Eenvoudiger en gemakkelijker voor inwoners en ondernemers

Gorinchem – 15-7-2017 – Het college van burgemeester en wethouders in Hardinxveld-Giessendam heeft de afgelopen jaren gewerkt aan minder en gemakkelijkere regels voor inwoners en bedrijven. De ondernemers in de stuurgroep Economische Visie hebben met hun actieprogramma hier hun steentje succesvol aan bijgedragen.

Op donderdag 13 juli reikte wethouder Benhard van Houwelingen in het gemeentehuis een flyer met de diverse resultaten van de samenwerking uit aan Jan van Hunnik en Peter Huizer van de stuurgroep.

Wethouder Benhard van Houwelingen is trots op het resultaat. ‘Je ziet dat we samen een behoorlijke stap hebben gemaakt. Inwoners en ondernemers profiteren van onze samenwerking. Minder kosten, minder regels en een goede dienstverlening, daar staat de gemeente voor. Denk bijvoorbeeld aan welstandsvrij bouwen. De welstandscommissie en de welstandsnota zijn daarvoor afgeschaft. En niet alleen minder regels in dit geval, het bespaart de aanvrager ook geld.’

Op www.hardinxveld-Giessendam.nl/minderregels leest u meer over de eenvoudigere regels van het college.

De Koperen Knop zoekt hoepmaker

Hardinxveld-Giessendam – 8-7-2017 – De zuidrand van de Alblasserwaard kende ooit een belangrijke beroepsgroep: mensen die werkzaam waren in de hoepelindustrie. Hoepmakers, werden ze genoemd. Vele honderden verdienden er een boterham mee. Om dit vak in ere te houden is er achter Museum De Koperen Knop een hoepmakerschuur, waar het vak nog wordt uitgevoerd. Op dit moment zoekt het museum een tweede hoepmaker.

Wat zijn hoepen
Hoepels, ter plaatse hoepen genoemd, zijn van wilgenhout gemaakte ronde hoepels. Ze werden toegepast om de duigen van vaten bijeen te houden. Met de komst en ontwikkeling van de voedselindustrie in de negentiende en de eerste tijd van de twintigste eeuw, werd veel voedsel verpakt in vaten. Die waren stevig en rond, zodat ze in tact bleven en gemakkelijk door ze te rollen konden worden verplaatst. Door mechanisatie en daarmee verband houdende massaproductie, kwamen er ijzeren hoepels op de markt. Die gingen veel langer mee en konden letterlijk tegen een stootje. Daardoor was het kort na de Tweede Wereldoorlog afgelopen met de hoepmakersbranche.

Armoedig bestaan
Veel hoepmakersgezinnen waren voor hun levensonderhoud afhankelijk van de hoepmakerij. Met lange werkdagen kon er een karig loon in worden verdiend. Voor vlees was er meestal geen geld en de vroeger veel gegeten knollen of knolrapen werden dan ook spottend ‘hoepmakerspek’ genoemd. Ook gaat het verhaal dat als de hoepmaker tussen de middag huiswaarts keerde om te eten zijn kinderen tijdens het eten zijn klompen alvast moesten keren, zodat hij direct na de laatste hap weer naar de hoepmakerstelling kon terugkeren, zonder tijd te verliezen.

Basis voor ketenbouw
Toen de hoepmakerij ten einde begon te lopen, hadden ondernemers met kijk op de toekomst al lang een nieuwe branche aangeboord. Door de overal opkomende aannemerij was er veel behoefte aan houten bouwketen. Die konden met het werk mee worden genomen en boden overal onderdak aan de mensen die met een werk bezig waren. Veel voormalige hoepmakers vonden in die ketenbouw in Buitendams en de Peulen werk. Ook om die reden is het belangrijk dat de hoepmakerij in gedachte wordt gehouden.

Hoepmaker gevraagd
In de hoepmakerij op het terrein van De Koperen Knop worden regelmatig demonstraties gegeven, het hout hiervoor groeit in de museumtuin. Om dit ook in de toekomst te kunnen blijven doen is het museum momenteel op zoek naar een nieuwe vrijwilliger, die zich het vak meester wil maken. Er is een interne opleiding mogelijk. Als u hiervoor belangstelling heeft kunt u contact opnemen met de museumdirecteur Alida Ambachtsheer, telefoon 06-14148618.

Zomerspelen in De Koperen Knop

Hardinxveld-Giessendam – 8-7-2017 – Opnieuw heeft Museum De Koperen Knop deze zomer leuke zomerspelen, die bedoeld zijn voor de jeugd, maar die ook ouderen elke keer weer blijken te trekken. Dit zijn spelen, spellen en speurtochten die speciaal zijn ontwikkeld voor de zomerperiode, als veel kinderen het museum bezoeken. De spellen kunnen worden gespeeld in de maanden juli en augustus 2017.

