedereen!
Corrie Stehouwer en Ans Slob

Als je 24 uur per dag voor iemand zorgt is het belangrijk er af en toe even helemaal uit te zijn. En dat geldt ook voor mensen met dementie. Nog mooier is om er samen uit te zijn en dat je even niet voor je partner of ouder met dementie hoeft te zorgen. Daarvoor zijn mogelijkheden!
Corrie Stehouwer van Het Vakantiebureau en Ans Slob vertellen hierover.

Ruim 3000 bezoekers verkennen Beatrixziekenhuis tijdens open dag

foto: Rivas

Gorinchem – 20-03-2017 – De open dag van het Beatrixziekenhuis trok zaterdag 18 maart veel bezoekers. Ruim 3000 inwoners uit de regio bezochten het Gorcumse ziekenhuis: om een bezoek te brengen aan de informatiemarkt en deel te nemen aan één van de rondleidingen of de publiekslezing. Het thema was ‘Van jong tot oud’.

Kijkje achter de schermen en publiekslezing
Ruim 200 vrijwilligers stonden klaar om de grote toestroom van bezoekers welkom te heten en rond te leiden in hún ziekenhuis. Tijdens de rondleiding kregen de bezoekers een kijkje achter de schermen van het operatiecomplex (OK), de afdeling Radiologie en de Scopieafdeling. Er vonden zo’n 50 rondleidingen plaats. Tijdens de publiekslezing vertelden de maag-, darm-, en leverartsen over darmkanker.

Themapleinen
Er waren vijf verschillende themapleinen ingericht, waaronder het kinder- en ouderenplein. Op het ouderenplein was veel informatie te vinden over onder andere diabetes en fysiotherapie. Daarnaast waren hier geriaters aanwezig om vragen te beantwoorden. Verder was op het algemene plein informatie te vinden over samen beslissen met de dokter en het Ambulant Verpleegtechnisch Team.

Voor de kleintjes
Voor de allerkleinste bezoekers was er een speciale kinderhoek waar zij onder andere hun arm konden laten gipsen en hun prikdiploma konden behalen. Buiten keken zij hun ogen uit bij de ambulance.

Werken bij Rivas
Ook waren veel mensen geïnteresseerd in informatie over werken in het Beatrixziekenhuis. Zij lieten zich informeren over vacatures en opleidingsmogelijkheden. Daarnaast was er aandacht voor stageplaatsen en vakantiewerk.

Kleurwedstrijd
Tijdens de open dag konden kinderen deelnemen aan een kleurwedstrijd op zowel het kinderplein als bij de stichting Vrienden van het Beatrixziekenhuis. Hiermee maken zij kans op een coole prijs. Bezoekers en/of overige belangstellenden die deze actie gemist hebben en ook nog willen deelnemen, kunnen dit alsnog doen. Tot en met 31 maart aanstaande kan men de kleurplaat van het kinderplein opsturen via het antwoordnummer. De kleurplaat van de stichting Vrienden van het Beatrixziekenhuis kan men tot die tijd afgeven bij de receptie van het Beatrixziekenhuis.

foto’s: Facebook Beatrix ziekenhuis

Open dag van de zorg

Gorinchem – 03-03-2017 – Tijdens de Open dag van de Zorg, op zaterdag 18 maart  zet een aantal Rivas Leef&-winkels hun deuren open. Hier zijn zorghulpmiddelen en gezondheidsartikelen te leen, te huur en te koop; voor ouderen, maar ook voor (aanstaande) ouders. De medewerkers geven graag meer informatie over de mogelijkheden en een persoonlijk advies.

Programma

De deuren van het Beatrixziekenhuis zijn van 10.00 tot 15.00 uur geopend. Het thema is deze dag ‘Van jong tot oud’. Er staan verschillende activiteiten op het programma:

 • Themapleinen, zoals het kinder- en ouderenplein.
 • Rondleidingen afdeling radiologie met uitleg over de verschillende apparaten, zoals röntgenapparaat
 • Rondleiding door het operatiecomplex. Alle bezoekers krijgen een operatiepak aan en daarna kunnen zij een operatiekamer bekijken.
 • Rondleiding op de scopieafdeling waar de maag-, lever- en darmarts uitleg geeft over de scoop waarmee hij werkt.
 • Publiekslezing over darmkanker en uitleg over het nieuwe bevolkingsonderzoek. Dit vindt om 10.00 en om 11.00 uur plaats. Aanmelden kan bij de receptie in de centrale hal

Voor de rondleidingen dient u zich deze dag aan te melden bij de kramen in de centrale hal van het ziekenhuis. Per rondleiding kan een bepaald aantal bezoekers mee, dus wees er op tijd bij.

