Nieuwbouw in Hoog Dalem, uitbreiding Jenaplan school Integraal Huisvestingsplan Gorinchem Oost

Gorinchem – 19-5-2017 – De gemeenteraad heeft ingestemd met het Integraal Huisvestingplan (IHP) Gorinchem Oost. Het plan, dat de schoolbesturen van OVO, Logos en Jenaplan gezamenlijk hebben opgesteld voor de toekomstige huisvesting voor primair onderwijs in dit deel van de stad, is in lijn met de gemeentelijke uitgangspunten en voorziet onder meer in een uitbreiding van de Jenaplan school op de huidige locatie en nieuwbouw in Hoog Dalem. In de nieuwbouw kunnen Logos en OVO beide 200 leerlingen onderwijs bieden.

Wethouder Onderwijs Marcel Doodkorte is verheugd dat de schoolbesturen gezamenlijk – op basis van de gemeentelijke uitgangspunten – tot dit voorstel zijn gekomen. ‘’De gemeente wil scholen op het gebied van huisvesting zo goed mogelijk faciliteren zodat excellent onderwijs kan worden geboden en kinderen op Gorcumse scholen zich maximaal kunnen ontwikkelen. Dit huisvestingsplan maakt dat mogelijk en daarnaast krijgen de bestaande gebouwen meer een wijkfunctie.’’ Namens de schoolbesturen geeft ook Bert-Jan Kollmer aan tevreden te zijn met het resultaat. ‘’Leerlingen en hun ouders verdienen een basisschool op loopafstand. Dat betekent dat scholen de leerlingen volgen en niet andersom.’’

Maatschappelijke functie
Voor de gemeente waren en zijn belangrijke uitgangspunten dat het onderwijsaanbod in Gorinchem Oost goed verdeeld is, dat leegstand in de bestaande schoolgebouwen wordt beperkt en dat optimaal gebruik wordt gemaakt van schoolgebouwen, ook voor wijkfuncties en maatschappelijke doeleinden. De schoolbesturen van OVO, Logos en Jenaplan is gevraagd om met een gezamenlijk plan te komen dat recht doet aan deze uitgangspunten. Na bijna twee jaar zijn de drie besturen hierin geslaagd. Het Integraal Huisvestingplan Gorinchem Oost omvat de volgende onderdelen:

  • Uitbreiding Jenaplan school naar 300 leerlingen;
  • duurzaamheidsmaatregelen
  • Regenboog locatie Retranchement: renovatie en
  • duurzaamheidsmaatregelen of nieuwbouw
  • Regenboog locatie Albertine Kehrerstraat: duurzaamheidsmaatregelen
  • Graaf Reinald: duurzaamheidsmaatregen
  • Logos Hoog Dalem: nieuwbouw voor 200 leerlingen (samen met OVO)
  • OVO Hoog Dalem: nieuwbouw voor 200 leerlingen
  • Gymzaal voor het bewegingsonderwijs

In de gemeentelijke meerjarenbegroting is een budget van 7,1 miljoen euro opgenomen om het Integraal Huisvestingsplan Gorinchem-Oost mogelijk te maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *