Binnenstad per fiets beter bereikbaar

Gorinchem – 25-5-2017 – De binnenstad van Gorinchem is vanaf 23 mei 2017 beter bereikbaar per fiets door het openstellen van de Kwekelstraat, Bloempotsteeg, Varkenmarkt en Vijfzinnenstraat. Het is tijdens winkeltijden niet toegestaan om te fietsen over de Gasthuisstraat. Buiten de winkeltijden is dit wel toegestaan. Een alternatieve route voor tijdens de winkeltijden ontbrak waardoor er vaak ‘illegaal’ gefietst werd op zowel de Gasthuisstraat als de Kwekelstraat en Bloempotsteeg. Dit zorgde voor overlast voor voetgangers in het voetgangersgebied.

De gemeente heeft in het kader van het Verkeersstructuurplan Binnenstad overleg gevoerd met o.a. de klankbordgroep binnenstad. Daaruit is dit probleem naar voren gekomen en is door de gemeente gezocht naar een oplossing voor dit probleem. Door de openstelling kunnen fietsers nu via de Kwekelstraat, Blijenhoek, Bloempotsteeg en de Kapelsteeg Oost-West door de binnenstad rijden. Fietsers moeten nog wel even afstappen om het voetgangersgebied bij de Arkelstraat te kruisen.

Herinrichting Groenmarkt impuls voor Binnenstad

Gorinchem – 23-5-2017 – Het college heeft ingestemd met het ontwerp voor de tweede fase van de herinrichting van de Groenmarkt. Hiermee krijgt het aantrekkelijker maken van de binnenstad een volgende impuls.

Wethouder Arjen Rijsdijk is blij dat de Groenmarkt wordt opgeknapt. ‘Het is tenslotte onderdeel van de huiskamer van de stad en die moet op orde zijn, uitnodigen om een bezoek te brengen aan de binnenstad en om er langer te blijven’. De ruimte voor de voetgangers, toevoeging van de fietsparkeermogelijkheden, het terugbrengen van de bomen en de ontwikkeling van de aanwezige horeca zorgen voor een kwalitatieve sprong voorwaarts.

De maatregelen om de kwaliteit van het openbaar gebied en daarmee het verblijfsklimaat te verbeteren, hebben tot gevolg dat op de locatie niet een gelijk aantal parkeerplaatsen voor auto’s kan worden teruggebracht. Wel neemt de bruikbaarheid en het comfort van de parkeerplaatsen toe. De nu te smalle parkeerplaatsen zullen breder worden en allemaal gemakkelijk te gebruiken zijn, iets wat nu niet altijd het geval is.

Over het terugbrengen van de parkeerplaatsen is de gemeente in gesprek met de winkeliers via het bestuur van Hartje Gorkum. Hartje Gorkum en het college zijn van mening dat dit zal worden ondervangen door vergunninghouders niet meer te laten parkeren op de Groenmarkt. Hierdoor blijft het aantal plaatsen voor bezoekers nagenoeg gelijk.

Voordat over de verdere herinrichting van de Groenmarkt wordt nagedacht, wordt eerst door middel van een parkeerevaluatie de parkeerbalans voor de (binnen)stad in beeld gebracht. Op basis hiervan kan vervolgens een afgewogen besluit worden genomen over het parkeerbeleid en het huidige en vooral ook in de toekomst benodigde aantal parkeerplaatsen in de stad. Omdat er dan functioneel wijzigingen voor het plein aan de orde kunnen komen, zal voor deze fase een uitgebreid participatieproces opgestart worden.

ooit zag het er zo uit

Gemeente neemt maatregelen n.a.v. noodlottig ongeval Buiten de Waterpoort

Gorinchem – 23-5-2017 – De gemeente Gorinchem gaat de borden Buiten de Waterpoort aanpassen zodat nog duidelijker wordt dat zwemmen op die plaatsen gevaarlijk is. Dit naar aanleiding van het noodlottige ongeval maandagavond.
De aangepaste bebording wordt zo snel als mogelijk geplaatst.