Bannehof haalt voorjaar in huis met markt

Gorinchem – 11-02-2017 – In woonzorgcentrum De Bannehof in Gorinchem wordt zaterdag 25 maart a.s. een Voorjaarsmarkt georganiseerd. Tussen 13.00 en 16.30 uur is iedereen van harte welkom in het Grand Café van deze Rivas-locatie.

Op de voorjaarsmarkt kunnen bezoekers terecht voor bijvoorbeeld fraaie cadeautjes, zelfgemaakte artikelen van o.a. steigerhout, make-up en huidverzorging, 2e handskleding, boeken, decoratie-artikelen, handwerken, sieraden, enveloppenkraam, de cadeaukraam van de Bannehof en nog veel meer verrassende dingen.

Ook aan de inwendige mens wordt gedacht, er is een gezellige koffiehoek voor koffie, thee en frisdranken.

De Vrienden van de Bannehof hebben weer een smakelijke verkoophoek, dit jaar verkopen we fruitbowl en vanille ijs met advocaat en slagroom.

Opbrengst
Voor het seizoen 2017-2018 hebben de Vrienden een nieuwe project: een Belevingsterras. Doel is het terras gezelliger in te richten en de eerste fase van deze aanpak zijn verrijdbare plantenbakken op hoogte die worden beplant met geurige planten en bloemen. Doordat de bakken verrijdbaar zijn, is het mogelijk om gezellige zitjes te creëren.

Informatie
Wanneer: zaterdag 25 maart
Tijd: 13.00-16.30 uur
Waar: Woonzorgcentrum Bannehof, Voermanstraat 169 in Gorinchem.

Unitas Walking Football 65+ officieel medisch begeleid

Gorinchem – 10-02-2017 – Op dinsdag 7 februari kregen de leden van het Walking Football team van Unitas hoog bezoek. Zorgverlener Rivas en zorgverzekeraar VGZ hadden de heren Roland Melchior en Michiel Schotman gestuurd om eens poolshoogte te nemen. En ze kwamen met goed nieuws: Rivas en VGZ stellen een budget beschikbaar voor het ondersteunen van dit initiatief: ze vinden dat het Walking Football helpt om ouderen gezond te laten bewegen. Voor wie het nog niet weet: walking football is voetbal voor ouderen, zonder lichamelijk contact, niet rennen maar wandelen, van 55 tot 90 jaar, voorzichtig maar bloedfanatiek.

De deelnemers mogen zich vanaf nu bij Rivas periodiek medisch laten doormeten en ook zal er wat geld beschikbaar komen om meer deelnemers te werven. Na dit goede nieuws namen de Unitas-Oldstars beide heren op sleeptouw: ze mochten een potje meedoen! En de leukste uitspraak kwam van Ronald Melchior van Rivas: ” je wordt hier verdorie gewoon echt moe van!?” En zo is het. We willen de beide heren bedanken voor hun positieve deelname en kijken uit naar een leuke en lange samenwerking met Rivas en VGZ

St. Clara voorgoed dicht – Spreekverbod voor personeel

Gorinchem – 06-02-2017 – “In St. Clara in Gorinchem kunt u plezierig, veilig, zelfstandig en geheel verzorgd wonen met zorg op maat. Rivas Zorggroep verhuurt hier zestig appartementen die u kunt huren met zorg. U kiest voor de vertrouwdheid van een eigen appartement met de zekerheid van zorg en/of ondersteuning die u nodig heeft in de buurt. Uw wensen en behoeften zijn het uitgangspunt.”

Met deze alinea prijst Rivas op hun website WZC St.Clara, Wijnkoperstraat in Gorinchem aan voor “huren met zorg”, als u op leeftijd komt.

Er staat nog niet bij dat u dan over zo’n drie maanden weer zal moeten verhuizen. Uit betrouwbare bron weten wij inmiddels dat Clara per 1 juni 2017, de deuren voor goed zal sluiten. Clara, al in 1869 in een pand aan de Molenstraat in gebruik genomen door de zusters Franciscanessen om naast de huisvesting van wezen plaats te bieden aan behoeftige oude mannen en vrouwen van de R.K godsdienst, zoals dat toen zo mooi heette.

© Foto: GP-foto St.Clara, weeshuis Molenstraat

Menig oudere Gorkumer herinnert zich Clara, het weeshuis in de Molenstraat. Hier kwam rond 1966 een eind aan toen Clara verhuisde naar het huidige pand aan de Wijnkoperstraat. Niet als weeshuis maar als “bejaardenhuis” zoals je dit toen nog noemde. Tegenwoordig is dit Woon Zorg Centrum. Geen zusters Franciscanessen meer, maar Rivas.

