Excuses voor verpest concert Gorinchem

foto: Matthias van Bloemendaal

Gorinchem – 25-5-2017 – Afgelopen zaterdag gaf Minne Veldman een orgelconcert in de Grote Kerk van Gorinchem. Een stevig programma met veel voorbereiding en voorpret. Hoe groot was de teleurstelling toen het hele concert verpest werd door het doordringende geluid van een popconcert pal naast de kerk.

De teleurstelling is groot voor de organisatie en uitvoerenden, maar natuurlijk niet minder voor het publiek dat voor deze avond een kaartje kocht en in veel gevallen van ver kwam. Als organisatie bieden we daarom onze excuses aan voor dit mislukte concert.

We waren vooraf niet bekend met deze burenactiviteit, maar werden er pas bij aankomst op zaterdagmiddag mee geconfronteerd. Er is die middag contact gezocht en overleg gepleegd met de organisatie van het popconcert. Dat contact was plezierig en begripvol en er zijn daarbij afspraken gemaakt die de verwachting wekten dat de overlast tot een minimum beperkt zou blijven. Helaas wees de praktijk anders uit.

We laten het hier natuurlijk niet bij zitten. We zoeken (samen met de hartelijke en welwillende mensen van de Grote Kerk in Gorinchem) naar een goede manier om dit voor alle partijen goed te maken en komen daar binnenkort zeker op terug.

Evensong in de Grote Kerk van Gorinchem

Gorinchem – 17-5-2017 – Zaterdag 27 mei a.s. organiseert de orgel- en concertcommissie van de Grote kerk een Evensong. De aanvang is 17.00 uur. Het bekende Gorcum Boys Choir onder leiding van Jeroen Bal zal deze Evensong verzorgen. Liturg is dominee E.K Foppen, predikant van Wijkgemeente Grote Kerk. Gerben Budding, hoofdorganist van de Grote Kerk, bespeelt het orgel.

Een Evensong is een viering in de kerk waarbij koor- en gemeentezang een belangrijke rol spelen. Deze vorm van eredienst is afkomstig uit de Anglicaanse traditie. De geloofsbelijdenis heeft een vaste plaats, naast verschillende gebeden.

In Gorinchem zullen delen van de Evensong, zoals de Bijbellezingen, in het Nederlands zijn. Er worden psalmen gezongen en andere liederen, waarvan een aantal gezamenlijk. “Blijf bij ons want het is bijna avond en de dag loopt ten einde.” (Lukas 24 : 29) verwoordt de bede die een Evensong in woord en gezang tot uiting wil brengen.

Het Gorcum Boys Choir bestaat ongeveer 4 jaar en repeteert in Gorinchem onder de bezielende leiding van Jeroen Bal, die eerder dirigent was van Stadsknapenkoor Gorinchem. Met ruim 25 jongens en mannen werkt Jeroen aan klank en repertoire van dit unieke koor. De Engelse kerkkoortraditie is daarbij het voorbeeld met koorwerken van Sumsion, Dyson. Wesley en Williams. In het najaar van 2016 maakte het GBC een concerttour door Engeland en verleende daarbij medewerking aan Evensongs in Ely en Peterborough.

De toegang is gratis. Aan de uitgang zal worden gecollecteerd ter bestrijding van de onkosten. De volgende Evensong staat gepland op zaterdag 9 september, na afloop van de Open Monumentendag.

Meer informatie: www.gorcumboyschoir.nl

foto: www.gorcumboyschoir.nl/

Grote Toren 500 jaar Activiteiten in teken van jubileumjaar

Gorinchem – 3-5-2017 – Dit jaar is het 500 jaar geleden dat de Grote Toren van Gorinchem zijn hoogste punt bereikte. De bouw zou zijn begonnen in de tijd dat de heren Van Arkel Gorinchem stichtten in 1212, maar pas in 1517 bereikte de toren zijn hoogste punt. Dit wordt in 2017 gevierd met allerlei activiteiten in en rond de Toren. De start van deze activiteiten is op zaterdag 13 mei.