In de Merwede Buiten de Waterpoort is sprake van een sterke stroming, waardoor zwemmen gevaarlijk is. Conform het advies van een gemeentelijk expert en de nautisch expert van het politieteam wordt nu, naast het huidige toezicht van de politie en de boa’s van de gemeente, ook de aanwezige bebording aangepast. De aanpassing bestaat uit het vernieuwen en/of waar nodig, aanvullen van de bebording met een verbodsbord.

De aanleiding

 

Algemene graven “De Haarhof” geruimd in voorjaar 2018

Gorinchem – 11-5-2017 – De termijn van tien jaar waarvoor de algemene grafruimten op “De Haarhof” destijds beschikbaar zijn gesteld, is verlopen. Het verlengen van deze huurtermijnen is niet mogelijk.

Ruimen graven Vak A en Vak B
Het verlopen van de termijn betekent dat de gemeente in het voorjaar 2018 de volgende graven gaat ruimen:

  • in Vak A (R1: nrs 1 t/m 15 en R2: nrs 2 t/m 28)
  • alle graven in Vak B (R1: nrs 1 t/m 43 en R2: nrs 2 t/m 52)

Weghalen grafbedekking of monument
Voordat de gemeente opdracht geeft tot het ruimen van de graven stelt zij belanghebbenden of nabestaanden in de gelegenheid de grafbedekking voor 1 oktober 2017 op te (laten) halen. Wilt u de grafbedekking op (laten) halen, neem dan contact op met de administratie van de begraafplaats via telefoonnummer (0183) 65 96 37. Als wij voor 1 oktober 2017 geen reactie hebben ontvangen, dan gaan wij in het voorjaar 2018 over tot het ruimen van de grafruimten.

Herbegraven of cremeren
Het verlengen van de huurtermijn voor de genooemde algemene grafruimten is dus niet mogelijk. U mag wel de stoffelijke resten laten herbegraven in een familiegrafruimte of op een andere begraafplaats. U mag de stoffelijke resten ook laten cremeren. Wilt u de stoffelijke resten laten herbegraven of cremeren, neem dan contact op met de administratie van de begraafplaats via telefoonnummer (0183) 65 96 37. Als wij voor 1 oktober 2017 geen reactie hebben ontvangen, dan gaan wij in het voorjaar 2018 over tot het ruimen van de grafruimten.

Contact
Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de heer W. van de Giessen via (0183) 65 96 37 of via email: w.v.d.giessen@gorinchem.nl.

Asfaltering rotonde Spijksesteeg uitgesteld  Bron: gemeente Gorinchem

Gorinchem – 10-5-2017 – Gemeente Gorinchem was van plan om deze week in de avond en nacht van 8 op 9 mei en 9 op 10 mei de rotonde Griendweg/Spijksesteeg te asfalteren.

Daarmee zouden de werkzaamheden aan de rotonde zijn afgerond. Door de (te verwachten) nachtvorst is besloten om het asfalteren uit te stellen. De Spijksesteeg ten hoogte van de Griendweg (rotonde) wordt dus ook vanavond en vannacht niet, zoals aanvankelijk de bedoeling was, afgesloten.

Zodra de nieuwe planning bekend is, informeren we u hierover.

Laatste week om mening over voorstel het Eind te geven

Gorinchem – 9-5-2017 – Wil jij meepraten over de herinrichting van het Eind, Tolsteeg en Kriekenmarkt? Alleen deze week kun je je reactie nog geven op het inrichtingsvoorstel zoals deze begin april is gepresenteerd.

Op basis van de uitkomsten van de eerste enquête ‘Eind goed, Al goed’ werd een inrichtingsvoorstel gemaakt. Dit inrichtingsvoorstel is te bekijken op www.eindgoedalgoedgorinchem.nl. Alleen deze week kun je je reactie nog geven op het voorstel door het invullen van de vervolg enquête. Jouw mening wordt zeer gewaardeerd en wordt gebruikt worden in het vormgeven van het definitieve inrichtingsvoorstel. Ga naar www.eindgoedalgoedgorinchem.nl en laat je mening horen!

Vlogger Frits Swijnberg speelde dubbelspel met foto's en vlog

Gorinchem – 28-4-2017 – De zo succesvolle vlogger Frits Swijnberg, verantwoordelijk voor de fraaie vlogs over o.a. Riveer en de Fenexpo, speelde tijdens de afgelopen lintjesregen op het stadhuis een zeer geslaagde dubbelrol.

Zijn trouwe assistent en cameraman Ed Braad zou die dag gedecoreerd worden en om hem in een net pak naar het stadhuis te lokken was een bijna onmogelijke taak. Nette pakken en Braad gaan niet zo gemakkelijk samen. Toch slaagde Frits daarin door hem te vragen die dag mee te werken aan een vlog over de lintjesregen, omdat er een bekende van hem bij de gelukkigen zat.

Omdat Frits zelf in fraai en glimmend pak zou verschijnen kon zijn trouwe knecht natuurlijk niet achterblijven. Nog onwetend van wat hem te wachten stond begon de cameraman op het stadhuis met de opnamen voor de vlog. Er waren wel veel bekenden, maar tja als ras-Gorkumer gebeurt dat wel meer.

Uiteindelijk hakte Ewald Klaui de knoop door en nam de verraste cameraman mee naar de receptie, waar hem werd meegedeeld dat hij hier naartoe was gelokt om vandaag een lintje te ontvangen. Een breed lachende Frits Swijnberg vroeg aan Johan Hania of hij het camerawerk verder wilde overnemen. “Een klusje van niks” mompelde hij nog.

Veel bewondering kreeg vlogger Frits nog van de aanwezigen om zijn briljante dubbelspel. Uiteindelijk kreeg cameraman Ed Braad zijn verdiende lintje en pakte Frits de draad weer op een maakte een leuke vlog over deze dag, die hier onder de foto’s te zien is:

Foto’s: Johannes van Camp – http://fotostudioziezo.nl/

Vlog: Frits Swijnberg (maar hij doet het natuurlijk niet alleen)

Oudste gedecoreerde van Nederland

© Foto: GP-foto – bronvermelding verplicht (niet voor commercieel gebruik)

Gorinchem – 26-4-2017 – Vandaag is ook in Gorinchem weer een aantal mensen in het Oranjezonnetje gezet vanwege hun grote verdiensten voor de lokale gemeenschap. Daaronder bevond zich dit keer ook de oudste gedecoreerde van Nederland, de 99-jarige mevrouw De Groot.

Zij is woonachtig in Sliedrecht, maar omdat haar vrijwilligerswerkzaamheden voor het Leger des Heils zich vooral in Gorinchem afspelen, kreeg ze daar haar lintje opgespeld.

Burgemeester Govert Veldhuijzen sprak alle gedecoreerden vol lof toe en reikte vervolgens de Koninklijke Onderscheidingen uit.

foto: Gemeente Gorinchem

Koninklijke Onderscheidingen Gorinchem 2017

Gorinchem – 26-4-2017 – Vandaag, woensdag 26 april, vondde jaarlijkse lintjesregen plaats. In het Gorcumse stadhuis reikte burgemeester Govert Veldhuijzen aan tien personen een Koninklijke Onderscheiding uit. Hieronder kunt u zien wie dit jaar onderscheiden worden en op welke manier zij zich hebben ingezet.

Dhr. E.R. Braad
Graad: LID in de orde van Oranje Nassau
De heer Braad is in 1997 begonnen met vrijwilligerswerk als voorzitter van bewonersvereniging Knake. Sinds 2002 zet de heer Braad zich op vele manieren in bij GVV Unitas Gorinchem. Bij GOBA was hij redacteur en bekleedde o.a. jaren lang bestuursfuncties. De heer Braad onderhoudt de unieke salonboot De Dudok. De heer Braad organiseert ook dit jaar weer het 5e Lingehavenconcert. Een heel aimabel en uniek persoon met een enorme gunfactor. Op dit soort mensen draait de samenleving!

Mevr. E.A. Fliers
Graad: OFFICIER in de orde van Oranje Nassau
Mevrouw Fliers is als onderzoeker verbonden geweest aan het Radboud Ziekenhuis,
afdeling Psychiatrie. Hier deed zij haar promotieonderzoek naar ADHD. In 2010 is zij gepromoveerd op het onderwerp motorische problemen bij ADHD. Over haar “holistische” aanpak bij kinderen met ADHD heeft zij wereldwijde presentaties en interviews gegeven. Voor dit onderzoek heeft zij de Research Award van AACAP (de grootste beroepsvereniging voor kinderpsychiaters en psychologen wereldwijd) ontvangen. In 2014 is een rapport gepubliceerd van de Gezondheidsraad over ADHD waaraan mevrouw Fliers heeft meegewerkt. Mevrouw Fliers heeft door haar onderzoek een zeer belangrijke wetenschappelijke en maatschappelijke internationale bijdrage geleverd aan de verbetering van de situatie van patiënten met psychiatrische aandoeningen en die voor kinderen met ADHD in het bijzonder. Naast haar boven geschetste professionele bijdragen is mevrouw Fliers ook betrokken geweest bij de lokale politiek, bij kinderen met problemen en hun ouders en bij diverse lokale en regionale bestuurlijke activiteiten. Mevrouw Fliers is een bijzonder enthousiaste en betrokken vrouw, met een zeer gedreven instelling om een maatschappelijke en relevante bijdrage te leveren en daarom krijgt zij de 2e onderscheiding “Officier in de Orde van Oranje Nassau” in Gorinchem.

Mevr. N. de Groot
Graad: LID in de orde van Oranje Nassau
Mevrouw de Groot is een 99-jarige nog zéér actieve vrouw. Zij was dan ook de oudste persoon in Nederland, aan wie ooit een Koninklijke onderscheiding werd uitgereikt. HIierom was zelfs de NOS aanwezig om dit voor het Journaal vast te leggen.

Zij heeft zich bijna haar hele leven lang ingezet voor liefdevolle betrokkenheid bij het Leger des Heils en als jarenlange mantelzorger voor een goede vriendin. Mevrouw De Groot is woonachtig in Sliedrecht, maar komt wekelijks naar Gorinchem om de bijeenkomsten van het Leger des Heils bij te wonen. Iedereen die mevrouw De Groot kent zal bevestigen dat zij deze onderscheiding zeer terecht heeft verdiend.
Mevrouw de Groot is woonachtig in de gemeente Sliedrecht, maar omdat haar inzet voor deze onderscheiding voornamelijk in Gorinchem heeft plaatsgevonden, wordt zij, met dank aan de burgemeester van Sliedrecht, in Gorinchem onderscheiden.

Dhr. M. van der Heiden
Graad: LID in de orde van Oranje Nassau
De heer Van der Heiden is het voorbeeld van een vrijwilliger met heel veel toewijding. Al 17 jaar draait de KBO grotendeels op de heer van der Heiden en zijn vrouw. Ook zijn echtgenote ontvangt vandaag een lintje. Zo’n 20 uur per week besteedt hij aan deze vereniging. Dankzij de heer en mevrouw van der Heiden wordt alles tot in de puntjes geregeld. Ook is hij mantelzorger voor zijn vrouw, die hij zeer liefdevol verzorgt waar nodig. De heer van der Heiden is de spil van de vereniging en zonder hem en zijn vrouw zou de vereniging niet kunnen bestaan.

Mevr. P. van der Heiden-Stuij
Graad: LID in de orde van Oranje Nassau
Mevrouw van der Heiden-Stuij is de moeder van de Katholieke Bond van Ouderen (KBO). Al 17 jaar draait de KBO grotendeels op mevrouw van der Heiden-Stuij en haar man, de heer van der Heiden. Ook haar echtgenoot ontvangt vandaag een lintje. Zij verzorgen samen de vaste activiteiten van vereniging. Iedere woensdag- en donderdagmiddag is mevrouw van der Heiden-Stuij gastvrouw bij de activiteiten van de KBO. Ook al tobt mevrouw van der Heiden- Stuij momenteel met haar gezondheid, zij blijft haar werkzaamheden voor de KBO trouw verrichten en dat nog steeds zo’n 15 uur per week.

Dhr. J.A. Kant
Graad: LID in de orde van Oranje Nassau
De heer Kant is het voorbeeld van een zeer betrokken burger. Een man met het hart op de juiste plaats en met zeer veel maatschappelijke betrokkenheid. Voorbeeld hiervan is dat de heer Kant zeer actief is geweest bij de bewonersvereniging Zandvoort-midden, als zeer actief vrijwilliger bij meerdere voetbalverenigingen en is lid geweest van de Ondernemingsraad van het bedrijf waar hij werkte. Maar wat de kroon spant is zijn enorme inzet om, samen met andere buurtbewoners het wijkcentrum/buurthuis De Bogerd op eigen kracht open te houden toen een sluiting dreigde door de bezuinigingen. Ook na het instorten van het dak van De Bogerd is er onder zijn leiding met man en macht gewerkt om de boel weer op orde te krijgen.

Dhr. T. van Middelkoop
Graad: LID in de orde van Oranje Nassau
De heer van Middelkoop is een zeer loyaal, ruimhartig en onbaatzuchtig vrijwilliger. Hij is al meer dan 50 jaar vrijwilliger op allerlei vlakken. Of het nu gaat om het deelnemen aan bestuur voor de fusie van scholen met de bijbel, steun en toeverlaat bij de Nederlandse Gereformeerde kerk, aansturend technische man bij het Nationaal Baggermuseum, organisator bij de Probusclub of vrijwilliger bij de RIVAS, niets is hem te gek! Ook zijn echtgenote ontvangt vandaag een lintje.

Mevr. J. van Middelkoop-Stuij
Graad: LID in de orde van Oranje Nassau
Mevrouw J. van Middelkoop- Stuij is een vrijwilligster in de breedste zin van het woord. Op sociaal, familiair en kerkelijk vlak is zij vele jaren actief geweest. Zo toont mevrouw van Middelkoop-Stuij dagelijks, zo’n 15 uur per week, haar enorme inzet door haar werkzaamheden in en voor de bibliotheek en verricht zij verstelwerkzaamheden voor de bewoners woon – zorgcentrum de Bannehof. Tevens is mevrouw van Middelkoop-Stuij vele jaren actief geweest in de Gereformeerde Kerk met allerlei hand- en spandiensten. Ook haar echtgenoot ontvangt vandaag een lintje.

Dhr. P. Versluis
Graad: LID in de orde van Oranje Nassau

KMA-Arkel

De heer Versluis is een zeer betrokken vrijwilliger die de afgelopen jaren bewezen heeft van onschatbare waarde te zijn voor harmoniegezelschap Kunst na Arbeid te Arkel. Hij heeft zeer goede bestuurlijke en contactuele eigenschappen waardoor de vereniging een gezonde vereniging is met een toekomst. Daarnaast heeft de heer Versluis in de jaren dat hij actief was bij de dorpsraad bewezen een verbinder te zijn met open oog voor de belangen van alle partijen. Mede dankzij de inzet van de heer Versluis is na de sloop van het toenmalige dorpshuis multifunctioneel centrum de Lingehof ontstaan.
Omdat de meeste activiteiten van de heer Versluis hebben plaatsgevonden in de gemeente Giessenlanden, is besloten de uitreiking in de gemeente Giessenlanden te laten plaatsvinden door burgemeester Ten Kate.

Mevr. L.E. van Welie
Graad: LID in de orde van Oranje Nassau
Mevrouw van Welie is een vrijwilligster uit duizenden. Een vrouw die zich al 45 jaar onophoudelijk inzet bij de EHBO. Een vrouw die uitblinkt door haar doorzettingsvermogen, openheid, luisterend oor en vriendelijk is en aandacht geeft aan iedereen. En dat op deze hoge leeftijd! Of het nu gaat om het helpen bij Timmerdorp, de avondvierdaagse, de gehandicaptendisco, het Hippiefestival, wandelen met ouderen, hand- en spandiensten verrichten in een verzorgingshuis of het organiseren van een gehandicaptenreis per boot. Daarnaast was mevrouw van Welie 10 jaar lang verzorgende geweest op de Henri Dunant. Het meest bijzondere is dat zij haar kennis aan de regionale jeugd doorgeeft door hen op te leiden. Dankzij mevrouw van Welie worden nieuwe enthousiaste vrijwilligers “geboren” bij de EHBO.