© Foto: GP-foto

Gorkums Nieuws hoorde van mensen die niet in Clara wonen, maar er wel voor dagbehandeling regelmatig heen moeten de wildste verhalen. “Clara gaat dicht en wordt helemaal gesloopt.” was er hier een van, maar ook “De bewoners moeten allemaal verhuizen. Als ze naar Steijndeld gaan worden alle verhuiskosten betaald, wil je zelf ergens anders heen, dan moet je het ook zelf betalen.” en een hele mooie (lees trieste) was: “Mevrouw ….. woont in Steijndeld maar moet verhuizen naar de Schutse om plaats te maken voor bewoners die uit Clara komen.”

Verhalen die normaal met een korreltje en vaak met een heel pak zout worden genomen. De verhalen werden echter steeds veelvuldiger en van triest tot schrijnend en hierdoor werd het voor Gorkums Nieuws tijd om uit te zoeken of er een kern van waarheid achter de verhalen zat. “Waar rook is, is vuur.”  Bovendien is de nu ontstane verwarring ook niet wenselijk.

Maar dat informeren viel nog niet mee. Personen die wij benaderden en waarvan we dachten dat ze wel meer wisten, bleken nergens van te weten. De manier waarop dit verteld werd deden onze argwaan alleen maar stijgen. Men leek er omheen te draaien. Zou het dan toch waar zijn?

Maar we hielden vol en spraken ineens iemand die ons vertelde dat er iets stond te gebeuren, maar: “Maar wij hebben op onze monden een slot gekregen. Het is ons verboden om met mensen van de media te praten.”

Gorkums Nieuws gaf aan dat al die verhalen, die nu werden verteld, alleen maar voor een grotere verwarring zouden zorgden en dat deze uiteindelijk toch de pers bereikten en dat de media deze zeker niet ter zijde zou schuiven.

“Bij Clara gaat op 1 juni dit jaar de deur op slot.” kwam er opeens uit. Toen dit eruit was kreeg Gorkums Nieuws veel meer te horen. Het bleek nog erger te zijn als de verhalen die we eerst met een korreltje hadden genomen.

Een paar punten

 • bewoners Clara moeten verhuizen voor 1 juni. Voornamelijk naar Steijndeld, maar gezien de verschillen in gezondheid worden ook de Bannehof, Schutse en zelfs het Gasthuis genoemd
 • De gesloten afdeling van Steijndeld wordt met zo’n 25 patiënten uitgebreid. Hierdoor zouden er ook bewoners in Steijndeld intern moeten verhuizen en dat is vooral voor de mensen met uitzicht op de Lingehaven een pijnlijke ervaring
 • Bewoners van aanleunwoningen Clara en ouderen uit omgeving kunnen niet meer gaan eten in Clara. Sommigen doen dit al 20 jaar en moeten nu op zoek naar een andere manier om warm te kunnen eten
 • Hoe het verder moet met de dagbesteding weet niemand. De dagbesteding van Steijndeld was nog niet zo lang geleden juist naar Clara gegaan
 • Over sloop van Clara is niets bekend
 • Personeel zou wel een baangarantie hebben bij Rivas maar weet niet waar. Zou ook buiten Gorinchem kunnen zijn

Een verhaal wat goed uitgezocht moet worden. Te groot eigenlijk voor Gorkums Nieuws als eenmansbedrijf. Daarom laten we dat graag over aan onze mediacollega’s. Vast staat dat Clara het 51-jarig bestaan in juli 2017 niet gaan halen.

© Foto: GP-foto
© Foto: GP-foto

WZC St. Clara van Rivas Zorggroep is niet rendabel genoeg dus sluit het woonzorgcentrum in Gorinchem per 1 juni haar deuren.

Posted by Stad Gorinchem on Montag, 6. Februar 2017

St. Clara voorgoed dicht – Spreekverbod voor personeel https://t.co/UHc2sERlCPLees het hele artikel, u kunt reageren

Posted by Redactie Gorinchem Presenteert on Montag, 6. Februar 2017

Expositie Rouzbeh Tahmassian in Beatrixziekenhuis

Gorinchem – 05-02-2017 – In de centrale hal van het Beatrixziekenhuis is momenteel een sfeervolle expositie te zien van beeldend kunstenaar en tevens ziekenhuisapotheker Rouzbeh Tahmassian. Liefhebbers kunnen zijn werk tot eind maart bewonderen in deze Rivas-locatie aan de Banneweg 57 in Gorinchem.

De expositie bestaat uit twee delen. Eén ervan betreft ‘macrofotografie’, in de vorm van een serie foto’s van druppels waar een chemische stof (Sorbitol 70%) aan is toegevoegd. Dit vergt, net als het werk van een ziekenhuisapotheker, uiterste precisie en een stille hand. Tahmassian: “Deze serie heb ik ‘The other side’ genoemd. Het geeft mij een beeld van iets buitenaards, iets nieuws om te ontdekken.”