Openingsweekend 13 en 14 mei
Zaterdag 13 mei is de aftrap van het jubileumjaar. Om 14.00 uur geeft stadsomroeper Roy Grünewald het startsein. Aansluitend is om 14.15 uur de officiële opening door wethouder Arjen Rijsdijk in het Bezinningscentrum in de Grote Toren. Van 14.30-15.30 geeft stadsbeiaardier Hennie Blom een bijzonder concert met muziek van 500 jaar geleden tot nu op het carillon van de Grote Toren. Tijdens de Culturele Route op zondag 14 mei treedt Drieërlei op in het Bezinningscentrum; zij spelen Franse en middeleeuwse volksmuziek van 14.00-16.00 uur. Ook is er op zondag om 14.00 uur een extra mogelijkheid om de toren te beklimmen.

Activiteiten mei t/m september
Van mei t/m september zijn er elke 2e zondag van de maand tijdens de Culturele Route extra activiteiten in of rond de Grote Toren. Elke laatste zondag van de maand wordt het ‘Culinair genieten’ tijdens de koopzondag op de Groenmarkt; de eerste is op 28 mei met oesters & bubbels.
Via Facebook @mooigorinchem kan iedereen stemmen op zijn of haar favoriete lied op het carillon. Hieruit wordt een Top 10 samengesteld die op donderdag 18 mei van 19.00-20.00 uur op het carillon wordt gespeeld.

Doorlopende activiteiten
Van 13 mei t/m 30 september is in het Bezinningscentrum tijdens openingstijden een expositie te zien van foto’s van de Grote Toren uit het historisch archief. Torenklimmen kan elke zaterdag van mei t/m september om 13.00 en 15.00 uur met een ervaren gids. Opgeven kan via het VVV, info@vvvgorinchem.nl. Meer informatie over de activiteiten is te vinden op Mooigorinchem.nl.

Leuke weetjes over de Grote Toren
De Grote Toren is 67 meter hoog en begon tijdens de bouw al te verzakken, omdat hij op een gedempte sloot is gebouwd. De bouwmeester heeft dit laten corrigeren, waardoor er een knik in de toren zit.
Het carillon bestaat uit 47 klokken met een totaalgewicht van bijna 11.000 kilo. Het klokkenspel is uniek voor Nederland. De meeste carillons hangen in een open toren en dat zorgt voor een direct geluid. In Gorinchem is sprake van een gesloten klokkenzolder. Daar wordt het geluid eerst gemengd voordat het via de galmgaten naar buiten komt. Dat zorgt voor een milde, ronde klank.
In de toren hangen twee grote klokken. De oudste werd in 1481 gegoten en is met 1008 kilo een zwaargewicht van respectabele leeftijd. Hij laat zich tegenwoordig elk half uur horen. De tweede klok hangt sinds 1625 in de toren. De klokken hebben eeuwenlang het leven in Gorinchem begeleid; bij brand, dijkdoorbraak en pest. Ze zijn de oudste stemmen van de stad.

Expositie Autonome Maandagschilders Grote Kerk te Gorinchem

Gorinchem – 7-5-2017 – De Vrienden van de Grote Kerk in Gorinchem presenteren met trots de eerste expositie van dit jaar. Al 14 jaar doen zij dit vrijwillige werk om gelden te genereren voor het onderhoud en dus behoud van een markant monument in onze stad. Vanaf woensdag 10 mei exposeren de autonome maandagschilders in de Grote Kerk in Gorkum.

De Maandagschilders hebben ruim 25 jaar onder leiding van Arie Brinkman op het Open Atelier van het voormalige Kunstencentrum TOON, later de Cultuurfabriek in Gorinchem gewerkt. Zij hebben zich losgemaakt van de Cultuurfabriek en werken inmiddels al 3 jaar zelfstandig iedere maandag in de kantine van Raptim als Autonome Maandagschilders. De groep bestaat uit 30 deelnemers en ze hanteren een wachtlijst.

Arie Brinkman, beeldend kunstenaar, docent, betrokken bij het Symposion, heeft de groep in al die jaren geïnspireerd en vertrouwd gemaakt met de ideeën van abstracte kunst. De groep is daar ontvankelijk voor gebleken.

De Maandagschilders organiseren lezingen en excursies. Ze bespreken elkaars werk en stimuleren elkaar. Naast het vrij werken wordt aan kunstenaars gevraagd vanuit hun bijzondere invalshoek een opdracht te formuleren waaraan door iedereen gewerkt kan worden. Zo is ook deze expositie De Mens tot stand gekomen.