Detectivespel
Dit jaar is er een speciaal detectivespel ontwikkeld, getiteld ‘Een dief in de Knop’. Kinderen vanaf 9 jaar (en als deze jonger zijn mogen hun ouders en grootouders helpen) kunnen op zoek naar een broche, die ergens verstopt ligt. Dit spel gaat door het hele museum en door de smederij en de hoepelmakerij. Het lastige is dat er een spiegel nodig is om de bijbehorende teksten goed te kunnen lezen. Wie de broche gevonden heeft krijgt een envelopje met postzegels als beloning.

Kaas & koe
Voor de wat grotere kinderen ligt er in de expositieruimte een speurtocht gereed. De kleinere kinderen kunnen door de expositie op zoek gaan naar verstopte muisjes, in vier kleuren. Ook staat er een kubus met een heleboel muisjes erin. Kinderen mogen raden hoeveel. Als de blaadjes bij deze drie spellen worden ingeleverd, wordt er onder de – bijna – goed ingevulde exemplaren een aantal prijsjes verloot. Bij de expositie kun je ook speciale spelletjes spelen, zoals kaas & koe-dammen en kaas-sjoelen.

Buitenspellen
Een jaarlijks terugkerende activiteit zijn de buitenspellen. Voor de kinderen ligt er op een aantal vaste plaatsen spelmateriaal gereed en de kinderen kunnen die in een routevorm een voor een spelen. Tijdens een heerlijke wandeling over het museumerf en door de museumtuin komen de kinderen het spelmateriaal tegen en kan er worden gespeeld.

Informatie
U bent van harte welkom bij het museum: Binnendams 6, 3373 AD Hardinxveld-Giessendam. De openingstijden zijn dinsdag tot en met vrijdag van 13.00 – 17.00 uur, zaterdag van 11.00 – 17.00 uur en in juli en augustus ook op maandag van 13.00 – 17.00 uur. Voor inlichtingen belt u met 0184-611366 of u mailt naar koperenknop@planet.nl. Zie ook de website www.koperenknop.nl.
Het museum beschikt over een theetuin, een museumcafé en op De Etage kunnen groepen worden ontvangen. Ook zijn er kinderfeestjes in het museum te reserveren. Kom deze zomer genieten in De Koperen Knop.

Provincie doet uitspraak over uittreedkosten Avres Ingezonden: Hardinxveld-Giessendam

Hardinxveld-Giessendam – 7-7-2017 – De provincie heeft het besluit van het Algemeen Bestuur (AB) van Avres over de uittreding van Hardinxveld-Giessendam vernietigd. Hardinxveld-Giessendam zou ongeveer 1,3 miljoen euro moeten betalen. Een bedrag dat fors lager is dan de door Avres geëiste 2,3 miljoen euro. Het college gaat de uitspraak nu eerst nader onderzoeken.​

Berekening uittreedsom
De uittreedsom door de provincie is bepaald op € 1.894.000. Daar moet nog een bedrag van ongeveer € 600.000 vanaf getrokken worden. De gemeente heeft namelijk recht op een 10% aandeel van de reserves van Avres. Het bedrag komt daarmee uit op € 1.294.000 (€ 1.894.000 – € 600.000).

Reactie gemeente
Het college van burgemeester en wethouders laat weten: “We hebben kennis genomen van de uitspraak van de provincie. Het college gaat zich beraden over deze uitspraak. Hierbij betrekken we met name de onderbouwing van de door de Provincie berekende uittreedsom. Zodra het college hierover een besluit heeft genomen, volgt meer informatie”.

Gedeputeerde Staten doet uitspraak in beroepszaak Hardinxveld-Giessendam en Avres

Gorinchem – 6-7-2017 – Het college van Gedeputeerde Staten heeft een uitspraak gedaan in de beroepszaak tussen gemeente Hardinxveld-Giessendam en Avres. Gedeputeerde Staten geeft Avres opdracht een nieuw besluit te nemen over de uittreding van Hardinxveld-Giessendam uit Avres. De uittreedsom is vastgesteld op € 1.894.000. Met daarbij de kanttekening dat een verrekening van de reserves nog volgt. In een reactie op de uitspraak laat de voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Avres, Bart Bruggeman, weten dat het goed is dat er duidelijkheid is. “Het is voor Avres een bevestiging dat het Algemeen Bestuur een redelijk besluit heeft genomen over de eerder voorgelegde uittreedsom en voorwaarden.”
Eind 2015 maakte de gemeente Hardinxveld-Giessendam kenbaar uit de Gemeenschappelijke Regeling Avres te stappen. Het Algemeen Bestuur van Avres bevestigde dit met een officieel besluit op 19 januari 2017. Er ontstond echter een zakelijk geschil over de hoogte van de uittreedsom. Daarop stelde Hardinxveld-Giessendam een administratief beroep in bij de Gedeputeerde Staten (GS). Op dinsdag 23 mei vond de hoorzitting plaats, waarop inmiddels de provincie een uitspraak heeft gedaan.

Uittreding
Avres en de gemeente Hardinxveld-Giessendam zijn in samenwerking met de Sociale Dienst Drechtsteden aangevangen met de uittredingswerkzaamheden. Directeur Saar Spanjaard: “We doen er alles aan om de overdracht in goede banen te leiden. De dienstverlening aan inwoners (klanten) van Hardinxveld-Giessendam draait gewoon door, zij ondervinden geen hinder. De klant staat ten alle tijde voorop.” De Hardinxveldse medewerkers Sociale Werkvoorziening blijven gewoon bij Avres werken, tenzij zij zelf aangeven de overstap naar de Drechtsteden te willen maken.

Goede buren
Avres draagt met de uittreding van Hardinxveld-Giessendam haar uitvoerende taken over aan de Sociale Dienst Drechtsteden. “We zijn ons ervan bewust dat Hardinxveld-Giessendam een buurman blijft en zoeken in de toekomst expliciet de samenwerking op. Om inwoners en ondernemers in de regio optimaal te blijven bedienen, is het noodzakelijk dat er lokaal, regionaal en bovenregionaal goede afstemming is en blijft”, aldus Saar Spanjaard.
Tegen de uitspraak van Gedeputeerde Staten is beroep mogelijk bij de bestuursrechter zowel door de gemeente Hardinxveld-Giessendam als Avres. Avres zal de uitspraak nader bestuderen voordat zij daarover een besluit neemt.

Gemeente werkt mee aan verkennen plannen voor indoorspeeltuin en buitenbad bij zwembad De Duikelaar

Hardinxveld-Giessendam – 4-7-2017 – Ontwikkelaar Herkon en Lamaland hebben plannen om op het buitenterrein van zwembad De Duikelaar een indoorspeeltuin, een horecavoorziening en één of meerdere buitenzwembaden te realiseren.

Plannen in beginstadium
Wethouder Benhard van Houwelingen: “De plannen bevinden zich nog in een beginstadium, maar we staan er als college positief tegenover”. De initiatiefnemers hebben inmiddels een eerste verkenning verricht naar de haalbaarheid. Op financieel-economisch gebied moeten zij de plannen nog doorrekenen. Lamaland, Herkon en gemeente hebben diverse gesprekken gevoerd, wat ertoe heeft geleid dat partijen de plannen verder uitwerken.

Intentieovereenkomst
Gemeente en initiatiefnemers leggen hun welwillende houding nog officieel vast in een intentieovereenkomst. Daarna kunnen de initiatiefnemers de haalbaarheid van hun plannen nauwkeuriger gaan verkennen.

Kunst in binnentuin Lange Wei

Hardinxveld-Giessendam – 1-7-2017 – Op donderdag 29 juni onthulde directeur Agnes Klaren samen met bewoners vier kunstwerken van Irene Damminga. Het gaat om vier grote weersbestendige fotodoeken die Damminga maakte van de vier seizoenen.

Op elk doek staat ook een gedicht over het desbetreffende seizoen van Marcel Vaandrager. Directeur Klaren is erg blij met de doeken: “We hebben al een prachtige tuin met bloemen, kruiden en groenten, maar met deze kunstwerken wordt het geheel nog mooier aangekleed”. De werken werden onder belangstelling van bewoners onthuld, waarbij de gedichten werden voorgedragen.

Na de onthulling was er een gezellig samenzijn en werd geproost op de aanwinst. De frames voor de fotodoeken zijn geschonken door de BetonijzerBuigCentrale (B.B.C.) uit
Boven-Hardinxveld.

Directeur Agnes Klaren onthult met een bewoner een van de vier kunstwerken. (Foto’s: © Irene Damminga)

Beleef mee! Een High tea met Muziek door Canticum Amicorum

Hardinxveld-Giessendam – 15-6-2017 – Kamerkoor Canticum Amicorum brengt u D.V. zaterdag 1 juli 2017 een afwisselend muzikaal programma onder het genot van een overheerlijke high tea. Laat u verrassen door koorwerken van Brahms, Rachmaninov, Lauridsen die u meevoeren langs een ‘Hartige start’ naar een ‘Zoet vervolg’ en via een ‘Liefdevol Snoepmoment’ tot een ‘Vrolijke eindnoot’. Kortom, een lust voor het gehoor én voor de smaakpapillen!

Dit programma kunt u beluisteren in de Gereformeerde kerk, Stationsstraat 20, 3371 AX Hardinxveld-Giessendam; aanvang 15.00 uur.

Kaarten zijn te bestellen via de website: www.canticumamicorum.nl, of zijn verkrijgbaar aan de kerk: € 5,00. Wees er snel bij, want VOL=VOL!

Bent u benieuwd wie wij zijn en wat we al eerder hebben uitgevoerd? Ook hierover kunt u meer informatie vinden op onze website.

Hagi-Festival 2017 gaat van start

Hardinxveld-Giessendam – 2-6-2017 – Dat er dit jaar – weer – een HAGI-festival komt staat al vast. Aan de daadwerkelijke invulling wordt momenteel hard gewerkt. Centraal daarin staat de maand september 2017, waarin drie weekenden met activiteiten zijn gepland. Maar er is ook een proloog en een epiloog. Die proloog start al op 13 juni 2017.

Op dinsdag 13 juni 2017 zullen twee omroepers in Hardinxveld-Giessendam de festiviteiten komen aankondigen. Daarbij komt het festival in grote lijnen aan bod. Dorpsomroepers horen echt bij de historie van een dorp. Nieuws werd vroeger op zondag van de preekstoel af verkondigd. En niet alleen nieuws, alle informatie over wat men ‘den volke kond wilde doen’. Daarbij hoorden ook berichten over schuldachterstanden en het uitvoeren van openbare straffen. Toen men de kerk later niet langer als de juiste plaats voor dit soort wereldlijke informatie ervoer, zocht men iets anders om berichten naar buiten te brengen.

Dat werd de omroeper. Een eerzaam beroep, waarvoor men bij de gemeente moest solliciteren. En aan het uitvoeren van de omroeptaak waren strenge voorwaarden en regels gebonden. Met de komst van de kranten en de verdere verbreiding van het vermogen om te kunnen lezen, begon het omroepersvak te tanen. Toch duurde het nog tot aan de opkomst van de telefonie, de radio en de televisie eerdat de omroeper helemaal uit het beeld verdween.

Heden ten dag is dit aloude beroep weer in de belangstelling geraakt en worden omroepers ingezet om bijzondere gebeurtenissen aan te kondigen. Daar hoort juist een HAGI-festival ook bij, omdat dit een heel bijzondere gebeurtenis gaat worden. Zowel in de Peulenstraat en het winkelcentrum als in Boven-Hardinxveld kunt u in de morgen van 13 juni aanstaande een omroeper tegenkomen, die u gaat vertellen wat er de komende maanden te doen is.

Twee dagen daarna vindt er een huwelijksvoltrekking plaats, die in het teken staan van 1957, het jaar dat Giessendam en Hardinxveld tot één gemeente werden samengevoegd. Dat gebeurt in Museum De Koperen Knop. Meer over de festiviteiten rondom het HAGI-festival verneemt u uit de media, via de speciale website, die binnenkort de lucht in gaat, via de website van de Gemeente Hardinxveld-Giessendam of die van Museum De Koperen Knop.

Verkoop nieuwe woningen Morgenslag start 21 juni

Hardinxveld-Giessendam – 16-5-2017 – De nieuwe wijk Morgenslag in Boven-Hardinxveld breidt uit met 16 woningen. Er komen 10 eengezinswoningen en 6 levensloopbestendige woningen. Bouwonderneming Den Dunnen uit Hardinxveld-Giessendam gaat deze woningen bouwen.

Wethouder Benhard van Houwelingen is blij met de nieuwe stap vooruit voor Morgenslag.

Hij vertelt: ‘Het is mooi om te zien dat na de succesvolle eerste 2 fases van Morgenslag de 3de en laatste fase nu het licht gaat zien. Het is een mooie wijk om te wonen. Je ziet dat de beslissing van de gemeente om bewoners welstandsvrij te laten bouwen een mooie en aansprekende nieuwe wijk heeft opgeleverd. Ik ben er trots op!’

‘t Hart Boven-Hardinxveld

Start van de verkoop van de woningen is woensdagavond 21 juni 2017 in Partycentrum ’t Hart te Boven-Hardinxveld. Inloop is mogelijk vanaf 19.00 uur tot 20.30 uur. De prijzen van de eengezinswoningen zijn vanaf € 180.000,- tot € 220.000,- v.o.n.

Prijzen van de levensloopbestendige woningen (onder voorbehoud) rond de € 300.000,- v.o.n. Aanvullende informatie en definitieve prijzen worden tijdens de start verkoop in ’t Hart bekend gemaakt. Inschrijven is ook mogelijk bij Alblasserwaard Makelaars.