Zoektocht naar het onbekende
Het ontdekken van nieuwe dingen zit hem in het bloed. De ouders van de beeldend kunstenaar kwamen in 1986 vanuit Iran in Nederland wonen en stapten daarmee voor hen onbekend gebied binnen. Van die zoektocht naar het onbekende maakt Tahmassian ook in het tweede deel van de expositie graag gebruik. Dit deel kenmerkt zicht door mixed-media technieken. De basis is een foto. Door daar verschillende materialen zoals verf, (bijen)was, goud en zilver en verschillende soorten hars aan toe te voegen, ontstaat een heel nieuw beeld. “Van te voren zijn de kaders wel uitgezet. Maar het creatieve proces begint pas nadat de foto op het houten paneel is bevestigd. Hierin laat ik mij leiden door mijn gevoel. Ik ben altijd op zoek naar een nieuw effect, een nieuw beeld, op zoek naar het onbekende. Er is altijd meer om te ontdekken”, aldus Tahmassian.

Prettige sfeer
In het Beatrixziekenhuis zijn regelmatig exposities te zien. Deze exposities dragen bij aan een prettige sfeer voor patiënten en bezoekers. Dit past binnen het Planetree-concept voor mensgerichte zorg waar Rivas Zorggroep mee werkt. Hierbij staat onder andere aandacht voor kunst en cultuur centraal.

Meer informatie
Meer informatie over de werken van Rouzbeh Tahmassian is te vinden op www.photostudiort.com.

Informatiebijeenkomst Borstvoeding, de beste start bij Rivas in Gorinchem

Gorinchem – 03-02-2017 – Rivas Zorggroep houdt woensdag 8 maart de informatiebijeenkomst Borstvoeding, de beste start. Aanstaande moeders én vaders krijgen tijdens de bijeenkomst meer informatie over (het geven van) borstvoeding. De bijeenkomst vindt plaats in het MamaCafé in de Bibliotheek Gorinchem aan de Groenmarkt 1 in Gorinchem.

Informatie en vragen
De informatiebijeenkomst staat onder begeleiding van een lactatiekundige. Bezoekers krijgen tijdens de avond meer achtergrondinformatie over de voordelen van borstvoeding. Daarnaast krijgen ze praktische handvatten voor het geven van borstvoeding tijdens de eerste dagen na de geboorte en voor het combineren van werken en het geven van borstvoeding.

De lactatiekundige beantwoordt ook de vragen van deelnemers. Zo vragen veel moeders zich af of ze voldoende moedermelk hebben om borstvoeding te kunnen geven. Ook op vragen over bijvoorbeeld de borstkolf en begeleiding bij het geven van borstvoeding krijgen deelnemers deze avond antwoord.

Deskundige begeleiding
Ook na de informatiebijeenkomst kunnen ouders bij Rivas terecht voor deskundige begeleiding. De lactatiekundige begeleidt en adviseert bij het geven van borstvoeding. Ouders kunnen contact opnemen met de lactatiekundige via borstvoeding@rivas.nl of Rivas Zorglijn 0900-8440. Afhankelijk van de vraag beantwoordt de lactatiekundige de vraag per mail/telefonisch of maakt een afspraak.

Aanmelden en kosten
Deelname aan de informatiebijeenkomst Borstvoeding, de beste start is mogelijk na aanmelding via borstvoeding@rivas.nl. De bijeenkomst is van 19.45 tot 22.00 uur en vindt plaats in het MamaCafé in de Bibliotheek Gorinchem aan de Groenmarkt 1 in Gorinchem.

Onze dementievriendelijke gemeente

Gorinchem – 03-02-2017 – Vorig jaar tekende Gemeente Gorinchem het convenant: ‘Dementie Vriendelijke Gemeenschap’.

Dinsdagavond 14 februari 2017 praten Joep Koch, Belangenbehartiger Alzheimer Nederlanden verantwoordelijk , en wethouder Hans Freije over de dementievriendelijke gemeente Gorinchem en wat dit voor Gorcumers betekent. Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek over ervaringen, wensen en vragen.

Alzheimer Nederland Afd. Dordrecht, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en Zorggroep Rivas organiseren gezamenlijk op dinsdagavond 14 februari 2017 een ontmoetingsavond in de dagbehandeling van verpleeghuis Het GASTHUIS aan de Banneweg 57, 4204 AA Gorinchem op het terrein van het Beatrixziekenhuis. De toegang is gratis, voor consumpties wordt een bescheiden bijdrage gevraagd.

De zaal gaat open om 19.00 uur, het programma duurt van 19.30 tot circa 21.30 uur.