Het leek eenvoudig toen de groep in september 2016 besloot aan een expositie over de Mens te gaan werken.

Niets zou zo vertrouwd moeten zijn als de mens. We leven dagelijks met onszelf. Als man of vrouw gaan we relaties aan, krijgen kinderen en we leven in grotere verbanden met mensen. We leven in de tijd van nu met de geschiedenis achter ons en de toekomst voor ons. Echter, wij zijn denkende wezens en juist dan wordt het minder vanzelfsprekend maar wel interessanter. De schilder vraagt zich af, wat boeit mij in het wezen van de mens? Wil ik de schoonheid benadrukken, of de mens in zijn daden. In deze expositie zien we de mensfiguur op allerlei manieren verbeeld, van abstract tot realistisch. Het verhaal dat de schilder wil vertellen is heel divers; van het mens-zijn in een problematische wereld, in gedachten, onderweg, of op weg naar het einde……….

U gaat dus een veelzijdige expositie zien waarbij het thema de MENS de verbindende schakel is.

Voor informatie:

Mieke Meulendijks, mhcmeu@xs4all.nl

Informatiebijeenkomst De Open Kathedraal Hipperzaal van de Hipper

De Open Kathedraal te Gorinchem
filmbeeld: www.Arti-Fact.nl

Gorinchem – 19-04-2017 – Vanavond, woensdag 19 april, vindt in de Hipperzaal van de Hipper, Torenstraat 1a in Gorinchem, een informatiebijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst worden de plannen voor de Open Kathedraal nader toegelicht en is er gelegenheid om vragen te stellen. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.

Deze plannen zijn om zeven van de dertien gebrandschilderde ramen van de vroegere Nicolaas Pieckkerk in de Haarstraat terug te laten keren op een markante plek in Gorinchem.

Glazenier Alex Luigjes werd in 1984 benaderd door de Culturele Raad van Gorinchem. De Nicolaas Pieckkerk kreeg toen een woonbestemming. De gebrandschilderde ramen moesten verwijderd worden om ze, vanwege de kunsthistorische waarde, te bewaren. De ramen werden opgeslagen in het magazijn van Ruigjes. Een zo’n raam bestaat uit ongeveer 30 fragmenten. Sommige stukken van zo’n fragment zijn kapot. Tijdens de expositie van de Martelaren van Gorcum in het Gorcums Museum zijn een vijftal van deze fragmenten getoond.

De plaats waar De Open Kathedraal moet komen is op de Gorcumse vestingwal (Bastion VI), waar vroeger het kastelencomplex behorend bij De Blauwe Toren stond.

PaasPraise aan boord van de Friendship in Gorinchem

Gorinchem – 06-04-2017 – Voor de 11e keer organiseert de interkerkelijke stichting Tienerfriends op Eerste Paasdag (zondag 16 april) een PaasPraise. Deze Praiseavond staat volledig in het teken van het Paasfeest, de opstandig van Jezus. Hester Zoutman (Royal Mission) zal spreken. De muzikale begeleiding is in handen van onze eigen huisband o.l.v. Rik Ploeg en Peter Snoek jr. De PaasPraise begint om 20:00 uur en is in het bijzonder voor jongeren maar ook volwassenen zijn van harte welkom!

Locatie:
De avond zal plaatsvinden aan boord van de Friendship, het schip van stichting Tienerfriends. Het schip ligt aan de binnenkant van de Merwedesluis en is vanaf de splitsing Korte brug / Kanselpoortweg te bereiken via het toegangspad langs het kanaal. Fietsen kunnen direct bij de Friendship worden neergezet.

Parkeren:
Parkeren kan het beste op het Stadhuisplein, dit is op zondag gratis. Vanaf het Stadhuisplein kun je eenvoudig en binnen enkele minuten richting onze ligplaats lopen. Ga vanaf het Stadhuisplein richting de binnenstad van Gorinchem via de Lange brug en de Korte brug. Op de splitsing Korte brug / Kanselpoort.

10 jaar in Gorinchem
Op Eerste Paasdag 2007 lag de Friendship voor het eerst in Gorinchem. Jaarlijks komen we een aantal keer terug vaak is dit rond de zomervakantie, herfstvakantie, kerstvakantie en met de Pasen. Dat we al 10 jaar lang met ons schip in Gorinchem liggen wil we uiteraard niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Na afloop is er een gezellige borrel met een hapje en een drankje. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd!

