Motie digitale participatie aangenomen Bron: D66

Gorinchem – 1-7-2017 – De gemeenteraad heeft op 29 juni jl. tijdens de behandeling van de Perspectiefnota 2018-2021, de motie van D66 ‘Werken aan digitale participatie’ aangenomen.

Digitale participatie, ook wel e-participatie genoemd, is het in diverse fasen van het beleidsproces betrekken van derden door middel van ICT, waarbij een actieve houding van alle participerende partijen wordt verwacht. Het college is verzocht om:

  • na te gaan welke vormen van e-participatie de gemeente Gorinchem kan inzetten om overheidsparticipatie naar een hoger plan te tillen;
  • daarbij in ieder geval te kijken naar het succesvolle voorbeeld ‘Stem van West’ uit Amsterdam-West waarmee inwoners een voorstel kunnen doen voor hun buurt;
  • hierover te rapporteren aan de gemeenteraad.

De motie is mede ingediend door PvdA, VVD en CDA.

Lees hier de bijdrage van fractievoorzitter Francis Alba Heijdenrijk bij deze algemene beschouwingen.

Ilhan Tekir kiest voor D66 Bron: D66 Gorinchem

Gorinchem – 19-5-2017 – Op donderdag 18 mei jl. heeft het Gorcumse raadslid Ilhan Tekir (Fractie Tekir) in de gemeenteraad aangegeven zijn raadszetel met ingang van 15 juni 2017 op te geven om zich te kunnen richten op een nieuw pad in zijn politieke carrière. Ilhan heeft
besloten actief lid te worden van D66.

“Zo’n beslissing gaat niet van de ene op de andere dag. Het raakt de kern waartoe je politiek bedrijft. Het raakt mijn idealen: gelijke kansen, een duurzame samenleving, individuele vrijheden en meer democratie. Democratie is geen papieren werkelijkheid. Democratie draag je uit!”, zo verklaarde Ilhan zijn keuze in de gemeenteraad.

D66 heet Ilhan van harte welkom bij de partij en bij de afdeling en kijken uit naar een goede samenwerking.