© Foto’s: GP-foto – bronvermelding verplicht (niet voor commercieel gebruik)

Unitas-Open-Huis voor alle jeugd Iedereen welkom, wel of geen lid!

Gorinchem – 25-4-2017 – Kom vrijblijvend kennis maken met voetballen bij Unitas. Alle jeugd is van harte welkom!

Open trainingen ter voorbereiding van het nieuwe seizoen worden vanaf maandag 8 mei gehouden op het nieuwe kunstgrasveld -hoofdveld- van Unitas. Je traint onder leiding van gediplomeerde trainers. Deelname is geheel gratis. Wel zelf sportspullen meenemen en na afloop lekker douchen. Leuk als je er ook bij bent.

Wij starten met een nieuw trainingsschema!

IFFG: Enkel nog kaarten voor zaterdagfilms

Gorinchem – 24-4-2017 – De organisatie van het Internationaal FilmFestival Gorinchem is blij verrast met de enorme belangstelling voor haar eerste editie, die vrijdag begint. Er zijn enkel nog kaarten voor de zaterdagfilms, de zondagfilms zijn uitverkocht.

Het IFFG vindt dit jaar voor het eerst plaats op 28, 29 en 30 april en toont films met een brede blik op de wereld. De organisatie is verheugd met de grote interesse. De zondagfilms Blanka (inclusief filmontbijt), The Eagle Huntress en Magallanes in Theater ’t Pand zijn uitverkocht.
Voor het zaterdagprogramma in Theater De Nieuwe Doelen zijn nog wel kaarten, maar ook die gaan hard. De kaarten zijn aan de kassa te koop, maar mochten de mensen zeker willen zijn van een plaatsje is reserveren gewenst.
Op zaterdag 29 april vindt het programma plaats in Theater De Nieuwe Doelen. Om 12:30 uur wordt er gestart met ‘Toen mijn vader een struik werd’ waarna het middagprogramma om 15:00 uur wordt hervat met de film ‘De kinderen van juf Kiet’. ’s Avonds zijn de films ‘Lion’ en ‘Down to Earth’ te zien. Deze films starten respectievelijk om 18:00 uur en 20:30 uur.

Nationaal en internationaal bezoek
Naast het kijken van films kunnen de gasten ook genieten van interviews met nationale en internationale gasten. Zo brengt Juf Kiet een bezoek aan Gorinchem en komt ook een van de andere hoofdrolspeelsters vanuit Parijs langs. Verder zijn er interviews met de filmeditor van ‘Down to Earth’ en de consul uit Peru. Bezoekers kunnen daarnaast de hele dag terecht in het festivalcafé voor een hapje en een drankje en wordt de zaterdagavond afgesloten met een afterparty.

Voor een overzicht van het programma en de kaartverkoop kan men terecht op www.iffg.nl. Voor meer informatie kan men ook terecht op de Facebookpagina ‘Internationaal Film Festival Gorinchem’.

Huurverhoging voor sociale doelgroep maximaal 0,6% Poort6

Gorinchem – maandag 24-04-2017 – Huurders van een sociale huurwoning krijgen met ingang van 1 juli 2017 een huurverhoging van maximaal 0,6% doorberekend van Poort6. Dit percentage ligt ruim onder het maximaal toegestane percentage van 2,8%. De huurverhoging voor vrije sector huurwoningen is vastgesteld op 1,3%. Garages, parkeerplaatsen en bedrijfsruimtes krijgen 0,3% en scootmobielplaatsen 0%

Opbouw huurverhoging
René Wiersema, directeur-bestuurder van Poort6: “We hebben geprobeerd de huurverhoging voor de sociale doelgroep zo laag mogelijk te houden. Dit jaar is dat 0,3% inflatie plus 0,3%, in totaal dus 0,6%. Anders dan vorig jaar, berekenen we aan de huurders van een sociale huurwoning geen inkomensafhankelijke huurverhoging door. De inkomensindicaties die wij van de Belastingdienst hebben ontvangen, hebben wij daarom vernietigd”.

Wijziging grens middeninkomens
“In onze strategie hebben wij ervoor gekozen om zowel de lage- als middeninkomens zoveel mogelijk te ontzien. We hebben het dan over de huurders met een inkomen tot € 44.360,- Vorig jaar werd deze grens ook door de overheid gehanteerd. Maar dit jaar heeft de overheid deze grens verlaagd naar € 40.360,-. Hierdoor kunnen wij geen onderscheid meer maken tussen lage-, middeninkomens en hogere inkomens”.

Uitzonderingsgroepen
“De overheid heeft daarnaast twee uitzonderingsgroepen benoemd. Het gaat dan om huishoudens waarvan 1 of meer bewoners de AOW-leeftijd hebben bereikt en huishoudens die uit 4 of meer personen bestaan. Ook aan deze twee groepen mogen we geen inkomensafhankelijke huurverhoging vragen. Dit betekent in de praktijk dat er nog maar een kleine groep overblijft voor een eventuele inkomensafhankelijke huurverhoging. Daarom hebben we ervoor gekozen om aan alle huishoudens van sociale huurwoningen dezelfde huurverhoging te vragen”.

Gemengd advies HP6
Huurdersvereniging Poort6 (HP6) heeft een gemengd advies afgegeven. Secretaris Piet Prins: “Met het verlagen van de inkomensgrens door de overheid, vinden we het een positieve ontwikkeling dat Poort6 ervoor kiest om geen inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren. We begrijpen ook waarom Poort6 de generieke huurverhoging van 0,6% doorvoert. Maar dit neemt niet weg dat we liever hadden gezien dat de huurverhoging ook dit jaar beperkt was gebleven tot alleen de inflatie van 0,3%. Op dit moment zijn we met Poort6 in gesprek over het huurbeleid op langere termijn. We sturen daarbij nadrukkelijk aan op herstel van de relatie tussen prijs en kwaliteit. Een inflatievolgend huurbeleid is daarbij één van onze speerpunten”.

Diamanten huwelijksjubileum echtpaar De With-Roza

Gorinchem – 20 – 04 -2017 – Op 19 april was het echtpaar De With-Roza
60 jaar getrouwd. Burgemeester Govert Veldhuijzen bezocht het echtpaar om 13.30 uur om hen te feliciteren met het 60-jarig huwelijksjubileum.

Mevrouw De With-Roza (Riet) woonde als kind in Vuren, de heer De With (Gerrit) woonde in Leerdam. Op feestdagen fietste de jeugd uit de omgeving naar de (Zalt) Bommelse brug. Mevrouw fietste met haar vriendin, de heer De With fietste met 2 vrienden. Vanaf het moment dat zij elkaar zagen was het duidelijk dat ze bij elkaar hoorden. In de weekenden kwam de heer De With altijd naar Vuren gefietst.

Zij trouwden op 19- en 20-jarige leeftijd. Na hun trouwen hebben ze eerst bij de vader en moeder van mevrouw gewoond. Daarna zijn ze via Leerdam, Molenaarsgraaf, en Hardinxveld uiteindelijk in Gorinchem beland. Ze kochten een huis in de Gildenwijk en na bijna 30 jaar is het echtpaar verhuisd naar Stalkaarsen.