Het schip ligt vanaf vrijdagavond in Gorinchem, het volledige weekendprogramma is te vinden op www.tienerfriends.nl. De praiseavond begint om 20:00 uur de Friendship gaat om 19:30 uur open voor bezoekers. Entree is gratis wel is er een collecte.

Meer informatie:
E-mail: info@tienerfriends.nl

Passie- en Paasconcert op orgel Grote Kerk Gorinchem

Gorinchem – 30-03-2017 – Op vrijdagavond 7 april aanstaande zal stadsorganist Gerben Budding het jaarlijkse Passie- en Paasconcert verzorgen op het Bätz-Witte orgel (1853, met ouder pijpwerk) van de Grote Kerk te Gorinchem. Aanvang 20.00 uur.

Het concert zal worden geopend met het Praeludium und Fuge in e-moll (BWV 548) van de grote Johann Sebastian Bach. Dit stuk wordt wel eens Bachs tweedelige orgelsymfonie genoemd. Na dit monumentale werk klinken drie Lijdenskoralen van Bach.

De bekende negentiende eeuwse componist Johannes Brahms schreef niet zo’n groot orgeloeuvre, maar wat hij schreef is van grote schoonheid. Budding speelt diens virtuoze Praeludium und Fuge in g-moll en het ontroerende ‘O Traurigkeit, o Herzeleid’.

De hoofdorganist van de Grote Kerk besteed regelmatig aandacht aan het werk van Nederlandse componisten. Van de tien jaar geleden overleden componist Bernard Renooij speelt hij een drieluik over Psalm 22. De hedendaagse componist Toon Hagen is present met een in minimalistische stijl geschreven Fantasie over ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’. Tot besluit klinkt ‘Aus Dunkel zum Licht’(met het koraal ‘God enkel licht’) van de Utrechter componist Richard Hol, in leven organist van de Domkerk aldaar.

Kortom, een kleurrijk programma rond het thema Passie- en Pasen.

De toegangsprijs bedraagt 8,00 euro.
U kunt gratis parkeren in parkeergarage Kazerneplein, op loopafstand van de kerk.

Van harte welkom op vrijdagavond 7 april om 20.00 uur in de Grote Kerk te Gorinchem!

Palmpasen in de Ontmoetingskerk te Sleeuwijk Passiedienst op 9 april - 18.30 uur

Sleeuwijk – 19-03-2017 – Vocaal Ensemble Cantica o.l.v. Henk van Andel, voert uit Het Lijden van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes op muziek gezet door Jan Valkestijn. Orgelbegeleiding door Arie de Bruin. Voorganger is ds. Ria Meeder-Van Hof.

Het begrip Passie is natuurlijk vooral bekend door de Mattheus Passie van J.S. Bach, een groots werk, uitgevoerd door koor, orkest en solisten. Maar deze Passie van Jan Valkestijn is veel kleiner en intiemer, uitgevoerd door koor en enkele solostemmen. Getoonzet in 1977 op de tekst van het Johannes-evangelie. De solisten zingen de teksten van evangelist, Christus en Petrus of Pilatus, het koor vertolkt de stemmen van het volk en de priesters of soldaten. Al luisterende kan men zich inleven in de gebeurtenissen rond het lijden en sterven van Jezus, een moment van inkeer en bezinning aan het begin van de Goede of Stille week.

Koor en orgelmuziek uit de Anglicaanse traditie omlijsten deze passie. Naast het meditatieve element is er ook plaats voor actieve betrokkenheid, gezamenlijk wordt een aantal oude en nieuwe passieliederen gezongen

Open Podium benefietconcert

Gorinchem – 15-03-2017 – Zaterdag 25 maart vindt het eerste benefietconcert Open Podium plaats. Verschillende deelnemers zullen hun bijdrage laten zien en horen in de Immanuëlkerk aan de Grote Haarsekade 58 in Gorinchem. De entree is gratis; er zal een collecte worden gehouden voor het goede doel: Casa de Esperanza. Dit is een weeshuis in Bolivia, opgericht door de uit Nederland afkomstige Piet en Marijke Punt. Meer informatie op www.casadeesperanza.nl.

Het belooft een mooie, gezellige en vooral muzikale avond te worden, waarbij iedereen welkom is. De zaal gaat om 19.00 uur open, de optredens starten om 19.30 uur.

Cantatedienst in Grote Kerk Gorinchem

Gorinchem – 07-03-2017 – Op zondagmiddag 19 maart aanstaande, zal er om 14.30 uur een cantatedienst gehouden worden in de Grote Kerk te Gorinchem. Centraal staat Cantate BWV 182 ‘Himmelskönig, sei willkommen’ van Johann Sebastian Bach (1685-1750).

Bach schreef deze cantate rond 1714 te Weimar voor Palmzondag en voerde hem op 25 maart 1714 voor het eerst uit in de hofkerk aldaar. In Gorinchem klinkt de cantate op zondag ‘Oculi’ (‘Ogen’).
De tekst van de cantate sluit aan bij Matthäus 21: 1-9. In dit gedeelte wordt Jezus’ glorieuze intocht in Jeruzalem (Zion) behandelt, waar hij korte tijd later zal worden gekruisigd.

Het was de eerste cantate die Bach schreef aan het hof te Weimar en pakte daarbij groots uit. De cantate bestaat uit maar liefst acht delen. Mogelijkerwijs leidde Bach zelf als concertmeester de uitvoering vanaf de eerste lessenaar en trad daarbij dus ook op als soloviolist.

Dominee André Wijting van de Protestantse Gemeente Gorinchem zal de dienst leiden. De cantate zal worden uitgevoerd door koor, orkest en solisten van Stichting Ars Musica o.l.v. dirigent Patrick van der Linden. De hoofdorganist van de Grote Kerk, Gerben Budding, bespeelt het Bätz-Witte orgel.

Allen van harte welkom om deze dienst mee te vieren: zondag 19 maart om 14.30 uur in de Grote Kerk te Gorinchem.

Bazaar / Rommelmarkt Ontmoetingskerk aan de Stalkaarsen in Gorinchem

Gorinchem – 01-03-2017 – De Ontmoetingskerk aan de Stalkaarsen 19 houdt vrijdag 31 maart de jaarlijkse bazaar en rommelmarkt. Van 17.00 uur tot 20.00 uur is iedereen van harte welkom om te komen snuffelen en iets leuks op de kop te tikken.

Er is van alles te vinden: kleding, serviesgoed, keukengerei, boeken, meubels en nog veel meer. Het is zeer zeker de moeite waard om een kijkje te nemen.

Daarnaast zijn er diverse prijzen te winnen met de enveloppenkraam, het rad van avontuur en andere activiteiten. Koffie en thee zijn gratis.

Themadienst ‘Luther en zijn liederen’ Morgensterkerk te Papendrecht Morgensterkerk te Papendrecht

Na Zoetermeer en Almkerk werkt Vocaal Ensemble Cantica op 12 maart mee aan een themadienst over Luther in Papendrecht. In de dienst komen o.a. Nun komm’ der Heiden Heiland en Nun bitten wir den Heil’gen Geist aan de orde. Ook het welbekende Een vaste burcht is onze God vindt er een plaats in. Koor en samenzang worden afgewisseld zodat het een prachtig geheel wordt.

Hier in Nederland en zeker ook in Duitsland wordt het Lutherjaar herdacht. Het is dit jaar 500 jaar geleden dat Maarten Luther de 95 stellingen aanbracht op de deur van de slotkerk te Wittenberg. Dit heeft de Reformatie in gang gezet en is dus zeer gedenkwaardig. Op 1 oktober werkt V.E.Cantica mee aan een vergelijkbare themadienst te Sleeuwijk in de Hervormde kerk. De informatie vindt u ook op cantica.org.

Maar nu eerst bent u welkom in Papendrecht in de Morgensterkerk op 12 maart om 17.00 uur.

Hineni Symfonie Orkest in de Johanneskerk Benefietconcert voor Israël

Gorinchem – 23-02-2017 – Het Hineni Symfonie Orkest geeft op zaterdag 11 maart een benefietconcert voor Israël in de Johanneskerk, Nieuwe Hoven 141 in Gorinchem, aanvang 19.30 uur.

Onder leiding van chef-dirigent Lubertus Leutscher brengt het orkest veel bekende Jiddische en Israëlische melodieën, zoals Jerusalem of Gold, Hava Nagila Hava, Evenu shalom Alejem, Avinu Malkeinu en Shalom.

Sinds 2006 geeft het Hineni Symfonie Orkest concerten in binnen- en buitenland, en trad op in onder andere het Concertgebouw in Amsterdam, de Doelen in Rotterdam en het Jerusalem Theatre in Jeruzalem. ‘Hineni’ is Hebreeuws voor ‘hier ben ik’. Onder dit motto spelen de circa 50 leden van het orkest, dat voornamelijk uit professionele musici bestaat, pro Deo ten bate van het Hineni-centrum in Jeruzalem. De musici dragen het Joodse volk een warm hart toe.

De organisatie Hineni biedt steun aan onder meer weeskinderen, kansarme jongeren, Holocaustoverlevenden en slachtoffers van terreur. Het centrum wordt geleid door Benjamin Philip uit Nederland en beschikt over een grote gaarkeuken, die dagelijks de allerarmsten in Jeruzalem van een gratis warme maaltijd voorziet. Hineni geeft ook hulp aan inwoners van zuid-Israël, die voortdurend onder dreiging van raketaanslagen vanuit Gaza staan. Verder organiseert Hineni excursies voor overlevenden van terreuraanslagen en gespreksgroepen om opgelopen trauma’s te verwerken.

Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Gorinchem verlaat kerk aan de Kalkhaven

Gorinchem – 30-01-2017 – De Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Gorinchem gaat het kerkgebouw aan de Kalkhaven verlaten. De gemeente is de laatste jaren zo hard gegroeid dat het pand simpelweg te klein is geworden. Vanaf 12 februari vinden de kerkdiensten plaats in de Immanuëlkerk aan de Grote Haarsekade, het gebouw van de Christelijke Gereformeerde kerk, dat voorlopig zal worden gedeeld.

Het gebouw aan de Kalkhaven, de voormalige Gorinchemse School met den Bijbel, werd sinds 1997 door de kerkgemeenschap gebruikt. Daarvoor zaten ze in een kleinere ruimte aan de Walstraat. In 2008 werd het pand al eens verbouwd om de groei enigszins op te vangen, maar nu is uitbreiding of verbouwing geen optie meer. Het gebouw is verkocht en wordt verbouwd tot woonhuis.

Toen bleek dat er niet direct een geschikt pand beschikbaar was, bood de Christelijk Gereformeerde kerk aan om tijdelijk onderdak te bieden aan de vrijgemaakte kerk. Hierdoor zullen voorlopig ’s morgens twee diensten na elkaar plaatsvinden. ’s Middags hebben de twee gemeentes samen een kerkdienst. Ondertussen worden andere mogelijke huisvestingen onderzocht, waaronder de mogelijkheid om samen met andere partijen de Exoduskerk van de Protestantse Gemeente over te nemen of te exploiteren.

Voorganger van de vrijgemaakte kerk Lucas van der Veen: “Ik werk hier nu ruim 6 jaar en heb de kerk hard zien groeien, maar die groei zat er al veel langer in. We zijn dankbaar voor die ontwikkeling, juist omdat we in veel andere kerken een tegengesteld beeld zien. Mensen verbazen zich vaak dat we zo’n jonge gemeente zijn. Vreemd genoeg hebben wij maar een paar oudere gemeenteleden. We vinden het jammer om de Kalkhaven te verlaten. We hebben hier goede relaties mogen leggen met de buurt, vooral door de sport- en spelweken in de zomervakanties. Ook op de nieuwe plek waar we terechtkomen willen we bijdragen aan de bloei van onze mooie stad Gorinchem.”

Prachtige Messiah door COV Gorkum

Foto: Facebook COV

Gorinchem – 30-01-2017 – Vrijdag 27 januari was de Grote Kerk in Gorinchem het podium voor COV Gorkum. Samen met het Holland Symfonie Orkest en stadsorganist Gerben Budding op orgel voerden zij de ‘Messiah’ van G.F. Händel uit. Solisten waren Claudia Couwenbergh (sopraan), Martine Straesser (alt), Falco van Loon (tenor) en Marc Pantus (bas). De algehele leiding was in handen van dirigent Toon de Graaf.

Naast leden van COV Gorkum zongen er ook leerlingen van de Gomarus Scholengemeenschap mee in het koor.

Het publiek liet haar waardering merken door een minutenlange staande ovatie.