Het echtpaar heeft veel gereisd en gekampeerd. Door de gezondheid (harststilstand) van de heer De With hebben zij uiteindelijk hun caravan verkocht. Gelukkig gaat het weer helemaal goed met de gezondheid van de heer De With. Hij fietst veel en af en toe gaat zijn vrouw mee. De heer De With heeft ook altijd veel bij de kinderen geholpen, hij kluste graag o.a. op de camping en op de boerderij van zijn dochters, het liefst met hout. Mevrouw gaat 2x per week klaverjassen. De heer werkte bij verschillende timmerbedrijven en maakte ook meubelen. Mevrouw heeft gewerkt in de huishouding en zorgde voor de kinderen en het gezin. Mevrouw breit graag. Ze maakt dan dekens voor Roemenië.

Het echtpaar heeft 3 kinderen, 4 kleinkinderen en sinds kort een achterkleinkind. Ze hebben het jubileum gevierd met een diner met de familie.

Opvolging van Nanine van Dalen

Gorinchem – 18-04-2017 – Na het recente vertrek om persoonlijke redenen van fractievoorzitter Nanine van Dalen, heeft de SP Lies van Aelst bereid gevonden de hierdoor ontstane vacature te vervullen. Naar verwachting zal de beëdiging in de raadsvergadering van 20 april aanstaande plaatsvinden.

Lies van Aelst is 28 jaar, geboren in Gorinchem, historica en werkzaam bij de Wethoudersvereniging.

Van Aelst is een ervaren politica. Sinds 2007 zit ze voor de SP in Provinciale Staten van Zuid-Holland, sinds 2015 als fractievoorzitter. Ook is ze al jaren organisatiesecretaris van de SP Gorinchem. De fractie krijgt daarmee een goede en deskundige opvolger.

Bij de verdeling van de taken binnen de fractie zal er voor worden gezorgd, dat er geen ongewenste “overlap” ontstaat met haar taken in Provinciale Staten.

Onkruidbestrijding gemeente Gorinchem

Gorinchem – 15-04-2017 – De jaarlijkse bestrijding van onkruid op straten en stoepen is weer gestart. De gemeente bestrijdt op verschillende manieren zoals borstelen en heet water, dus zonder gebruik van chemische middelen.

Borstelen
In de woonwijken en doorgaande wegen borstelen we meestal. Bij de borstelmethode wordt het onkruid los geborsteld. Vervolgens ruimt Waardlanden het losse onkruid op. Het effect is direct zichtbaar. Waar de borstelmachine niet kan borstelen, bijvoorbeeld rondom bankjes en paaltjes, gebruiken we een bosmaaier of schoffel.

H20-onkruidbeheersing
Het onkruid in de binnenstad wordt bestreden door een aannemer. De aannemer gebruikt voor de onkruidbeheersing verschillende methoden waaronder heet water en hete lucht. Het hete water wordt op temperatuur vervoerd naar locatie en hoeft hierdoor nauwelijks verwarmd te worden. Zo neemt de CO2-uitstoot flink af.

Onderhoudniveaus
Gorinchem werkt met drie onderhoudsniveaus van onkruidbestrijding op verharding, de zogenaamde beeldkwaliteit. In de binnenstad en doorgaande wegen streven we naar een hoogwaardig niveau. Hier mag maar heel weinig onkruid staan. In de woonwijken van Gorinchem is een niveau vastgesteld waarbij er iets meer begroeiing op verharding aanwezig mag zijn. En in de buitengebieden mag in dit systeem de meeste begroeiing op verharding aanwezig zijn.

De grote zijdebij
In het kasseientalud nabij het Dalempoortje leeft de grootste kolonie grote zijdebijen van Nederland. Afgelopen jaar waren er meer dan 1.700 nestopeningen aanwezig. De grote zijdebij is in het voorjaar erg actief. Het vrouwtje graaft haar nestgangen in losse zandbodems, meestal op horizontale of iets steil oplopende plekken. Voor voedsel (nectar en stuifmeel) gebruikt de grote zijdebij alleen wilgen. De larven zijn in het begin van de zomer volgroeid en spinnen dan een cocon waarin ze verpoppen. Om de bijen in het voorjaar niet te storen, vindt hier voorlopig geen onkruidbestrijding plaats. In overleg met stadsvogeladviseur Johan Sterk zal dit op een later tijdstip plaatsvinden.